Anahtar Kelimeler:

Çevre Bakanlığından büyük jest

Çevre Bakanlığından büyük jest

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Darende ve Aşağıulupınar`ı "2012 yılı turizm öncelikli yöre belediyeleri" listesine aldı. Türkiye genelinden 229 ilçe ve beldenin yer aldığı listeye Malatya’dan sadece Darende ve Aşağıulupınar girerken, çalışmalar kapsamında gönderilecek özel ödeneklerle ilçemize alt yapı yatırımı yapılabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ekonomideki turizm gelirlerini artırmak ve Anadolu’da bulunan belde ve belediyelerin turizm merkezlerini canlandırmak için bakanlık bütçesinden destek verileceğini açıkladı.

Erdoğan Bayraktar ekonomideki turizm gelirlerini artırmak ve Anadolu`da bulunan belde ve belediyelerin turizm merkezlerini canlandırmak için bakanlık bütçesinde yer alan `Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik` kapsamında turizm öncelikli yöre belediyelerine katkı mahiyetinde yardımlar yapıldığını belirtti.

Çevre düzenlemesine destek

Belediye alanı ve mücavir alan içinde altyapı, yol, tretuvar, meydan, park, çocuk bahçesi, açık pazaryeri, yeşil alan, tarihi ve turistik eserler ile anıt çevrelerinin açılması ve belediye hizmetlerine ait yapılarda restorasyon çalışmalarına hız verildiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, “2011 yılında, 124 belediyeye imar uygulamaları nedeniyle turizm düzenleme ve kamulaştırma ödeneğinden12 milyon 335 bin TL ödenek gönderilmiştir. 2012 yılında ise toplam 230 adet belediye bakanlık makamı onayı ile turizm öncelikli yöre belediyeleri kapsamında yer almaktadır. Şu ana kadar yapmış olduğumuz yardımların toplamı 5 milyon 156 bin TL`dir.” dedi.

Bayraktar, “Bakanlığımızca, turizm öncelikli belediyelerin; turizm potansiyelini arttıracak ve cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacak projelerine, tasarımın ön plana çıktığı üst yapı projelerine, çevreye duyarlı projelere ve doğal afetten etkilenen belediyelere `alt-üst yapı, peyzaj, pazar yeri, tarihi ve turistik eserler gibi projelerine` yaptığımız yardımlarımız devam edecek” diye konuştu.