Hüseyin YAREN


Geleceğe Dair : Eğitimin İnceliği Ve Öğretmen


 

            Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Hedef kitlesi insan ve insanlık olan ulvi bir meslektir. Özel bir incelik ve mazhariyet taşır. Hz. Ali bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözüyle öğreticiliğin, öğretmenin ve bilginin ne kadar değerli olduğunu işaret etmiştir. Bu yüzden eğitimciler ve öğretmenler çok kutsal bir görev üzeredirler. Öğretmen öğrendikçe öğretendir. Onun için öğretmenin sürekli kendini yenilemesi gerekir. İdeal öğretmen bilgilerine güvenme yerine, kimseyi küçümsemeden herkesten alması gereken birikimlerin bulunduğunun bilincindedir. Yani kişiler çalıştıkları ve uzman oldukları alanlarda bile kendilerini hızla yenilemek zorundadır. Artık diplomasını alıp duvara astıktan sonra çalışmayan kitap okumayan öğretmen mesleğini sürdüremez. O meslekte başarılı olamaz ve öğrencilerini istenilen anlamda yetiştiremez. Kendini yetiştirmeyen ve yükselmeyen başkalarını da yetiştiremez, yükseltemez. Çağın gereklerini yakalamalı ve yapmalıdır öğretmen, kendisini devamlı yenilemeli, geliştirmeli, öğretirken öğrenen olmalı anlatırken dinleyen olmalıdır. Es ? Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerine eğitim fakültesini bitiren fakat zihninde ticaret olan bir genç sorar. ? Efendim, ben geleceğe dair ne yapayım , hangi işle meşgul olayım?? Hazret şu cevabı verir; ? Oğul her mesleğin kendine göre güzel bir yanı vardır. Ancak mesleklerin en güzeli öğretmenliktir. Siz öğretmen olunuz ve öğretmenlik yapınız. Çünkü ticarette mal, eşya ve dünyalıkla uğraşırsınız ama öğretmenlikte İnsan ile uğraşırsınız, İnsana emek vermek İnsan yetiştirmek en kutsal görev en ulvi vazifedir. Çünkü İnsan eşref-i mahlukattır.?  Geleceğin insanını yetiştirme bakımından da öğretmenlerin önemi büyüktür. Nesillere yön verenler, ulusları dinamik tutanlar öğretmenlerdir. Çok özverili büyük bir yüreğe ve ideallere Öğretmenlerin fedakar uğraşlarıyla erişilir.

Doğruluk, hayatta en mühim şeydir insanların yüreğinde. Bu mükemmel olan şeyi öğretenler yine onlardır. Bir anne, bir baba gibi üstlerine titrerler öğrencilerin. Bu emeklerine karşı en çok istedikleri şey ise kaliteli bir insan olabilmektir. Ülkemizi, Vatanımızı , bayrağımızı sevmeyi ve sevdirmeyi öğretmenlerimiz öğretirler. Ülkemizin ve insanımızın yücelmesinin önemini ve bilincini hep onlardan öğreniriz. Öğretmenler bir toplumun sağlıklı düşünen bireylerini yetiştirme görevi üzerindedirler. Gelişmiş ülkeler ancak iyi eğitimden geçmiş fertlerin yetişmesiyle sağlanabilir. Dünya hayatının her çağında en doğru ve kazançlı yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsan, sağlam temeller üzerine yetişirse canlı ve cansız içinde bulunduğumuz hayatın her varlığı huzur ve selamet bulur. Bunları sağlayacak tarafsız saf niyetli çalışkan ileriye bakan öğretmenlerimizdir. Bir şiir gibidir, bir türkü gibidir, nazenin yükseklerde uçan bir kuş gibi, nazlı nazlı dalgalanan bir bayrak gibidir öğretmen. Gönülleri, yürekleri işlemesini bilir. Eğitimin en güzel halini, sevgi sıcaklığını, anne şefkatini yüreklere işler.

Çağımızda öğretmen profili ise şöyle olmalıdır; öğretmen alçakgönüllü olmalı, pozitif bir insan olmalı, cesaretli olmalı, çevresindekileri peşinden sürükleyebilmeli, ahlaki değerlere sahip olmalı, vefalı olmalı, etkileyebilen, yönlendirebilen, ikna edebilen biri olmalı, fedakâr olmalı, bilinçli olmalı, genel kültür sahibi olmalı, güzel yazabilen, güzel konuşabilen, okuyabilen bir insan olmalı, herkesi olduğu gibi kabul etmeli, her olaydan ders çıkarabilmeli, insan sevgisine sahip olabilmeli, hoş görülü olmalı, ön yargıdan uzak durmalı, bilimsel ve akademik düşünebilmeli, insana saygılı olmalı, sevmeyi ve sevgiyi öğretebilmeli, devletine,milletine, bayrağına, vatanına, dinine, örf ve adetlerine saygılı ve bağlı olmalı, iyi bir eğitim almış olmalı, derin bir ufka, bilgi birikimine ve tarih şuuruna sahip olmalıdır.

Eğitimin yönlendirilmesi, şekillendirilmesi için esas nüve sevgidir. Sevgi insan hayatındaki büyülü kelimedir. Bir Allah dostunun buyurduğu gibi ?Sevgiyle aşılmayacak dağ, aşılmayacak engel yoktur. Her şey ama her şey sevgi ile çözümlenir.? Bunun için tüm işlerimiz, çalışmalarımız, davranışlarımız sevgi içerikli olmalıdır. Eğitimin temel taşı sevgi olduğu zaman başarılar ardı arkasına gelir. Bundan sonra çocuklarımızı, gençlerimizi kimse durduramaz. Her yerde bir sevgi yumağı oluşur. Ailede, okulda, toplumda ayrı bir muhabbet başlar olacak olumsuzluklar dahi hiçbir fert tarafından görülmez çünkü sevgi hatalı işleri dahi doğru gösterir. Hatalar dahi kendiliğinden düzelir önemli olan hakiki manada sevgiyi bulmak, yakalamaktır. Durum bu şekilde olunca ahlaklı, kültürlü, saygılı, milli ve manevi değerlere bağlı, küçüklerini seven, büyüklerine saygı duyan ülkesine hizmeti şiar edinen bir nesil yetişir. Nesiller yetişir... İnsanlar ise sosyal hayatta mutlu olurlar, gözler güler, gönüller huzurlu olur.