Anahtar Kelimeler:

Gönül Sultanları Darende?de anıldı

Gönül Sultanları Darende?de anıldı

Darende Belediyesi ve Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı`nın ortaklaşa tertip ettiği, "25. Darende, Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Anma Merasimi" 18 Temmuz 2015 tarihinde yapıldı. Binlerce insan, gönül sultanlarını anmak için Darende`ye akın etti.

 Darende`de ki Somuncu Baba Külliyesi`de yapılan merasime, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Merkez Valisi Adnan Yılmaz, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Malatya Milletvekili Av. Bülent Tüfenkçi, Av. Nurettin Yaşar, Sivas Sarkışla Kaymakamı Davut Gül, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, Battalgazi Belediye Başkanı Salahattin Gürkan, Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı H. Hamidettin Ateş, Darende Kaymakamı Bünyamin Kuş, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, iş adamları, stk temsilcileri, daire amirlerinin yanı sıra, yurdun farklı illerinden binlerce vatandaş katıldı.

Yeniden düzenlenen ve 2013 yılında hizmete giren yeni cami ile son şeklini alan külliyede yapılan anma merasimine, çevre il ve ilçelerinden 5 bine yakın izleyici kitlesi katıldı. Binlerce insanın doldurduğu külliye avlusunda yabancı misafirler de vardı. 50 kişilik Bosna-Hersek`li gurup merasimi izlemek üzere ilçeye geldi.

Kur`an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde, ülkemizin ünlü hafızlarından Fatih Çolak Kuran tilavetinde bulundu. Kur`an-ı Kerim tilavetleri, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi`yi anlatan konuşmalar, tasavvuf musikisi ve 1001 hatim duasından oluşan program, katılımcılara maneviyatı yüksek, duygu dolu anlar yaşattı.

 Darende`de eğitim, sağlık, turizm, sosyal ve kültürel bir çok alanda hizmetler veren Hulûsi Efendi Vakfı tarafından 23 yıl Kültür Etkinlikleri ve sempozyum şeklinde, son 2 yıldır da anma merasimi şeklinde tertiplenen etkinlikler, uluslararası organizasyonlar arasına girdi.

Osmanlı Padişahlarından Yıldırım Bayezid döneminde yaşayan ve Somuncu Baba adıyla ünlenen şeyh Hamid-i Veli Hazretleri ile O`nun temiz neslinden gelen¸  ömrünü insanlığa hizmete adayan¸ büyük mutasavvıf ve Gönüller Sultanı Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi, gelenekselleşen anma merasimi ile yâd edildi. 

İnsanların en iyisi insanlara faydalı olanıdır

Etkinliklerin açılış konuşmasını yapan Hulûsi Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Demir; "Anadolu`da maneviyatın mayalandığı güzide mekânlardan, veliler yurdu Darende;  tarihî, millî ve manevî değerleriyle artık ülke sınırlarını aşmış, gönül iklimlerinde, dünyanın her tarafından ziyaretçilerin geldiği bir ziyaretgâh olmuştur." dedi.

İnsanları aydınlığa eriştiren maneviyat erenleri arasında yer alan, Hz. Peygamber (s.a.v.)`in temiz neslinden 24. Kuşaktan evlad-ı Rasul, Somuncu Baba / Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri`nin Darende`yi şereflendirmesinin, mübarek kabrinin ve temiz neslinin bu kutlu diyarda hizmet ocağını yüzyıllardır tüttürmüş olmasının, gönülleri ihya etmesinin, inkâr edilemez bir hakikat olduğunu kaydeden Demir; "O`nun temiz neslinden gelen,  ömrünü insanlığa hizmete adayan, büyük mutasavvıf ve Gönüller Sultanı Vakfımızın kurucusu, Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi Hazretlerinin Dîvân`ındaki şu beyitleri dikkate şayandır. Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya / Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol / Allah için herkese hürmet et de sev sevil / Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol." dedi.

