20. yüzyıl mutasavvıf divân şâiri Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin, Divân-ı Hulûsi-î Darendevî adlı eseri, Hattat Cafer Kelkit tarafından orjinal el yazması nüshasından kontrol edilerek rik’a hattı ile yazıldı.

Hat sanatının, İslam tarihi boyunca Kur’an-ı Kerim’den ilham alan hattatların çalışmalarıyla ayetleri, hadisleri ve anlamlı sözleri en güzel şekilde yazıya geçirmek için geliştirildiğini kaydeden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatı Bölümü öğretim üyelerinden Hattat Cafer Kelkit şu açıklamalarda bulundu: “5 yıldır üzerinde çalıştığım projeyi Rabbim’e hamd olsun bugün itibariyle tamamlayarak Muhterem Hamid Hamidettin Ateş Efendi’ye teslim ettim. Rik’a hattı ile kaleme aldığım eserin bölüm başlıklarında celî, sülüs, nesih ve ta’lik, hat çeşitlerini de kullanarak eseri ikmal ettim. 2016 yılında başlamış olduğum uzun soluklu çalışmada öncelikle Hacı Muhyiddin Tütüncü’nün kırık rik’a ile yazmış olduğu nüshadaki tespit ettiğim bazı sehivleri düzeltmek suretiyle kelimelerin Arapça, Osmanlıca ve Farsça lügatlarını esas alarak yazımına dikkat ettim. Ortaya çıkan bu nüsha bundan sonraki çalışmalar için esaslı bir kaynak olacaktır. Orjinal nüsha’da bulunmayan bazı ilahileri ve müfredleri de ekledim. 2020 yılında Prof. Dr. Nihat Öztoprak tarafından neşredilen “20. Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvân-ı (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri)” eserindeki şiirlerin Osmanlıca yazımı tamamlanmış oldu. Böyle bir eseri ikmal etmiş bir Hattat olarak Rabbime şükrediyor, bu vazifede bize imkân sağlayan Vakıf Başkanı Hamid Hamidettin Ateş Efendi’ye teşekkür ediyorum. Hat yazım sürecinde kullandığım cetvel, mastar, mürekkep, makas ve kalemler gibi hat takımlarını da ileri de kurulacak olan Osman Hulusi Efendi Müzesi hat atölyesinde sergilenmek üzere hediye etmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnanıyorum ki ileride Osmanlıca Dîvân neşredildiği zaman okuyucular ve hat müzesini ziyaret eden sanat meraklıları bu hizmetin hatırasını canlı tutacaklardır” dedi.

Divân-ı Hulûsi-î Darendevî, hüsn-i hat sanatı ile yeniden yazıldı

Gündem 26.09.2021 10:17:00 4991 0