Anahtar Kelimeler:

Mimarisi halısına işlendi

Mimarisi halısına işlendi

Balaban beldesindeki Seyyid Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin türbesinin bulunduğu ve kendi adıyla anılan, duvarları eğimli ve beşgen olan camiye mimari şeklini yansıtan halılar yaptırıldı.

Hulusi Efendi tarafından 1960 yılında yaptırılan camiye son olarak binanın mimari şeklinin yeraldığı özel halılar dokutuldu.

Caminin bakımıyla ilgilenen Hulusi Efendi Vakfı tarafından yaptırılan halıları görenler, mimari şeklinin yanı sıra mabetteki zarif işçilik örneklerini de hayranlıklı izliyor.

Duvarları yüzde 20 dışa eğimli olarak inşa edilen, beşgen mimarili, 6 köşeli ve yukarıdan bakınca yıldıza benzeyen cami, yanlarında az sayıda penceresi olmasına karşın tavandan aldığı ışıkla aydınlanıyor.

Projesi Yüksek Mimar Şerif Ali Akkurt tarafından hazırlanan cami, Türk-İslam motiflerini taşıyan ve örneği bulunmayan bir yapıya sahip.