 Vakıf hakkında bilgiler veren Başkan Demir, kurulduğu günden beri Vakıf`ın misyonunun `her canlıya hizmet` i şiar edinmek olduğunu söyledi. Demir konuşmasını şöyle sürdürdü; "Vakıf düşüncesi bizim inancımızın, tarihimizin, kültürümüzün vazgeçilmez bir unsurudur. İnsanî duyguların en güzel tezahürünün vakıf yoluyla olduğu hepimizin malumudur. ``İnsanların en iyisi insanlara faydalı olanıdır.`` Hadis-i Şerifine candan sarılan ecdadımız, vakıf anlayışıyla, insanlığın hizmetine hayatlarını ve bütün variyetlerini adamışlardır. Hizmeti sadece insanlarla sınırlı tutmamış, mahlûkata da yararlı olmayı vakıf geleneği içinde sürdürmüşlerdir." 

Hazreti Peygamberi ve ashâbını görme şerefine nâil olamayanlar için, örnek alınacak yüksek şahsiyetlerdir

Etkinliklere vakıf ile birlikte ev sahipliği yapan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ise konuşmasında; "Peygamber vârisi olan Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Hazretleri gibi Hakk dostları, iyilik, insan eğitimi ve davranış mükemmelliğinin zamanlara yayılmış zirveleridir. Yani onlar, Hazreti Peygamberi ve ashâbını görme şerefine nâil olamayanlar için, örnek alınacak yüksek şahsiyetlerdir. Hakk dostları, içinde bulundukları her muhit için rahmet ve bereket vesîlesidirler. Toplumun bütün kesimlerine rahmet saçan bir şefkat ve muhabbet menbaıdırlar. Gönülleri bütün mahlûkâtı kucaklayan bir dergâhtır. Toplum için sanki bir mânevî rehabilite mezkezidir. Ayrıca onlar, îmân ehli için bir mıknatıs gibi câzibe merkezi hâlindedirler. Zira Cenâb-ı Hak, kendi ahlâkıyla ahlâklanmış olan bu sâlih kullarını sevmiş ve sevdirmiştir." dedi. Başkan Eser; "Hayatının tamamını insanlığa hizmete adayan Osman Hulûsi Efendi, bu yolda birçok çalışmalarda bulunmuş ve birçok vakıf faaliyetlerine iştirak etmiştir. Öyle bir hayat yaşamıştır ki, gerek insanî ilişkilerde, gerekse imar hadiselerinde ve hayır müesseseleri yapımında en önde gitmiştir. Darende ve çevresindeki hemen hemen bütün hayır işlerinde Osman Hulûsi Efendi`nin olması, O`nun ne kadar aktif bir insan olduğunun delilidir. Allah`a binlerce kere şükrediyoruz, iyi ki Somuncu Baba Hazretleri burayı yurt edinmiş, evlatları Darende`yi mekan tutmuş. Allah bu maneviyat ışıklarını üzerimizden eksik etmesin." şeklinde konuştu. 

İki Bayram Bir Arada

Merasimde Somuncu Baba Hazretleri ve Hulûsi Efendi Hazretleri hakkında kısa anekdotlarla bir konuşma yapan Uzman Tarihçi Resul Kesenceli; "Bizleri bugün bir araya getiren, manevi birlikteliğimizi sağlayan Somuncu Baba ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri, bir gönül sesi olarak bugün burada yankılanmakta, ruhaniyetlerinin etkisi net bir şekilde görülmektedir." dedi. Kesenceli iki bayramın birlikte kutlandığını belirterek; "Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Hazretleri Ankara Kara Medrese`de müderris olan Numan`ı, Şucauddin Karamani vasıtasıyla çağırır. Müderris Numan davet üzerine hemen harekete geçerek huzura gelmek için yola koyulur. Hazret kendisi ile görüşür, günlerden bayram sabahıdır ve şöyle buyurur "Bize iki bayramı birlikte yaptırdın, senin ismin Bayram olsun." Bundan sonra Hacı Bayram-ı Veli olarak tanınır. Bu gün burada yine bir bayram sabahı, Şeyh Hamidi Veli Hazretleri ve Hulusi Efendi Hazretlerinin manevi huzurundayız. Aynı zamanda Şeyh Hamidi Veli Hazretlerinin 13. Kuşaktan torunu, kendi ismiyle maruf Hamid Hamidettin Ateş Efendi ile birlikteyiz. O`nun işaretiyle, himmet ve duaları bereketiyle Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Anma merasiminde bir aradayız. İki bayramı birlikte kutluyoruz." diye konuştu.

Somuncu Baba`nın, hoşgörü içerisinde altı yüz yıldır bütün insanlık âlemine gül rayihaları dağıtan maneviyat membaı olduğunu kaydeden Kesenceli, "Hulusi Efendi Hazretleri, gelecek asırlara bir sel gibi çağlayıp coşan, insana sevgiyi maya maya yoğuran, asrımızın büyük mutasavvıfı, gönüller sultanıdır. Onlar öyledirler ki seven inanan gönülleri nakış nakış sırlıyorlar. Hakkın birliği yolunda, insanlara en güzel kılavuz oluyorlar. İşte bugün yüzlerce kilometre uzaktan, yurdumuzun dört bir yanından ve yurt dışından, Bosna`dan bu ulvi çağrıya kulak vererek, davetimize icabet den sevgili dostlarımızla beraberiz. Sınır ve mesafe tanımayan bu beraberliğin temeli sevgi, samimiyet ve muhabbettir." şeklinde konuşmasını tamamladı.

 Gönülleri Birbirine Bağlayan Köprü `Darende`

Merasime katılan 50 kişilik Bosna hersek grubu adına konuşan Suad Mujakic, Bosna-Hersek savaşında 7. Ordu komutanlığı yapan, daha sonra tasavvuf ve irfan hizmetleriyle gençlerin ve sevenlerinin gönlünü kazanan büyüğümüz Şeyh Halil Hulûsi Brizina Efendi`nin başta H. Hamidettin Ateş Efendi olmak üzere burada bulanan bütün kardeşlerimize selamını getirdik dedi.

İslâm`ın güzelliklerini yüreklerle birlikte inşa edilen eserlerin ruhuna nakşedildiğini, bu güzelliklerin ziyaret edenlere gönülden aktaracak bir manevi köprü kurulduğunu dile getiren Suad Mujakic, "Biz de bugün burada gerçekten manevi bir atmosferin içinde, maneviyat büyüklerinin insanlığa ışık saçtıklarını görüp, gerçekleri dile getirerek, hakikati haykırıyoruz. Saraybosna Başçarşı`daki hissetiğimiz kardeşlik duygusunu, Hamidiye Çarşısı`nda aynen hissettik. Burada yalçın kayaları görünce İgman Dağı`nı hatırladık. Sırpların savaş esnasında yıktığı Mostar Köprüsü`de dost ve kardeş ülke büyük Türkiye`nin katkılarıyla yeniden yapıldı.  Mostar şehrindeki köprü nasıl mahalleleri birbirine bağlıyorsa, buradaki gönül köprüsü de, Darende ile bütün dünyadaki kardeşlerimizin gönüllerini birbirine bağlıyor." şeklinde konuştu.

 Vakıf medeniyetinin en güzel örneği

Merkez Valisi Adnan Yılmaz ise Vakıf medeniyetinin en güzel halini yansıtan Hulusi Efendi Vakfı`nın yapmış olduğu hizmetler ve ürettiği projeler ile gelişen ve büyüyen Türkiye`ye örnek eserler bıraktığını söyledi.

Yılmaz, "Vakfın İslam Coğrafyası`na yaptığı yardımlar ile kurduğu gönül medeniyeti Somuncu Baba ve Hulusi Efendi`nin "Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol " anlayışını sonsuza dek yaşatacaktır." dedi.

