Nasihat Yayınları´ndan yeni eser ?Basında Hulûsi Efendi?

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri hakkında 1960 yılından itibaren basın mecrasında yer alan haberler ve yazılar, Nasihat Yayınları tarafından kitap halinde neşredildi.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri hakkında 1960 yılından itibaren basın mecrasında yer alan haberler ve yazılar, Nasihat Yayınları tarafından kitap halinde neşredildi.

Yüzyılımızın en önemli mutasavvıfı ve divan şairi olarak bilinen Osman Hulûsi Efendi´nin, yerel ve ulusal çapta yayın yapan gazetelerde, dergilerde ve kitaplarda çıkan haber, yazı ve belgeleri ?Basında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)? adlı kitapta toplanarak okuyucuyla buluştu.

Nasihat Yayınları´ndan yapılan açıklamada, H. Hulûsi Ateş Şeyhzadeoğlu Özel Kitaplığı Arşivi ile Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Arşivi´nde yapılan araştırmalar neticesinde kitabın derlendiği kaydedildi.

Hulusi Efendi kitabının önemli bir kaynak eser olarak raflarda yerini alacağı değerlendirilen açıklamada, ?Yerel ve ulusal çapta yayın yapan gazetelerde, dergilerde ve kitaplarda çıkan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri ile ilgili haber, yazı ve belgeleri bir kitapta toplamak suretiyle o dönemdeki etkisi açısından tarihe önemli bir kayıt düşülmüştür. Eserde ayrıca ilgili haber metinlerine yorumlar yapılarak meselinin daha etraflıca anlaşılası sağlanmıştır. Böylece Osman Hulûsi Efendi (k.s.) ile ilgili söz konusu yazılar, konuya ilgi duyan okur ve araştırmacıların bir bütün halinde ulaşabilmeleri sağlanmıştır. Darende deyince ilk akla gelen Somuncu Baba ve Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)´ye dair araştırma yapacaklar için kaynaklık edebilecek nitelikte bir çalışmadır. Çünkü ortaya koyulan eser gelecek nesillerin de faydalanabileceği bir hüviyettedir.? denildi.

Basında yer alan yüzlerce belgeden bir kısmının ele alındığı vurgulanan açıklamada, ?Basından belgeler sadece burada yer alan nüshalardan ve vesikalardan ibaret değildir. Yüzlerce basın belgesinden seçilen örnekler burada sunulmuştur. Öncelikle tarihî öneme haiz bu basın belgelerindeki metinler okuyucuyla paylaşılmış, konuyu ilgilendiren hatıralar da eklenmek suretiyle döneme daha geniş bir zaviyeden bakılmaya çalışılmıştır.? diye bahsedildi.

Açıklamada son olarak şu hatıraya yer verildiği belirtildi; ?Yıkık minareler arasından geçen yol, yemyeşil Ziyaret Semti, Somuncu Baba´nın makamını yalayıp gelen Tohma, sanki secdede gibidir. Sultan Orhan Çağı´nın Bursa´sından, yeşili heybesine doldurup getirmiştir Somuncu Baba... Benzerlik oradan gelir. Darende´de Bursa yeşili böylece göverir... Amma Zaviye semtinde Darende´nin bugün hâlâ yaşamaktadır, bir başka Somuncu Baba... Gönlü yeşil eri, yaratıcı, bezeyici inancı ile Hulûsi Efendi? İleri Hoca... Zaviye Mahallesi, Somuncu Baba´nın yattığı yer... Yaşadığı yerse, türlü görünüşlü cümle yeşiller. Doğa ile insanın anlaştığı huzur köşesi, insanlardan ürkmeyen balıklar; Somuncu Baba´nın tükenmez lokmasının bereketi... Hacı Bayram çağı ahileri gözümde şekillenir. Sivaslı Karıncalar, yoksul halkımla insanca ve kardeşçe imeceleşir. Ortak çaba ile bir veren ekin, bin verebilir... Hacı Bayram günlerinden arta kalmış son Ahi´dir? Zaviye semtinde Hulûsi Hoca... Sivaslı Karıncalara, Yazma Divanı´ndan şiir ve hikmet şöleni verir etekleri yalayıp geçen Tohma suyu kenarında... Yol boyu yanıp gelen Karıncam, serinlenir... Ve hoş güçlenir.  Sonra Yeşili Getiren Kişi´nin huzurunda başını koyup Toprak Ana´ya, yaşantının sevinciyle kişileşir... Ne var insandan ileri... Yeşili Getiren Kişi´ye, yeşili sürdürüp götürenlere Sivaslı Karıncaların yemyeşil ve taptaze yüreğinden selam ve saygıların en kardeşçesi.?