Niyazi DURUKAN
3.08.2019 18:49:16
O eski sadeliğin içerindeki doyumsuz Maneviyatının; Günümüz rezilliği Maddi görselliğin gerisine bırakılmış bu vicdansızlığı korumak için mi ilan edildi? Sorarım. üç sene önce gördüğümde döktüğüm göz yaşımın hesabı mahşerde.

Resmi Gazete´de yayımlandı! Hassas alan ilan edildi

Darende´de 4 bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete´de yayımlandı.

Darende´de 4 bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete´de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın imzasıyla Resmi Gazete´de yayımlanan kararlara göre, ilçemizde 4 bölge kesin korunacak hassas alan oldu.

İlçemizde bulunan Tohma Çayı Doğal Vadisi, Somuncu Baba Boğazı ve Doğal Akvaryum (Balıklı Göl), doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Ayrıca bir bölümü ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Ozan Kanyonu´nun da kesin korunacak hassas alan?olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kesin Korunacak Hassas Alanlar: Kaynak değerlerinin korunması için; alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlardır.

Nitelikli Doğal Koruma Alanları: Doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanlarıdır.