Anahtar Kelimeler:

Hamid Hamidettin Ateş Efendi emekli oldu

Hamid Hamidettin Ateş Efendi emekli oldu

Hamid Hamidettin Ateş Efendi

Şeyh Hamid-i Veli Camii İmam-Hatipliği`nden

Emekli oldu

 

"Çeşitli âlimlerden medrese eğitimi ve Hâfız-ı Kurrâ merhum İsmail Biçer Hoca Efendi`den Kur`an tâlimi alan Hamid Hamidettin Ateş Efendi, emekliye ayrıldı."

 

1986 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda ve 1987 yılından itibaren Darende Şeyh Hamid-i Veli Camii İmam-Hatibi olarak görev yapan Hamid Hamidettin Ateş Efendi uzun yıllardır başarıyla yürüttüğü Devlet memurluğu görevinden emekliye ayrıldı.

Babası Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi`den dini ve tasavvufi eğitimini alan Hamidettin Ateş Efendi, aynı zamanda Aşere-i takrîb üzere İstanbul Beyazıd Camii İmam-Hatibi hafız-ı kurra merhum İsmail Biçer Hocaefendi`den Kur`an talimi ve Elbistan Müftüsü Müderris Merhum Ahmet Bilici ile Abdurrahman Güzelyazıcı`nın talebesi merhum Yusuf Deniz Hocaefendi`den Arapça eğitimi almıştı.

1986 yılında Sivas Merkez Selim Ağa Camii`nde imam-hatip olarak göreve başlayan Ateş, 1987 yılının başında Darende Çarşı Camii İmam Hatipliği`ne atanmıştı. Babası örnek ve önder şahsiyet Osman Hulûsi Ateş Efendi`nin 42 yıl yürütmüş olduğu Şeyh Hamid-i Veli Camii İmam-Hatipliği`nden 01.07.1987 tarihinde emekli olması hasebi ile bu kadroya atanmıştı.

Göreve başladığı günden itibaren Şeyh Hamid-i Veli/Somuncu Baba Külliyesi`nin bakım onarım ve restarosyon hizmetlerini geliştirmiş, Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı vasıtası ile camii ve civarını çok güzel bir şekilde örnek külliyeye dönüştürmüştür. Darende`nin inanç ve manevi ziyaret merkezlerinden biri haline getirilmesinde çok önemli katkıları olmuştur.

Halen Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı`nı yürüten Hamid Hamidettin Ateş Efendi şimdiye kadar yapmış olduğu vakıf hizmetlerini bundan sonrada artırarak devam ettirecektir.

Şeyh Hamid-i Veli Camii İmam Hatibi olarak görev yapmış olduğu süre zarfında; yürütmüş olduğu başarılı din hizmetleri ve müftülük hizmetlerine olan katkılarından dolayı; Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya Valiliği, Darende Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğünce defalarca takdir, teşekkür ve başarı belgeleri ile taltif edilmiştir.

2000 yılında ilçemizde kurulan Balaban Abdurrahman Erzincâni Yatılı Hafızlık Kız Kur`an Kursu ve diğer Kur`an Kursları ile 1997 yılında kurulan Hulûsi Efendi Yatılı Hafızlık Erkek Kur`an Kursu`nun tesisi, iaşesi, gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılamak sureti ile Darende`de son 15 yılda yüzlerce hafızın yetişmesine vesile olmuş bu unutulan din hizmetini yeniden tesis etmiş, ilçe ve civardaki din hizmetlerine önderlik yapmıştır.

Darende`nin imar ve ihyasında çok önemli projelere destek veren Hamid Hamidettin Ateş Efendi bundan böyle; Mütevelli Heyeti Başkanlığı`nı yürüttüğü vakfı vasıtası ile Şeyh Hamid-i Veli / Somuncu Baba Külliyesi başta olmak üzere, ilçemizde ve ihtiyaç duyulan her alanda din hizmetleri ile eğitim, kültür, sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinde şimdiye kadar olduğu gibi hayri faaliyetlerini devam ettirecektir. Hamid Hamidettin Efendi`ye bundan sonraki hayatı boyunca sağlıklı hayırlı uzun ömürler dileriz.

H. Hamidettin Ateş Efendi`nin yapımına vesile olduğu din hizmetlerinden bazıları şunlardır:

1.      Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi`nin restorasyon çalışma­ları.

a.       1990-2001 yılları arası genel restorasyon çalışmaları.

b.      Külliyeyi tehdit eden takriben 500 ton civarındaki büyük kaya kütlesinin kırılarak kaldırılması. (1990-1995).

c.       2002 yılında Somuncu Baba Külliyesi 1000 kişilik ek caminin yapılarak hizmete açılması

d.      2013 yılında 5000 kişilik ilave caminin yapılması ve ibadete açılması

2.      Darende Anadolu İmam-Hatip Lisesi ilave inşaatın yapılarak açılışa hazır hale getirilmesi.

3.      Darende Ulu Camii`nin (1500 kişi kapasiteli) restorasyonu ve hizmete açılması.

4.      Darende`deki yalnız minarelerin restorasyonu

5.      Tabiinden Abdurrahman Gazi (Medişeyh) Camii ve Türbe inşaatı ve çevre düzenlemesi.

6.      Somuncu Baba Kütüphane Araştırma ve Kültür Merkezi`nin kurulması ve Darende ile ilgili çeşitli araştırmaların ve yayınların yaptırılması.

7.      Aşağı Ulupınar Merkez Camii`nin inşası (Dört minareli)

8.      Yavuzlar(Gedikağzı) Hulûsi Efendi Camii inşası. (Taş kaplamalı.)

9.      Balaban Abdurrahman Erzincanî Külliyesinin tamamlanması, minber, kürsü, çatı bakır kaplamasının yapılması,

10.  Balaban Abdurrahman Erzincanî Hafızlık Yatılı Kız Kur`an Kursu`nun hizmete başlatılması.(2000)

11.  Ramazan aylarında ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımların yanında sıcak yemek dağıtımının yapılması.

12.  Hulûsi Efendi Yatılı Erkek Hafızlık Kur`an Kursu`nun açılması.

13.  Zaviye Hacı Naciye Hanım Kız Kuran Kursu`nun açılması

14.  İstanbul Bağcılar Semtinde Ebuzer Camii`nin yapımı

15.  Darende Müftülüğüne hizmet aracı alınması

16.  Darende Müftülük Sitesinin yapımına teknik destek ve yardım sağlanması

17.  Hasan Gazi Türbe ve Şehitlik Anıtının yapımı

18.  Somuncu Baba Külliyesinde her yıl ramazan ayında, günlük bin kişiye iftar yemeği verilmesi organizasyonu.

19.  Her yıl yüzbinlerce Somuncu Baba Sebil Ekmeği dağıtımı

20.  Gürün-Suçatı İbadullah Camii minaresi yapımı