Anahtar Kelimeler:

Tarihî köprü ayağa kaldırılacak

Tarihî köprü ayağa kaldırılacak

İlçemizde Sıragoz Mahallesi ile Şeyhli Mahallesi`ni bir birine bağlayan ve gün geçtikçe yıkılmaya yüz tutan tarihî Abidin Paşa Köprüsü karayolları tarafından hazırlanacak proje ile ayağa kaldırılacak.

1757 yılında Abidin Paşa tarafından Tohma Çayı üzerine, kesme ve kaba taş kullanılarak 2 gözlü kemer şeklinde yaptırılan ve 19 metre boyunda 3 metre genişliğinde olan tarihî taş köprü, geçen zaman içerisinde hiçbir onarım ve tadilat görmediği için yıkılmaya yüz tutmuş durumda.

Osmanlı döneminde ipek yolu üzerinde ticaret kervanlarının geçiş güzergâhında olduğu bilinen köprü, define avcıları tarafından duvarlarında yapılan kazı ve orta kemer kısmındaki taşların sökülmesiyle ciddi zararlar verilmiş.

Karayolları Genel Müdürlüğü`nün hizmet alanına giren köprü, muhtar ve mahalleliler tarafından verilen dilekçelerle onarılmayı ve eski görkemine kavuşturulmayı bekliyor. 

Köprüde incelemelerde bulunan Darende Kaymakamı Ali Türk, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kısa bir süre önce incelenen köprünün yatırım kapsamına alındığı bilgisini aktararak, asırlarca bu kadim topraklarda hizmet vermiş bu güzide eserin Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından en yakın zamanda projelendirip tekrardan ayağa kaldırılacağını söyledi.

Şimdiki görünümünün tarihe bir saygısızlık olduğunu belirten mahalle muhtarı Hatem Kaçaman da, Karayolları Genel Müdürlüğü`nün biran önce bu işe el atıp, köprüyü onarmaları gerektiğini belirterek, "taşıyla, toprağıyla, her metre karesiyle tarih olan ecdat yadigârı bu eser, asırlardır ayakta kalmayı başarmıştır. Bazı bölümleri Tohma Nehri`nin bahar aylarında coşkun akması sonucu yıkılmış. Uzun yıllardır bu şekilde bir çok afet atlatan köprü bakım ve onarım geçirmediği için şuan bir bölümü yıkılmış durumda. Ben gerekli makamların bu ecdat yadigârı kadim köprümüze sahip çıkıp eski görkeminin kazandırılmasını istiyorum." dedi.

Mahalle sakinleri de, Abidin Paşa`nın emaneti köprüye sahip çıkılarak bir an önce aslına uygun şekilde tadilattan geçirilip ulaşıma açılmasını istediklerini belirttiler.

Haberin Fotoğrafları için tıklayın

http://www.darendehaber.com/gallery_photo.php?pg_id=4723