M. Nazmi Değirmenci


Bir köprünün hikâyesi


Seksenli yıllara yakın doğanlar, az çok hatırlarlar o zamanki Somuncu Baba´yı, Zaviye´yi. Bir bölümü bü­yük selde yıkılmış, yılların yorgunluğunu taşıyan, yıp­ranmış Türbe, Osman Hulusi Efendinin gayretleriyle ayakta kalmış. Yıllarca misafirlerini ağırlamış, üstlen­miş olduğu sorumluluğu yerine getirmişti. Manevi tazeliğini, etrafa yaydığı gül kokusunu hep muhafaza eden bu güzel mekandan, hep şu çağrı yankılanmış, yankılanmakta: Somuncu Baba´nın ili/ Taze açar sol­maz gülü/ Bağında öter bülbülü/ kokar dağı taşı gül­dür.

Taş kapıdan girildiğinde sola acılan kapı caminin müştemilatı idi, içinde taharethanesi, gasilhanesi, abdesthanesi vardı. Muslukların olmadığı, yüzlük bir alüminyum boruda, belirli aralıklarla delinmiş küçük deliklerden devamlı akan bu sularda abdestler alı­nırdı. Suyun sesi, serinliği avlu girişinden duyulurdu. Merdivenlerden cami avlusuna çıkardınız, camii ola­rak da kullanılan Somuncu Baba Türbesi önündeki taş kemerler yeşil boyalı ahşap çerçevelerle kaplan­mış ön cemaat meali genişletilmişti. Sıra sıra kitapla­rın dizili olduğu bu alandaki ahşap kitaplığın önünde Osman Hulusi Efendi´nin zaman zaman oturduğu, dinlendiği, açılır kapanır ceviz sandalyeyi hep hatırla­rım. Cami giriş kapısı önündeki su arkının üstünde, yı­kılmaya yüz tutmuş bir kemer bulunmaktaydı, Balıklı kuyulara gitmek için bu kemerin altından geçer, mer­divenle yüzlerce metre uzunluğundaki kaya oyma su yoluna çıkardınız. Kullanılmayan bu su yolu sizi balıklı kuyulara oradan da Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin çilehanesine götürürdü. Yaşlı ve çocuklar bu yolu kul­lanamaz oralardan mahrum kalırlardı.

Doksanlı yıllarda Hamid Hamideddin Ateş Efen­di´nin önderliğinde önce Somuncu Baba Camii üze­rindeki düşme riski olan büyük kaya kütlesi kırılarak bu risk giderildi. Somuncu Baba türbesi restore edil­di, doğu cephesindeki kapatılmış kapı yeniden açıldı. Balıklı kuyular, çilehaneye kolay ulaşmak için Tohma üzerine iki ahşap köprü yaptırıldı, ırmağın iki yakası birleştirildi. Balıklı kuyular ve çilehane yolu herkesin kullanabileceği bir rahatlığa kavuştu. Buralar ziyarete açıldı ve piknik alanları düzenlendi. Bugünkü verile­re göre yılda bir milyon ziyaretçinin geldiği Somuncu Baba´da misafirler için, her türlü ihtiyacın düşünüle­rek, geliştirilerek büyütülmesi, çoğaltılmasının ge­rekliliği apaçık ortada. Bu güzel maneviyat ikliminde memnuniyetsizlik, kargaşa, sıkıntı olmamalı, bunun için buna her sorumlu kurumun katkı verme zorun­luluğu vardır. Bu gün Osman Hulusi Efendi Vakfı bu planlamayı yaparak her gecen gün hizmet standartla­rını genişletmekte ve geliştirmektedir. Bunlardan biri­de Somuncu Babada´ki köprülerdir. Hamidiye çarşısı önündeki Hasbahçe bağlantı köprüsü Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından küçük araçların da kullana­bileceği standartlarda çelik konstrüksiyondan ahşap kaplamalı olarak yaptırıldı. Balıklı kuyular ve çilehane yolu üzerindeki aynı standarttaki yapılması gereken köprü içinde Malatya Büyük Şehir Belediyesine ta­lepte bulunuldu, ayrıntılı bir şekilde düzenlenen, için­de bir önceki köprünün projelerinin de bulunduğu dosya ilgililere teslim edildi. Önceleri üst düzey yetki­lilerce yapılacağı söylendi, dosya birkaç birim dolaştı sonrası olumsuz, rafa kalktı. Somuncu Baba Ülkemizin önemli manevi merkezlerinden birisidir, kurumlarda­ki birim müdürlerinin inisiyatifine bırakılacak kadar­da keyfiyet yapılmamalıdır. Buraya gelenler misafirdir ve önceliği hak ederler. Malesef Malatya büyük şehir belediyemiz Somuncu Babada´ki Balıklı kuyular-çile­hane yolu köprüsünü yapamadı. Gerekçesini sormak sorgulamak haddimize değil. Ama Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyesi buna talip oldu, seve seve bu köprüyü üstlendi, kısa sürede yaptı, hizmete açtı. Yüreklerine gönüllerine sağlık, Halka hizmet Hakk´a hizmettir. O da nasip işidir.

Vermeyince Mabut, neylesin Sultan Mahmut.HASAN DENİZ
6.08.2018 12:49:11
sayın hocam yazınızı yeni okuma şansı buldum. inşallah malatya büyükşehir belediyesi yetkililerinden birileri okuma fırsatı bulmuştur. ve neden kendi memleketimize hizmeti biz değilde başkaları yaptı diye düşünmüşlerdir.

Nazmi Değirmenci
17.08.2018 12:26:49
teşekkürler Hasan bey , güzel ve faydalı iş yapmak için önce gönülden sevmek gerekir