Anahtar Kelimeler:

Basın toplantısı düzenlendi

Basın toplantısı düzenlendi

SOMUNCU BABA VE HULUSİ EFENDİ’YE

ULUSLARARASI ANMA

 

Değişik ülkelerden gelecek ilim adamları

Somuncu Baba ve Hulusi Efendi’yi anlatıyor

 

Asırlar boyunca Osmanlı coğrafyasını etkileyen ve talebeler yetiştiren Somuncu Baba ile yüzyılımızın mutasavvıf ve divan şairlerinden Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, ilki İstanbul’da yapılan, Bursa’da devam edecek ve Malatya’nın Darende ilçesinde gerçekleştirilecek sempozyumlarla anılıyor.

Aralarında İngiltere, Pakistan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Mısır ve ülkemizdeki çeşitli üniversitelerde görev yapan ilim adamları, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi’yle alakalı hazırladıkları akademik çalışmalarını kamuoyu ile paylaşıyor. ‘Gül ve Gönül Medeniyeti’ başlığı altında gerçekleştirilen ‘Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu’nda tarihten günümüze önemli şahsiyetlerin hayatlarından kesitler dile getiriliyor.

Genel Merkezi Somuncu Baba’nın kabrinin yer aldığı, kültür, tarih ve maneviyat merkezi olan Malatya’nın Darende ilçesindeki Hulusi Efendi Vakfı tarafından tertiplenen sempozyumlarda ilim adamlarının sundukları tebliğlerle farklı şehirlerde kültürel bir etkileşim sağlanmasının hedefleniyor.

Hulusi Efendi Eğitim ve İlmi Araştırmalar Müdürü Resul Kesenceli, İstanbul’daki sempozyumun ardından ikinci durak olan Bursa’da basın mensupları ile bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu.

Hotel Almira’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kesenceli; “Fatih Sultan Mehmed’in hocası olan Akşemseddin’i Hacı Bayramı Veli, onu da Somuncu Baba adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri yetiştirmiştir. Çağ açıp kapatan tarihi fethin manevi mimarlarından birisi de Somuncu Baba’dır. Bursa’da mütevazı fırınında pişirdiği ekmekleri ‘somunlar müminler’ diyerek dağıtırken, talebeler yetiştiren Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri Ulu Cami’nin açılışında dönemin padişahı Yıldırım Bayezid Han’ın isteği ve Emir Sultan Hazretlerinin ricasıyla hutbeyi okumuş, halkın büyük teveccühüne mazhar olmuştur. Sevgisi o günden bu yana gönüllere nakşolunmuştur. Yazdığı şiirleri ve muhteşem divanı ve tasavvufi yönü ile gönülleri fetheden isimlerden birisi de 1990 yılında vefat eden Osman Hulusi Efendi’dir. Peygamberimizin neslinden gelmesinin yanı sıra Somuncu Baba’nın torunu olan Hulusi Efendi, hayatında insanlığa hizmeti şiar edinmiş, eğitim, sağlık ve sosyal alanda toplumumuza önemli çalışmalar kazandırmış, her geçen gün yükselen bir gönül medeniyetini kurmuştur” dedi.  

Somuncu Baba ve Hulusi Efendi`nin hoşgörü çağrısının yinelendiği, sempozyumların ilki 2 Haziran 2012 günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda vatandaşların büyük ilgi gösterdiği geniş katılımlı bir toplantı ile gerçekleşti. Sempozyumun konuk olacağı ikinci il Somuncu Baba’nın uzun bir süre yaşadığı, talebeler yetiştirdiği, eser ve izlerinin bulunduğu Bursa’dır. Sempozyum 9 Haziran 2012 günü Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde Saat 17.00’de başlayacaktır. Sempozyumumuzun sonuncusu ise 23 Haziran 2012 günü Malatya’nın Darende ilçesinde Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecektir.

Serdar Tuncer’in şiir dinletisi ile Ahmet Özhan konserinin yer alacağı ücretsiz olan sempozyum programlarına önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

Bursa       : 9 Haziran 2012, Cumartesi,   Saat: 17.00,  Yer: Merinos Kültür Merkezi

Darende   : 23 Haziran 2012, Cumartesi, Saat: 17.00,  Yer: Kapalı Spor Salonu

 

Basın toplantısı ve haberler

http://tvarsivi.com/player.php?i=2012050990703

http://tvarsivi.com/player.php?i=2012051009794

 

http://www.youtube.com/watch?v=1s_5iFhrGA0&feature=related

 

http://www.haberler.com/somuncu-baba-ve-hulusi-efendi-ye-uluslararasi-anma-3666109-haberi/

 

http://www.beyazgazete.com/video/webtv/yasam-11/somuncu-baba-ve-es-seyyid-osman-hulusi-efendi-sempozyumlarla-anilacak-haberi-284842.html

 

Resul Kesenceli, ziyaret ettiği bazı televizyon kanallarının yayınına katılarak sempozyumla ilgili bilgiler verdi.

 http://tvarsivi.com/player.php?i=2012050973098

   

https://www.facebook.com/HulusiEfendiVkf/posts/246422555470508