Anahtar Kelimeler:

Üreticiye borç erteleme müjdesi

Üreticiye borç erteleme müjdesi

Bakanlar Kurulu çeşitli afetler nedeniyle zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılmasını ayrıca kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesini kararlaştırdı. Buna göre Darende’yi de önemli şekilde etkileyen Mart ayındaki don ve Nisan ayındaki dolu olayları nedeniyle zarar gören kayısı üreticilerinin, ilgili kurumlara olan borçlarının bir yıl süreyle ertelendiği bildirildi.

1 Ocak 2013`ten geçerli

Bakanlar Kurulu`nun, 2 Ağustos 2013 tarihli toplantısında, afetlerden en az yüzde 30 oranında zarar gören üreticilerinin borçlarının ertelenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete`nin 23 Ağustos 2013 Cuma günkü sayısında yayınlandı.

Kararda, özetle "Afetler sonucu ürünleri, tesisleri ve seraları en az yüzde 30 oranında hasar gören, bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Banka ve TKK tarafından kullandırılan ve kararın yayımı tarihi itibarıyla vadesi/ taksit vadesi/ hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde olan tarımsal kredi borçları, vadesinde/ taksit vadesinde/ hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihlerinden/ taksit vadelerinden/ hesap devrelerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenir.” denildi.

Bir yıl süreyle ertelendi

Banka ve TKK`nın 1/1/2013 tarihinden sonra “Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesaplarına” aktarılmış bulunan tarımsal kredi borçları da bu kararın yayımlanmasını takip eden ayın birinci işgünü itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelendi.

Ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme dönemi süresince kredi borcunun vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren yüzde 5 faiz uygulanacağı, ertelenen krediler nedeniyle, kararın yayımı tarihinden itibaren başvuru süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işleminin başlatılamayacağı bildirildi.