Aralık Ayı vefat eden hemşehrilerimiz

Aralık Ayı vefat eden hemşehrilerimiz
Vefatlar 6.01.2015 11:54:00 5504 0

Aralık Ayı vefat eden hemşehrilerimiz

 

Vefât eden merhume ve merhumlara Cenab-ı Allah`tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz.

Fatma Topal

Darende Gökyar Mahallesinden Adana?da iş adamı Mustafa Topal?ın eşi Bünyamin, İsa, Mehmet, Hasan ve Hüseyin Topal?ın annesi Fatma Topal (70) 29 Aralık 2014 tarihinde Adana?da vefat etmiştir.Oğlu Hüse­yin Topal :0535 959 77 23

 Huriye Tekin

Darende?nin Kaldırım mahallesin­den Hacı Ömer Tekin?in eşi Hatice, Nuri ve Turgut Tekin?in anneleri Huriye Tekin (88) Adana Kadirli?de 14 Aralık 2014 tarihinde vefat etmiştir.

Taziye için Kızı

Hatice Tekin: 0534 833 45 93

 Ünal Kaplan

Darende?nin Irmaklı Mahallesinden merhum Hacı Osman Kaya ile Gül­beyaz hanımefendinin oğlu, Hacı, Tahir, Hikmet, Tacettin, Bilal, Fahri ve Ahmet Kaya?nın kardeşi. Gizem ve Sultan Kaplan ( Kaya) nın babası Kudret Kaya?nın eşi Ünal Kaplan (Kaya) (38) Adana?da trafik kazası sonucu 29 Aralık 2014 tarihinde vefat etmiştir.

Taziye için Kardeşi Fahri Kaya: 0533 656 19 94

Fatma Turgut

Darende Kılıçbağı Mahallesinden merhum Hafız Süleyman Erim?in kızı Merhum Hulûsi Erim ile Hida­yet Erimin kardeşi, Şükran Akdağ ile Ergün ve Mustafa Erim?in halası Ha­mit, Mehmet ve Nurullah Turgut?un babaannesi, Fadime, Kafiye, Menşure , Sabit Turgut?un anneleri Yavuzlar mahallesinden merhum Hacı Mehmet Turgut?un eşi Fatma Turgut (87) Darende?de 26 Aralık 2014 tarihinde vefat etmiştir.

Taziye için: Ergün Erim: 0543 665 59 05

 Ali Yuvalı

Yuvalıoğlu Ailesinden merhum Ah­met Gazi Yuvalı ve Halime Hanımın oğlu Zeynep Çabuk, Lebibe Aşık, Aziz, İzzet, Nurettin, Ömer ve Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı?nın kardeşi Murat ve Fatih Yuvalı?nın babası Sabriye Yuvalı ?nın eşi Ali Yuvalı (74 ) İstanbul ?da 18 Aralık 2014 tarihin­de vefat etmiştir.

Taziye için Kardeşi Kadir Yuvalı: 0533 282 30 01

 Hasan Güneş

Darende Gökyar Mahallesinden Merhum Durdu Güneş?in oğlu, Dede Güneşin kardeşi Hasan Güneş 27 Aralık da vefat etmiştir

Taziye için Oğlu Süleyman Güneş 0543 433 44 68

 Bahattin Uğur

Darende Hacıderviş Mahallesinden Kasapbaşızade merhum Muammer Uğur ile Gülendam Hanımın oğlu Emekli sağlık memuru Kasapbaşıza­de Hikmet Uğur ile Nasife hanıme­fendinin damatları Yıldız Tatlıcı, Ayla Karaca, Umut Derviş ve Gaze­teci İsmet Uğur?un eniştesi Müzey­yen Boynueğri, Mehmet, Muharrem ve emekli öğretim görevlisi Hacı Hüseyin Uğur?un kardeşi Emrah, Erhan ve Burak Uğur?un babası. Sebiha Uğur?un eşi emekli emni­yet mensubu Bahattin Uğur (61) Antalya?da 18 Aralık 2014 tarihinde vefat etmiştir.

