Anahtar Kelimeler:

Çevre projesinin ön başvurusu kabul edildi

Çevre projesinin ön başvurusu kabul edildi

Darende’nin içerisinden akarak çevresine hayat ve güzellikler saçan Tohma Çayı’ndan faydalanılarak yapılan sulamalarda damlama sistemi kurulması için başlatılan projenin ön başvurusu kabul edildi.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Muhammed Bedreddin Toprak, “Tohma`ya artı, Darende`ye hayat” adlı proje ile hem verimliliği artırmayı, hem de sulamada yeterli miktar kullanarak Tohma Çayı’nın ilçeye kattığı güzelliği kaybetmemesini istediklerini söyledi. Bedreddin Toprak proje ile Tohma’dan sulama yapan üreticilere fonun sağlayacağı destekler ile damla sulama kurma imkanı oluşacağını belirtti.

Suyu etkin kullanmak için

Coca Cola Hayata Artı Vakfı, Yaşama Dair Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu tarafından finanse edilecek projenin ön başvurusunun kabul edildiğini dile getiren Bedreddin Toprak; “Bölgemiz için büyük önem arzeden ve yaz aylarında yarısı sulamaya giden Tohma Çayı`nda damla sulama sistemini yaygınlaştırarak suyun etkin kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Bu amaçla bir pilot bölge kurmak, sistemin verimliliğini göstermek ve kredi kuruluşları aracılığıyla çiftçiyi sistemi uygulamaya teşvik etmek hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Doğal yaşam alanları gitgide azalıyor

Turizm bölgesi olan Darende’ye hayat veren Tohma’dan akan suyun yarısının yaz aylarında sulamaya gitmesiyle debisinde önemli bir azalma olduğuna vurgu yapan Toprak; “Teknik her geçen gün gelişiyor, salma sulama yerine damlama sistemiyle daha az su kullanarak verim alınabiliyor. Doğal yaşam alanları gitgide azalıyor, gelişmeleri ve teknolojiyi desteklerken kaynakları iyi kullanmalıyız. Tüm dünyanın çevreyle ilgili projelerde hassas davrandığı tezini düşünerek Darende’de bugün hayal olan çalışmamızı gerçeğe dönüştüreceğimize inanıyorum” diye konuştu.