Anahtar Kelimeler:

Bosna Hersek ve Kosova?ya yardım

Bosna Hersek ve Kosova?ya yardım

Merkezi İstanbul?da bulunan Somuncu Baba Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Tür­kiye ve dünyanın farklı ülkelerinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılan yardımlarda Hulûsi Efendi Vakfı ile işbirliği yapacak.

Kısa bir süre önce son 120 yılın en etkili yağışlarının neden olduğu sel felaketiyle sar­sılan Bosna Hersek?e Türkiye?den yardım eli uzandı.

Sel felaketiyle büyük kayıplar yaşanan Bosna?ya Türkiye?den yardım eli uzandı. Somuncu Baba Derneği ve Hulûsi Efendi Vakfı?nın TİKA?nın koordinesinde yürüttü­ğü çalışma ile mağdur ailelere gıda yardımı yapılırken, çocukları da iftar sofrasında bir araya getirildi. Dernek ve vakfın organizesi ile Kosova?ya da yardımlar dağıtıldı.

Somuncu Baba Derneği?nden yapılan açıklamada; ?Hulûsi Efendi Vakfı ile ortak­laşa yürüttüğümüz çalışma kapsamında Bos­na Hersek?in Tuzla ve Zenitsa bölgesinde sel ve heyelan yüzünden evlerinden olan ailele­re gıda yardımında bulunuldu. Ailelerin ih­tiyaçları giderilmeye çalışılırken, kimi yetim kimi öksüz çok sayıdaki göçmen çocuklar da iftar sofrasında bir araya getirildi.? denildi.

Açıklamada zor günler geçiren insanla­rın hayata tutunabilmeleri amacıyla yardım kampanyası ile destek olunmaya çalışıldığı kaydedildi.

Dernek ve vakfın ortak yürüttüğü kam­panya ile ayrıca Bosna Hersek?te çok sayı­daki aileye gıda kolisi ulaştırılırken, farklı şehirlerde de iftar ikramında bulunuldu. Kampanya çerçevesinde Kosava?da savaş mağduru ailelerde unutulmadı. Zor şartlarda hayatlarını sürdüren ailelere gıda yardımı ve iftar yemekleri verildi.

Somuncu Baba Derneği?nden

yardımlaşmada işbirliği

Merkezi İstanbul?da bulunan Somuncu Baba Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaş­ma Derneği Türkiye ve dünyanın farklı ül­kelerinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılan yardımlarda Hulûsi Efendi Vakfı ile işbirliği yapacak.

Darendeli gençlerin de yönetiminde gö­rev aldığı derneğin idarecileri, Somuncu Baba?nın ilçemizdeki türbesini ziyaret ede­rek, Hulûsi Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Demir?le görüşüp fikir alış verişinde bulundu. Demir?le Somuncu Baba Külliyesi?ndeki iftar sofrasında bir araya gelen dernek yönetimi, amaç ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Somuncu Baba?nın ismi yayılsın

Dernek Müdürü Murat Karababaoğlu, Osmanlı coğrafyasını etkileyen hizmet ve çalışmaların yanı sıra örnek nitelikte öğren­ciler yetiştiren Somuncu Baba Hazretlerinin ismini daha geniş kitlelere yaymak istedikle­rini kaydetti.

Derneğin yurtiçi ve yurtdışında sosyal alanlarda faaliyetlerine başladığı bilgisi­ni veren Karababaoğlu; ?Dernek olarak Darende?yi oldukça önemsiyoruz. Çünkü Somuncu Baba?nın hem kabri, hem de nes­linden gelen siz büyüklerimiz burada yaşı­yorsunuz. İnsanlığa ışık tutan örnek çalışma ve hizmetlerinizle vakfınızı model olarak gö­rüyoruz.? dedi.

Diyaloglar avantaj olacak

Eğitim, kültür ve sosyal alanlarda toplu­mun ihtiyaç duyduğu yardımlaşmaya katkı sunmayı hedeflediklerinin altını çizen Ka­rababaoğlu; ?Vakfınızla iş ve fikir birliği yapmak, gerek yardımların ulaştırılmasında gerekse ihtiyaçlılara kurulacak diyaloglarda büyük avantajlar sağlayacaktır.? diye konuş­tu.

Kemal Demir de özellikle genç yönetici­leri bulunan ve Somuncu Baba?nın adını ta­şıyan bir sivil toplum kuruluşunun topluma hizmet etmek için güzel bir yolda ilerlemesi­nin mutlu ettiğini dile getirdi.

Yardımlaşmanın insanlar arasında kay­naşma, sevgi ve beraberliği sağladığına vurgu yapan Demir, dernek yönetimini kutladı. De­mir, vakfın faaliyetlerinde dernekle işbirliği yapılmasını uygun gördüklerini ifade ederek, ilk etapta Bosna Hersek ve Kosova?da ihti­yaç sahibi insanlara ulaştırılacak yardımların beraber koordine edilmesini istedi.