Taziye için Gazeteci İsmet Uğur: 0542 272 37 79

 Hatun Çalışgan

Darende Hacıderviş Mahallesinden Merhum Hasan Şahin?in kızı, Hüse­yin, Osman, Ali ve Murtaza Şahin?in kardeşi Selma, Emine Çalışkan ile merhum İsmet Şahin, Niyazi Aktaş, Mehmet Şahin, Orhan Koçak ve Yu­suf Çalışkan?ın kayınvalidesi Derya Demir, Canan Kendirli ile Koray ve Cenk Çalışkan?ın babaannesi Mine, Sema, Bilal, Özgür ve Salih Şahin ile Hakan, Erkan, Serkan ve Mehmet Aktaş ile Ebru, Özge, Özer Koçak Arzu, Olcay ve Halil Çalışkan?ın An­neanneleri Fikriye Şahin, Ayşe Ak­taş, Şengül Çalışkan , Şenel Koçak, Yusuf ve Fikri Çalışkan?ın Anneleri Merhum Şoför Salih Çalışkan?ın eşi Hatun Şahin (89) Darende?de 19 Aralık 2014 tarihinde vefat etmiştir.

Taziye için oğlu: Fikri Çalışkan: 0543 642 36 36

 Halil İbrahim Erdoğan

Zübeyde, Ayten Erdoğan, Salim Ilıcak ve Yaşar Eroğlu?nun kayın babası Şeyma ve Berna Eroğlu Emin ve Emre Ilıcak ile Pınar ŞADOL ve Tamer Erdoğan?ın dedesi Semiha Ilıcak, Serap Eroğlu, Hulûsi, Hadi ve Emekli öğretmen Hayri Erdoğan?ın babası Merhume Saliha Erdoğan?ı­nın eşi Halil İbrahim Erdoğan (83) Darende?de 23 Aralık 2014 tarihin­de vefat etmiştir.

Taziye için Oğlu Hayri Erdoğan: 0532 574 45 08

 Tenzile Yavuz

Darende Yazıköy Mahallesinden Lazların Osman Yavuzun eşi Tenzile Yavuz Sivas?da 27 Aralık da vefaat etmiştir.

Taziye için Oğlu Salih Yavuz 0530 491 77 15

 Muhammet Şahin

Darende Günpınar Mahallesinden Muhammet Şahin Osmaniye de 26 Aralık?da vefat etmiştir.

Taziye için Kardeşi Hüseyin Şahin 0554 893 65 33

 Fatma Özkan

Darende Hacılar Şeyhli

Mahallesinden Merhum Belediye tahsildarı Mehmet Derviş Özkan ile Zeynep Özkan?nın kızları Emekli bankacı Rukiye Karaman, Hikmet ve Cemal Özkan?ın ablası Ebru, Zeynep Özkan, Derviş, Ali, Kemal, Serkan, Kağan Özkan?ın halası, Eray ve Nuray Karaman?ın teyzesi Ela, Fatma, Pınar, Betül, Banu ve Hatice, Erkan, Oktay ve İbrahim Özkan?ın baba annesi Seyit, Meh­met, Bünyamin ve Yusuf Özkan?ın anneleri Merhum (Bıyık ) İbrahim Özkan?ın eşi Fatma Özkan ( 77 ) vefat etmiştir.

Taziye için Oğlu Yusuf Özkan: 0530 967 26 94

 

Sıtkı Erdem

Darende esnaflarındanHacıderviş Mahallesinden merhum Mustafa Erdem?in oğlu Atilla Erdem?in babası Eczacı Sıtkı Erdem vefat etmiştir.

Taziye için Oğlu Atilla Erdem 0543 918 77 81

Ahmet Taş

Darende Beybağı Mahallesinden Helvacı Ahmet Taş Darende?de vefaat etmiştir.

Taziye için Oğlu Ali Taş 0532 361 35 08

 


Anahtar Kelimeler: