Anahtar Kelimeler:

İlgi çeken yarışma

İlgi çeken yarışma

2-23 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ?Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumu? kapsamında, Divan-ı Hulûsi-i Darendevi Şerh Yarışması düzenlenerek genç yeteneklerin Divan şiirine olan ilgisi artırılacak.

Hulûsi Efendi Vakfı tarafından Divan şiirinin günümüzde daha çok sevilmesini amaçlayan ödüllü yarışma düzenlendi.

Gönül dünyasının zenginliği

Vakıftan yapılan açıklamada aruz vezniyle yazılan şiirlerden oluşan ve gönül dünyasının zenginliklerini aksettiren Osman Hulûsi Efendi?in kaleme aldığı ``Dîvân-ı Hulûsi-i Dârendevî`` adlı eserden seçilecek şiirlerin şerh edilmesi için düzenlendiği belirtildi.

Yarışma ile Osman Hulûsi Efendi`nin gönül dünyasını yansıtan ve ?kıymetli bir hatıra? olarak görülen Divandaki şiirleri günümüz insanının daha iyi anlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Jüride ünlü isimler

Gençlerin mümtaz eserler içeren Divanın manaları daha iyi anlaması için arasında gazel¸ kaside¸ naat¸ koşma ile muhammes gibi şiirlerin bulunduğu şerh yarışmasının edebi alanda yeni çığırlar açacağı dile getirilen açıklamada Prof. Dr. İskender Pala¸ Prof. Dr. Cihan Okuyucu¸ Prof. Dr. Ali Yılmaz¸ Prof. Dr. Mehmet Akkuş ile Prof. Dr. Nihat Öztoprak?ın jüri olarak seçmeleri yapacağı dile getirildi.

Açıklamada ayrıca yarışmaya son müracaat tarihinin,  10 Haziran 2012 olduğu, başvuruların internet üzerinden, http://www.darendekulturyarismalari.org adresine yapılacağı bildirildi.