Anahtar Kelimeler:

Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Bosna´da anıldı

Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Bosna`da anıldı

Bosna Hersek`in başkenti Saraybosna`da "Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi" konulu panel düzenlendi.

Hulûsi Efendi Vakfı tarafından Holiday Inn Hotel salonunda 18 Mayıs 2013 Cumartesi günü düzenlenen panele, Saraybosna Kantonu Başbakanı Suad Zelykoviç, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Kültür Bakanı Samir Kaplan, Sheıkh General Halil Hulûsi Brizina, Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamit Hamidettin Ateş`in yanı sıra akademisyenler ve çok sayıda konuk katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Hulûsi Efendi Vakfı Genel Müdürü Resul Kesenceli Somuncu Baba`nın, Osmanlı coğrafyasının manevîyat güneşi olduğunu belirterek, "Onun yetiştirdiği, ondan feyz alan mutasavvıflar 15. yüzyıldan sonra, özellikle Osmanlı coğrafyasında çok büyük etkiye sahipti. Eserleri ve fikirleriyle bu dünyanın gelişip büyümesine katkıda bulunmuşlardı." dedi.

FBIH Kültür Bakanı Samir Kaplan, panelin Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı ile Saraybosna Somuncu Baba Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği arasındaki iyi işbirliğinin somut bir adımı olduğunu söyledi.

"Her alanda Türkiye ile işbirliği içinde olmak son derece önemli" diyen Kaplan, "Eğer bu işbirliğini sağlam temeller üzerine kurarsak, ileride yararlı projeler ve somut adımlar doğuracağı yönünde şüphemiz de olmaz." ifadesini kullandı.

Panelde, Saraybosna Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim Görevlisi Doç. Dr. Samir Begleroviç, "Çağdaş Bosna Hersek Gençliği İçin Nakşibendi Geleneğinin Getirdiği Fırsatlar" konulu bir sunum yaptı

Begleroviç; “Somuncu Baba, Bosna’da çok yaygın olan ve belgelerin de bu topraklar üzerinde çok sayıda Halveti tekkesi olduğuna tanıklık ettiği ve Bosna’da ve Osmanlı topraklarının daha da ötesinde faal olan çok sayıda Halvetiye tarikatı şeyhine değindiği üzere, Halvetiye öğretisinin taşıyıcı halkasında önemli bir zincirdir.” dedi.

Boşnak Türkolog Amina Şilyak Yesenkoviç "Somuncu Baba ve Darendevî Osman Hulûsi Efendi`nin Hayatları Örnekleriyle Tarikat Adabı Prensipleri" konulu bir sunum yaptı.

Hulûsi Efendi’nin yaşadığı ortamı, eğitimini, dünya görüşünü, içinde bulunduğu topluma ve genel olarak tüm insanlara karşı tutumunu sadece bu şahsiyete özgü detaylar çerçevesinde incelemek gerektiğini söyledi. Yesenkoviç; “Her halükarda, bu detayların ayrımına ancak ideal portresinin özelliklerine vâkıf olduktan sonra varabiliriz. Bunun dışında spesifik olarak vurgulayabileceğimiz tek husus kimliksel portenin resmedilmeye çalışılmasıdır.” dedi. 

Kerima Filan ise ile "Seyyid Osman Hulûsi Efendi ve Topluma Katkısı" konulu konuşma yaptı.

Hulûsi Efendi’nin kültürel geçmişle ilgili analizlerini filolojik analizler için bir temel olarak incelemek gerektiğini anlatan Filan; “Bu güne kadarki tecrübelerim bana farklı bir dünyayı tanımak için o dünyaya ait birinin dolaysız ifadelerinin çok önemli olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Hulûsi Efendinin Nasihat’teki üslubunu dikkatle incelemek gerekir.” diye konuştu.

Panelde ayrıca "Hazreti Hamza" adlı ilahi korosu da konser verdi.

Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamit Hamidettin Ateş tarafından günün anısına konuşmacılar ve protokole plaket takdim edildi. - SARAYBOSNA

 

     Haberin Fotoğrafları için tıklayın

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432161866882003.1073741833.268303129934545&type=1