Gönüller sultanı âlim, mütefekkir ve mutasavvıf Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri´nin Divanı Hulusi Darendevi adlı eseri, günümüz Türkçesiyle nesre çevrildi.

Hulusi Efendi Vakfı tarafından yapılan açıklamada; Divanı Hulusi Darendevi´nin Türkçesiyle nesre çevrildiğine dikkat çekilirken, her seviyeden insanın okuyup anlayabileceği bir dille sadeleştirildiği kaydedildi.

Üç yıldır sadeleştirme çalışmalarını gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Öztoprak proje hakkında bilgi vererek, Ağustos ayında çalışmaların tamamlanarak kitabın basılacağını söyledi.

Hulûsi Efendi´yi tanımaya bugünkü neslin ve gelecek kuşakların büyük ihtiyacı olduğunu belirten Öztoprak, ?Bir insan ömrüne sığmayacak kadar çok geniş hizmet dallarında insanlığın yararına çalışan bu yüce şahsiyetin yaptıkları elbette sadece bu kitaptan ibaret değildir. Edebî eserleri üzerine yüzlerce makaleler yazılmış; adına sempozyumlar¸ kültür etkinlikleri düzenlenmiş¸ bu Allah dostunun kelâmları¸ irşad hizmetleri ve hatıraları hepsi aslında ayrı ayrı birer kitap mevzularıdır. Kültür mirası olarak bir milletin böyle önemli şahsiyetlerinin meydana koydukları eserler¸ yeni nesiller tarafından tanınması ve korunması gerekli manevî değerlerdir. Devrine insanî değerler saçan¸ yaşadığı 20. yüzyılın ulularından; kalemiyle¸ kelâmıyla¸ manevî şahsiyetiyle ve eserleriyle gönüllere taht kuran¸ gönüller sultanı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi´yi tanımaya bugünkü neslin ve gelecek kuşakların büyük ihtiyacı vardır.? dedi.

Eserin içeriği ve ne zaman basılacağına dair bilgiler veren Öztoprak, ?Divanın günümüz Türkçesiyle nesre çevrildikten sonra son kontrolleri yapılarak Vakfımıza teslim edeceğiz. Bu çalışmada Hulûsî Efendi Hazretleri´nin divanındaki şiirleri orijinal metinleriyle tek tek karşılaştırılarak yeniden kontrol edildi. Her beyit, yazıldığı dönem ve Hulusi Efendi´nin kastı dikkate alınarak günümüz Türkçesiyle nesre çevrildi. Nesre çeviriler her seviyeden insanın anlayabileceği dille yazıldı. Ayrıca bundan önceki baskılardan farklı olarak Divanın başına, Hulusi Efendi´nin hayatı, eserleri ve edebi kişiliğini ortaya koyan kapsamlı bir inceleme de ilâve edildi. İnşallah Ağustos ayı gibi basımına geçilecek.? diye konuştu.

Nasihat Yayınları tarafından neşredilecek olan bu kıymetli esere, Hulusi Efendi Vakfı´nın internet sitesi, www.nasihatyayinlari.com ve tüm dijital ortamdan ulaşabilirsiniz.

Hulusi Efendi Hazretleri´nin divanı Türkçeye çevrildi

Gönüller sultanı âlim, mütefekkir ve mutasavvıf Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri´nin Divanı Hulusi Darendevi adlı eseri, günümüz Türkçesiyle nesre çevrildi.
Kültür-Sanat 31.05.2019 10:41:51 2567 0