Seyyid Hasan Gazi Hazretleri Sempozyumda anlatıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyyid Battal Gazi ve Seyyid Hasan Gazi Sempozyumu düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyyid Battal Gazi ve Seyyid Hasan Gazi Sempozyumu düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türk dünyası için büyük öneme sahip Seyyid Battalgazi´yi ve ilçemizde kabri ve türbesi bulunan Seyyid Hasan Gazi´yi tanıtmak amacıyla ilk defa müstakil bir sempozyum gerçekleştirildi.

Bir otelde başlayan ve 2 gün süren sempozyum da, Vali Ali Kaban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır birer konuşma yaparak, Battalgazi ve Hasan Gazi Hazretleri´nin yeterince tanınmadığı kaydedilerek, onların ortaya koymuş oldukları mücadeleler ve değerler neticesinde bugünlere gelindiği belirtildi.

Konuşmaların ardından başlayan sempozyumun birinci oturumunda Tarihçi-Yazar Resul Kesenceli, "Malatya´nın Fethi ve Anadolu´da İslam Kahramanları: Battalgazi ve Hasan Gazi" konularında bir sunum yaptı.

Sunumda, Hasan Gazi Hazretleri hakkında şöyle ön bilgi verildi. ?Hasan Gazi Emeviler döneminde seng-bar (taş kale) / Zengibar kuşatması sırasında şehit düşmüştür. Emevilerin son dönemi Abbasilerin ilk zamanında Anadolu´da İslam kahramanı olarak bilinen Hasan Gazi ve Hüseyin Gazi gazalarda bulunurlar Darende tarihine dair eseri bulunan Hanifi hocaya göre Battal Gazinin babası Hüseyin Gazi ile amcası ve kayınpederi Hasan Gazi ordu komutanlığı sıfatıyla sefere gönderilmişlerdir. Hüseyin Gazi Divriği´ye giderken Hasan Gazi Darende´ye gelmiş ve burada şehit düşmüştür. Seng-bar / Zengibar kalesinin güney doğusunda metfundur. Şehit düştüğü bu tepeye defnedilmiş, bu mekâna da Hasan Gazi/Şehitlik tepesi ismi verilmiştir.?

Hasan Gazi Hazretleri´nin anlatıldığı sempozyumda bilgiler veren Oturum Başkanı Kesenceli, ?1888 (h. 1306) tarihli Sivas Vilayet Salnamesinde; "Ğazzat-ı Kiramdan Hasan Gazi" cümlesiyle başlayan ibarede Seyyid Hasan Gazi Hazretlerinin kabrinin Darende´de olduğu belirtilmektedir. Kabir taşında "Fahri´l-Ulema Eş-Şehid Hasan Gazi" ayak taşında ise "Tarih Sene 830 Rahmetullahi Aleyh" yazılıdır. Ancak bu taşın ve yazıların daha sonraki dönemlerde eklendiği tahmin edilmektedir. Yine tahmini olarak 830 tarihi Arapça olarak yazımında bir hata yapılmış yedi (V) rakamı sekiz olarak yazılmıştır. Sonraki bir zamanda yazıldığı için sehven yazıldığını düşünmekteyiz. Hasan Gazi nin vefatı 730 olsa gerektir. Nasıl ki arşiv belgelerinde dad ile zat´ın noktaları bazen unutulmuş, dal ile zel´in noktaları unutulmuş ise aynı şekildedir. Okuyucular ise Dulkadriye´yi Zulkadriye, Zü´l-fazlı Solfasıl okudukları gibi. Gerçekte Seyyid Battal Gazi´nin Hicri 122 yılında vefat ettiği birçok kaynakta zikredilmektedir. (Bu tarih miladi 740 senesidir.) Amcası Hasan Gazi ise 730 tarihinde Darende de şehit düşmüştür.? dedi.

Darende´nin Hasan Gazi Hazretleri gibi çok büyük manevî değerlere sahip olduğunu bunlara büyük bir itinayla sahip çıkan Hulusi Efendi Vakfı´nın olduğunu kaydeden Kesenceli,  ?Bu manevî şahsiyetler asırlardır bu beldeye huzur¸ bereket ve feyiz saçmışlardır. Bu tepede aynı zamanda bir şehitlik abidesi yapılmıştır ki burada 1877-78 Osmanlı-Rus harbi, Trablusgarb savaşı, Balkan savaşları, 1. Dünya savaşı (Çanakkale, Suriye, Galiçya, Makedonya, Süveyş, Irak, Kafkasya), Kore savaşı ve Terörle mücadelede şehit olan Darendeli Hemşehrilerimize Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından çok muazzam bir şehitlik yaptırılmıştır. Şehitlerimizin isimleri yazılmış, adları ebedileştirilmiştir. Gelecek nesillerimize çok güzel örnek olmuştur. Memleketin sahibi olan büyük şahsiyetler¸ manevî değerlere hürmeten hizmet etmeyi görev telakki ederek¸ "Hasan Gazi Tepesi´nin" imarı ve ihyası için harekete geçmişlerdir. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş Efendi¸ çok büyük kadirşinaslık göstererek büyük bir projeyi hayata geçirmiştir. Burası günümüzde tüm insanların ziyaretgâhı haline gelmiş olup yoğun ilgi görmektedir.? diye konuştu.