 Anadolu`nun manevi mimarları

Mersaime ilk defa katılan AK Parti Malatya Milletvekili Av. Nurettin Yaşar Somuncu Baba Külliyesi`nin Türkiye`de inanç merkezileri arasında en önemli yerlerden biri olduğunu belirterek, her ziyaret ettiğinde ayrı bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Külliyeyi tarihsel bir perspektiften değerlendiren Yaşar, "Coğrafya biliminde haritalar çizilirken nirengi vardır, belli yükseltilerde noktalar tespit edilir, onlar  birleştirilerek haritalar oluşturulur. Medeniyet coğrafyaları oluşturulurken de Anadolu`nun birçok yerinde böyle nirengi noktaları vardır. Bizim yakın çevremizdeki bölgeler Drende, Arapgir, Eğin, Diyarbekir, Urfa, Kerkük`tür. Bunlar kültür haritasının nirengi noktalarıdır. Bu Osmanlı`da Selçuklu`da böyle bir harita gözetilerek Balkanlara kadar uzatılır. Her yerde böyle mübarek bir silsile-i meratip içerisinde yerleşik olan zatlar vardır. Bunlar oranın manevi, kültür dünyasını inşa ederler. Somuncu Baba ve Osman Hulusi Efendi zinciri ve onun son halkası olan, kendisiyle tanışmaktan gurur duydum şeref duydum, her zamanda gururla yad edeceğim Hamidettin Efendi aynı zincirin halkaları olarak bu medeniyet sürecinin sürekliliğini devam ettirmektedirler." dedi.

Maddi ve manevi dünyalarımıza ışık saçıyor

Malatya Milletvekili Av. Bülent Tüfenkçi de selamlama konuşmasında Somuncu Baba ve Hulusi Efendi`nin Darende`den tüm İslam coğrafyalarına ışık saçan manevi önderler olduğunu, onların hatıralarını yad etmek izinden ve yolundan gitmek insanların  maddi ve manevi dünyalarında çok büyük ufuklar açtığını söyledi.

 Sosyal Tesislerin temeli atıldı

Anma Merasimini öğleden sonraki bölümündeki temel atma töreninde, Vakıf bünyesinde hizmet verecek olan Darende Sosyal Tesisleri hakkında konuklara bilgiler aktaran Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Demir, 9.500 m2 alana sahip 6 katlı 50 araçlık otoparkı ve bin m2`lik oturuma sahip, içerisinde misafirhanesi bulunan tesisin Darende`ye gelen misafirlere hizmet vereceğini söyledi.

Tesisin ilçeye gelecek 3 bin kişiyi rahatlıkla ağırlayacağı bilgisini aktaran Demir, "İnşaat tamamlandığında 64 bay ve bayan abdest alma yeri, 532 m2 oluşan bin kişilik salonlar 1 katta gelen misafirler için 200 m2`lik  bay ve bayan dinlenme salonları bulunacak. Selçuklu Mimarisini taşıyacak olacak bina, estetiği ve modern iç dizaynı ile örnek bir eser olarak dünyanın her tarafından gelen misafirlerini konuk edecek." dedi.

 Türkiye`nin renklerini buluşturan kermes

Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Anma Merasimi kapsamında, Yusuf Paşa Bedesteni`nin yanında modern kubbeli çadırlar kurularak "Türkiye`nin renkleri" kermesi açıldı. Gelirleriyle Hulûsi Efendi Vakfı`nın faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla, yurdun dört bir yanından getirilen yöresel ürünler satışa sunuldu.

Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamidettin Ateş Efendi`nin protokol üyeleriyle açılışını yaptığı kermes, yine protokol ve katılımcılarla gezildi. Ahşap, cam, metalik üzerine el işlemesiyle yapılan sanatsal çalışmalar, hazır giyim ve gıdanın yanı sıra kermeste yöresel yemekler de ziyaretçilerin beğenisine sergilendi. Farklı lezzetlerin sunulduğu kermes, katılımcılar tarafından büyük beğeni gördü. Yurtdışından gelen konukların da beğenerek gezdiği kermeste, ilk defa okuyucuyla buluşan, "Asırlara Hitabeden Alim/Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi" adlı 2 ciltten oluşan, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil`in kaleme aldığı kitap seti büyük ilgi gördü.

 FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819233988174787.1073741980.268303129934545&type=3