Anahtar Kelimeler:

Hutbede güncel bir konu

Hutbede güncel bir konu

Darende’deki camilerde okunan cuma hutbesinde son günlerin en önemli konularından “Süt Bankası ve Sütkardeşliği” hakkında bilgiler verildi.

İl Müftülüğü tarafından yayınlan, internet sitesinde de yer alan ve Cuma’da okunan hutbede, anne sütü bankaları vasıtasıyla çocuklara verilecek sütlerle süt akrabalığı oluştuğu belirtildi.

Arapgir İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın’ın hazırladığı hutbede, çocuğun annesi dışındaki bir kadından süt emmesi durumunda, çocukla kendisine süt veren kadın arasında süt hısımlığı denen bir akrabalık meydana geldiği ifade edildi.

Manevî hak, hukukî kural oluşur

Sütanne ve süt çocuk arasında bir takım manevî haklar ile hukukî kurallar oluştuğu kaydedilen hutbede; “Özellikle sütanneler, her türlü hürmet ve ikrama layıktırlar. Zira Peygamber Efendimizin, sütannelerine karşı hayatı boyunca göstermiş olduğu hürmet, ilgi, alâka ve ikram bunun bariz bir göstergesidir.” denildi.

Süt hısımlığının, kan bağıyla meydana gelen akrabalıkta olduğu gibi bir miras hakkı doğurmadığı belirtilen hutbede, ancak kan bağıyla meydana gelen akrabalıkta olduğu gibi kalıcı bir evlenme engeli oluşturduğu dile getirildi. Kur’an-ı Kerim’in Nisa Suresi 23 ayetindeki “Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, sütkız kardeşleriniz.” ifadesi okunarak, sütanne ile sütkız kardeşlerin de erkek çocuk açısından evlenilmesi yasak olanlar arasında zikredildiği vurgulandı.

Süt kardeşliği gizli tutulmamalı

Mezhepler arasındaki konuya dair görüşlerin de paylaşıldığı hutbede, “Evlendikten sonra ortaya çıkan sütkardeşlikleri, taraflar arasında büyük buhranlara sebebiyet verebilmektedir. Bu yüzden, süt emmekten dolayı sütkardeşliği veya başka bir akrabalık meydana gelmişse bu gizli tutulmamalı bütün aile fertlerine duyurulmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Alimlerin çoğunluğuna göre, süt hısımlığının meydana gelmesi için, sütün direk sütanneden emilmesinin de şart olmadığı anlatılan hutbe şu şekilde devam etti; “Günümüz tıbbının ortaya çıkarmış olduğu, anne sütü bankaları vasıtasıyla çocuklara verilen sütler de süt akrabalığı oluşturmaktadır. Bu yüzden kimden alındığı kayıt altına alınmayan sütlerin de çocuklara verilmemesi yerinde bir davranış olacaktır.”

Hutbede İslam dini tarafından ortaya konan hukukî kurallara ve ahlakî prensiplere riayet edilmesi tavsiye edildi. Sütkardeşliği ve süt akrabalığı konusundaki hükümlerin göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilerek; “Unutmayalım ki bütün bunlar, bize hem dünyada hem de ahirette büyük bir mutluluk getirecektir.” sözleriyle hutbe bitirildi.