Anahtar Kelimeler:

Hulûsi Efendi İstanbul Esenler ?de Anıldı

Hulûsi Efendi İstanbul Esenler ?de Anıldı

İstanbul Esenler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü`nce organize edilen Anadolu`yu Mayalayanlar programında Hulûsi Efendi Hazretlerinin örnek hayatı anlatıldı.

Anadolu`yu Mayalayanlar programında Anadolu`nun gönül sultanlarından Hulûsi Efendi`yi anlatan Araştırmacı-Yazar Resul Kesenceli, "Hulûsi Efendi Haz­retleri, insanları hep iyiye, güzele ay­dınlığa davet etmiştir." dedi.

Esenler Dörtyol Meydanı`ndaki Ra­mazan Etkinlik Alanı`nda gerçekleşen programa; Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Malatya Pü­türge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Esenler Müftüsü Halil Şekerci, Esenler İlçe Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Hulûsi Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Demir ve binlerce va­tandaş katıldı.

Kur`an-ı Kerim tilavetiyle başla­yan programda, Hulûsi Efendi`nin ör­nek kişiliğinden bahseden Kesenceli, "Hulûsi Efendi ahlakı, insan sevgisi, mütevazılığı, zekâsı, ilmi, yaşayışı, cö­mertliği ile insanlara örnek, hayatının her safhası Kur`an`dan bir gezinti, sün­netten bir tablo olmuştur. "dedi

Kesenceli konuşmasında özetle şunları söyledi: "Hulûsi Efendi`nin hoşgörüsü, insanlara karşı yaklaşımı, âli cenaplığı, ahlakı, mütevazılık gibi güzel hasletleri insanları hayran bırak­mış 20. yüzyıla damgasını vurmuştur. Allah güzeldir, güzel olanı yapar pren­sibi ile güzel olan her şeyi insanların hizmetine sunmuştur. Yaptığı imar fa­aliyetleri ve sosyal hayata etkileri ile gönüllere taht kurmuştur. O yapılan hizmetleri Allah için yapan ve topluma örnek olan yüce şahsiyetlerden biridir. Geçmişten geleceğe hizmet etme aşkı ve heyecanı ömrünün son günlerine kadar devam etmiştir. Tarihin derinlik­lerinde yaşayan, değişik yol ve metot­larla tüm insanlığa hizmet eden büyük mutasavvıflar gibi Osman Hulûsi Efen­di de kendi asrı olan 20. asırda insan­lığa hizmet etmenin neşvesini, neşesini insanlık âlemine göstermiş, bir insan ömrünün nasıl dolu dolu yaşanacağını, güzel ve örnek ahlâkı ile ortaya koy­muştur. "dedi.

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat da, Hulûsi Efendi`nin İslâm dini­ne yaptığı katkılardan dolayı her zaman hayırla yâd edileceğini dile getirdi.

Allah bu toprakları

diri ve ayakta tutuyor

Programda konuşan Esenler Bele­diye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 3 yıldır devam eden Anadolu`yu Ma­yalayanlar programından söz ederek, "Bu meydan, bu gönül sultanlarıyla şerefleniyor. Bu meydan gönül yıkan değil gönül yapanların meydanıdır." diye konuştu. Hulûsi Efendi ile ilgili de konuşan Göksu, "Hulûsi Efendi gerçek bir gönül eri. Onun gibi gönül erlerinin yetiştirdiği insanların vesilesiyle Allah bu toprakları diri ve ayakta tutuyor." dedi.

Tasavvuf Rüzgârı

Gecenin sonunda Tasavvuf Musiki­si Sanatçısı Mehmet Kemiksiz Hulûsi Efendi`nin Divanı`ndan ilahiler ses­lendirerek programa renk kattı. Prog­ramda meydanı dolduran vatandaşlara Somuncu Baba Sebil Ekmeği dağıtıldı.