Anahtar Kelimeler:

Bilim adamlarından önemli çalışma

Bilim adamlarından önemli çalışma

Geçtiğimiz Haziran ayında tertiplenen 10. Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Kültür Etkinlikleri kapsamındaki "Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî Şerh Yarışması"nda dereceye giren eserler, Nasihat Yayınları tarafından bir kitap halinde neşredildi.

Yüzyılımızın en önemli divan şairi olarak bilinen Osman Hulûsi Efendi`nin şiirlerini inceleyerek, şerh eden yirmi akademisyen ve edebiyat dünyasının etkin isimlerinin çalışmalarına yer verilen `Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî`den Şerhler` adlı kitap okuyucuyla buluştu.

60 akademisyen yorumladı

Günümüz insanının şiirleri daha iyi anlaması için düzenlenen yarışmaya çeşitli üniversitelerden 60 civarında akademisyen katılarak, Hulûsi Efendi`nin eserleri üzerine yorumlamalarda bulunmuştu.

Eserin takdimini kaleme alan Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı H. Hamidettin Ateş, "Dîvân edebiyatının müstesna eserleri her zaman için okuyucu üzerinde derin izler bırakır, derinlemesine düşünce uyandırır. Bu işe gönül verenler şerh vesilesiyle, her kelimenin, cümlenin, mısranın, beyitin hatta gazelin işaret ettiği gizli cevherleri ortaya çıkarmak için anlamaya, açıklamaya yorumlamaya çalışırlar" dedi.

Mesajları nakış nakış işlemiş

Kur`an ve sünnetten beslenen Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi`nin kaleme almış olduğu eserlerinde ilahi sırları edebî bir üslupla beyan ettiğini bildiren Hamidettin Ateş, "Hakikatleri şiir diliyle ifade buyurmuştur. Aynı zamanda şiiri bir irşad vesilesi kılarak mesajlarını ilmek ilmek dokumuş, nakış nakış işlemiştir" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Şerhler ülkemizde otorite olarak kabul edilen; Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Cihan Okuyucu, Prof. Dr. Ali Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Akkuş ve Prof. Dr. Nihat Öztoprak`tan oluşan jüri heyetinin titiz çalışmaları neticesinde derecelendirildi.

Kitaba giren şerhler, yarışmada aldıkları derece sırasına göre dizilirken, bazıları da yayınlanmaya layık görülenler bölümünde çalışmada yer aldı. 458 sayfa olan ve birinci hamur kağıda basılan kitaptan isteyenlerin, Hulûsi Efendi Vakfı`ndan temin edebileceği kaydedildi.

Haberin Fotoğrafları için tıklayın

http://www.darendehaber.com/gallery_photo.php?pg_id=1158