Anahtar Kelimeler:

Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Nesiller

Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Nesiller

Darende Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaş­ma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Milli eğitim Mü­dürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Hulûsi Efendi Devlet Hastanesinin müşterek olarak yürütecekleri ?Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Nesil­ler? adlı projenin protokolü Hulûsi Efendi Devlet Hastanesinde imzalandı.

Kaymakamlığımızın organizesinde dört ku­rum tarafından yürütülecek olan proje için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Diş macunu ve fırçası temin edecek. İlçe Milli Eği­tim Müdürlüğü okullarda konu ile ilgili öğrencilere eğitim verecek, Toplum sağlığı merkezi ve Hulûsi Efendi Devlet Hastanesi ise; gerek poliklinik ge­rekse koruyucu Sağlık hizmetleri kapsamında halkı ağız ve diş bakımı yönünden bilgilendirecek.

Projenin uygulama protokolünde, Milli Eğitim Müdür Vekili Ali KIZMAZ, Toplum Sağlığı Mer­kezi Sorumlu Tabibi Dr. Serdar Deveci, Hulûsi Efendi Devlet Hastanesi Baştabibi Dr. Erhan BERK ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vak­fı Müdürü İbrahim Alaattin ATEŞ hazır bulundular.

Protokolünün imza töreninde bir konuşma ya­pan Kaymakam Bünyamin Kuş şunları söyledi; ?Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ağız ba­kımı ve diş sağlığı, onların sağlıklı birer birey ola­rak yetişmesinde önemli etken olarak karşımızda durmaktadır. İlçemiz genç nüfusunun ne yazık ki büyük bir kısmı ağız ve diş sağlığına yeteri kadar önem vermemektedir. Kişisel çabaların ve söy­lemlerin bu alışkanlığın yeterince yerine getiril­mesi noktasında yardımcı olmadığı anlaşılmıştır. Bu projemizle ağız ve diş bakımının gerek teorik gerekse malzeme destekli uygulamayı amaçladık. İşte bu nedenle; ağız bakımı ve diş sağlığının önemi okullarımız ve bu konuda hizmet veren kurumların gerek eğitim vermesi ve gerekse materyal dağıtarak desteklemesi ile mümkün olacağı kanaatiyle Kay­makamlığımız öncülüğünde bu çalışma başlatılmış bulunmaktadır.?

Daha sonra Hulûsi Efendi Devlet Hastanesi Diş Polikliniği?nde çocuklara diş fırçası ve macun dağı­tımı yapılarak, çocuklar diş tabibi Mustafa Başaran tarafından muayene edildi.

Programa daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.