Anahtar Kelimeler:

Yeni enerji fırsatları doğdu

Yeni enerji fırsatları doğdu

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulacak yerler arasında Darende’yi de adres olarak gösterdi. Lisans başvuruları kapsamında, 31 Aralık 2013`e kadar güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin bağlanabileceği trafo merkezleri ve bağlantı kapasiteleri belirlendi. Darende`de de kurulması planlanan Malatya Bölgesi trafo merkezinde 22 MW elektrik enerjisi üretilebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) duyurusuna göre, belirlenen şehirlerde 2013 yılı sonuna kadar iletim sistemine bağlanacak güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin toplam gücü 600 Megavat olacak. Güneş enerjisi için en fazla kapasite verilen il 92 Megavat (MW) ile Konya oldu. Malatya Adıyaman Bölgesini kapsayan Adıyaman, Darende, Hasançelebi, Malatya 1, Malatya 2, Malorsa trafo merkezlerinde ise 22 MW enerji üretilebilecek.

Duyuruya göre, güney enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin iletim sistemine bağlanabilecek bölge, trafo merkezleri ve toplam bağlanılabilecek kapasite miktarları da belirlendi.

 

DÜNYANIN ENERJİSİNE SAHİPMİŞİZ

Maden Tetkik Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir araştırma ile Darende’de 21. yüzyılın en stratejik maddesi olan yeni tip nükleer enerji santrallerinde bir numaralı yakıt olarak kullanılacak toryuma rastlandı. MTA Darende ve civarındaki rezerv hakkında detaylı bilgi vermezken, araştırmalara devam edildiği öğrenildi.

Bilinen rezervlerle dünya toryum yataklarının yüzde 65’i ülkemizde bulunurken, bütün dünyada toplam 1071 bin ton olan toryum rezervinin 800 bin tonunun Türkiye’de olduğu belirlendi.

Darende’de listede yer aldı

Türkiye’deki en önemli toryum yatağı Eskişehir–Beylikahır bölgesi ve Sivrihisar–Kızılcaören yakınları olarak belirlenirken, Malatya–Darende–Kuluncak, Kayseri–Felahiye ile Sivas ve Diyarbakır il sınırları içinde de toryum rezervi olduğu tespit edildi. Bilim adamları ülkemizdeki toryum rezervlerinin çok ciddi boyutlarda olduğunu ifade etti.

Nükleer santraller için önemli

Doğrudan enerji üretilebilecek bir madde olmamasına karşın, uranyum ve plutonyumla birlikte kullanıldığında, uranyuma göre fazla ve uzun süreli enerji üretme kapasitesine sahip olan toryumun nükleer yakıt olarak kullanılabileceği kanıtlandı. Toryumu, dünyanın en temiz ve güvenilir enerji kaynağı olarak belirten uzmanlar, yeni nesil nükleer santrallerin, uranyum yakıtının yanı sıra, toryum elementi gibi daha tehlikesiz, verimli ve problemsiz yakıtların yakılmasının bu tür enerji santralleri açısından öneme sahip olduğunu açıkladı.

Bir çuvalı Türkiye’yi ısıtır

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (OGÜ) Teknoloji Araştırma Merkezi (TEKAM) Müdürü Prof. Dr. Muammer Kaya, “Enerji üretiminde 1 ton toryum, en az 1 milyon ton petrole eşdeğerdir. Toryum, 120 trilyon dolarlık bir petrol kullanım değerine sahiptir, bir çuval kömürle bir ev ısıtılabilirken, bir çuval toryumla bütün Türkiye ısıtılabilir” diye özelliklerini açıkladığı toryum sayesinde Türkiye’nin bütün borçlarının 500 kere ödeneceğini de kaydetti.