Hüseyin YAREN


Memleketimi sevmek bir sevdadır


 

Darende; Maneviyat membaı olmasıyla, tarihîce olarak açık hava müzesi olma özelliğiyle, yetiştirdiği insanı, bürokratı, sanayicisi ve sahip olduğu değerleriyle Türkiye´nin çok özel, bir o kadar da güzel yerlerinden biridir. Çünkü bir yerin şerefi içinde oturanların şerefi kadardır. Darende, eğitim, kültür, tarih ve köklü bir medeniyete sahip olan yer olduğu gibi herkese kucak açmış değerleriyle de ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Darende´mizde Hulusi Efendi Vakfı  çok güzel eserlere imza atıyor, Darende gelişiyor ve güzelleşiyor. Biz­ler­de bu hizmetleri takdirle karşılıyor ve destekliyoruz.

Ankara Darendeliler Buluşmasında yıllar önce  Malatya eski Valisi Saffet Arıkan Bedük konuşmasında ne güzel ifadelere yer vermiştir. Kulak verelim :  Gel de Darendelileri sevme, Bir Darende Gecesi oluyor, siz top­lanıyorsunuz, gönlümüzü birleştiriyorsunuz, tek bir hedefe doğru yönelebiliyorsunuz. O tek hedefte milleti millet yapan değerler var. O tek hedefte devletin üniter yapısı var. O tek he­defte Malatya´nın gücünü artırmak var, yine o tek hedefte Darende´yi ve Darendelileri, sev­mek, sevdirmek ve de kalkındırmak var. Ve hepinizin tek bir hedefi var, onun için sizi kutlu­yor ve tebrik ediyorum. Gerçekten tebrike değer ruh ve yapınız var o güzel dilinizde. Bugün he­pi­niz değişik yerlerden gelmişsiniz. Aramızda değişik görüşlerden insanların bulunması, Da­rende´ye verilen ehemmiyetin önemini gösterir. Ben böylesine güzel bir gecede sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum? Aklıma rahmetli Özal geldi. Allah rahmet eylesin, Malatya´nın ekonomik anlamda kal­kın­ması için işadamlarını toplar, İstanbul´da veya başka illerde çalışan, üreten işadamlarına ses­le­nerek, yatırımlarınızın bir parçasını memleketinize yapın derdi. Çok defalar, Ankara, İs­tan­bul gibi yerlerdeki işadamlarıyla bir araya gelerek onlarla görüşmüş ve sonra da onların ya­tı­rım­larını Malatya´ya doğru kaydıracakları hem teşvikler, hem destekler ve hemde yönlen­dirmeler yaptı. Şimdi Darendeliler olarak size de görev düşüyor. Ben Somuncu Babamızı ve özellikle Hulûsi Efendimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Kitaplarını okumaktan, onlar gibi şahısları tanımaktan fevkalade mutluluk duyduğumu kaydetmek istiyorum. Onun irşatlarında sevgi vardır, saygı vardır, kardeşlik vardır. İncitmek yok, herkesi kucaklamak vardır. Yaradı­lanı yaradandan ötürü sevmek felsefelerinin devamı vardır. Bir ülkeyi ülke yapan manevi di­na­mikler vardır, onları da bu merhalede görmek mümkündür. Bunların devamı hep oldu, yoksa Anadolu kolayca Anadolu olmadı, Anadolu´nun Türkleştirilmesi ve Müslümanlaş­tırıl­ma­sı kolay olmadı. Dolayısıyla onlar bizim için güzel bir ufuk açtılar. Ve Darende´yi de bir mü­ba­rek şehir yaptılar. Aklıma hemen Tohma Çayı geldi. Dolaşıyordum, dolaşıyordum, Toh­ma Çayı´nın kenarında şöyle küçük bir yer var, geliyor orada bir mindere oturuyor, arkadaş­ların küçük bardaklarda yanında kıtlama şekerle verdikleri çayları yudumlarken onunla ben hem huzur buluyor, hem de dinleniyordum.

Ülkemizin her yerinde Darendeliler bulunmakta çalışkanlıklarıyla, prensipleriyle, gayretleriyle, bu Vatana ve devletimize bağlılıklarıyla, milli ve yerli düşünceleriyle tam bir vatan evladı Anadolu insanıdır Darendeliler. Gerçek şu ki Darende­lileri her yerde görmek mümkün, başarılarını da görmek ve tescil etmek de mümkün. İnanın hep­si başarılı, bu başarının temelinde irade var, kararlılık var ve samimiyet var. O sami­miyette milli haslet var, manevi bakımdan da gerçekten tatmin olmuş mükemmel bir insan kitlesi var.

Darende geçmişten bu güne devletine milletine bağ­lı insanların, bu ülkeye seven insanların yatağıdır. Kendi emeklerini devletin katkılarıyla bir­leş­tirdiğimizde olmayacak bir şey de yoktur. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yetiştirdiği manevi önderlerimizle bi­li­nen, maneviyat ve kültür dünyamızı aydınlatan ülkemize güzel hizmetler veren güzel in­san­ların yetiştiği bir yerdir Darende? İşte Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi´nin düşüncelerinde bu değerler vardır. Gönüllülük üzerine kurulu, hiçbir beklentisi olmayan bir hizmetin devam­lılığı zaten tükenmez bir sermaye gibidir. Hulûsi Efendi Vakfı´nın mütevazı, vakur ama gerçekten çok derinlere dayanan bir hiz­met potansiyeli var. Her canlıya hizmet prensibi Darende´nin her taşında görülmektedir. Hani Hulusi Efendi diyor ya ? Elime avuç içi kadar taş geçse memleketimin istifadesi için kullanırım.? Temennimiz bu fikriyatın nesiller boyu devam etmesidir.

Darende´nin bir kültür merkezi olması için, tarihi, tabi ve kültürel varlıkların, insan­lığın, bugünün ve yarın nesillerimize aktarılmasına vesile olan çalışmaları desteklememiz gerektiği muhakkaktır. Doğru ve güzel olan her şeyin yanında bulunulması gerekliliği bir hakikattir. Tabiî ki Darende´de bir şeyler yapılırken içerideki ve dışarıdaki bütün Darendeli hemşeh­rilerimizin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.  Zaman birlik olma , birlikte olma zamanıdır. Ülkemizin, şehrimizin, Darende´mizin gelişmesi ve yücelmesi için fedakarlık ve gayret zamanıdır.