Anahtar Kelimeler:

Yarışma sonuçları açıklandı

Yarışma sonuçları açıklandı

ŞERH YARIŞMASI SONUÇLANDI

Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Kültür Etkinlikleri kapsamında yeni neslin divan edebiyatına daha fazla ilgi duyması amacıyla düzenlenen şerh yarışması sonuçlandı. Türkiye’nin ünlü edebiyat ustaları ve yazarlarının jüriliğini yaptığı yarışmada birinciliği ‘Muhib’ rumuzuyla katılan Dr. Hakan Yekbaş aldı.

Hulûsi Efendi Vakfı’ndan yapılan açıklamada Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Cihan Okuyucu, Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Prof. Dr. Ali Yılmaz, Prof. Dr. Nihat Öztoprak’tan oluşan jürinin şerh yarışmasına katılan 60 eseri değerlendirerek bunlardan 12 tanesini ödüle layık gördüğü belirtildi. Yarışmaya gönderilen 18 çalışmanın da yayınlanmaya layık bulunduğu kaydedildi.

Yeni nesiller için çalışma

Yüzyılımızda yetişen mutasavvıf ve divan şairi Osman Hulûsi Ateş Efendi’nin Divan-ı Hulûsi-i Darendevi adlı eserindeki şiirlerden seçtikler beyitleri yorumlayan yarışmacıların, divan edebiyatının gelecek nesiller tarafından daha iyi anlaşılması ve bu kavramların yaşatılması anlamında önemli bir çalışmaya imza attıkları ifade edildi.

Açıklamada jürinin ikincilik ödülünü, ‘Şerhi’ rumuzuyla Nagehan Uçan Eke ve ‘Keşf-i raz’ rumuzuyla katılan Nilüfer Tanç adlı iki yarışmacıya, üçüncülüğün de Sivasi rumuzuyla F. Ramazan Süer ve ‘Leyl-ü nehar’ rumuzuyla Nihal Göktaş adlı katılımcılara paylaştırıldığı belirtildi. Birinciye 5, ikincilere 3, üçüncülere de 2 Cumhuriyet altını ödül verildiği, yayınlanmaya layık görülen eserler için taltif ve tüm katılımcılara da teşekkür belgesi takdim edildiği bildirildi.

Özel ödüllerle teşvik

Ayrıca jüri tarafından teşvik amacıyla mansiyon ve özel ödüller verildiği dile getirildi. Özel ödüller ve derece alan isimler şu şekilde: Jüri özel ödülü ‘Mustafa İsmail’ rumuzlu Prof. Dr. Âdem Ceyhan’a, Vakıf Başkanı özel ödülü ‘Gölgesiz’ rumuzlu Bülent Ahmet Turan ve ‘Dil Suhte’ rumuzlu Tamer Kütükçü’ye, Hulûsi Efendi özel ödülü ‘Gönül İ’ rumuzlu Doç. Dr. İdris Kadıoğlu ve ‘Cani’ rumuzlu Aysun Eren’e, Somuncu Baba özel ödülü ise ‘Hanne’ rumuzlu Aslı Mert ile ‘Firuze’ rumuzlu Kübra Polat’a paylaştırıldı.

Yarışmada dereceye giren ve yayınlanmaya layık görülen eserlerin bir kitap halinde yayınlanacağı ve yarışmanın önümüzdeki yıl yeniden yapılacağı bugünden ilan edildi.

Diğer yarışmaların sonuçları

Darende’de Tarih ve Doğa konulu yağlı boya resim yarışmasında jüri üçüncülük derecesi ile 2 mansiyon ödülü vermeyi kararlaştırmıştır. Mehmet Demiralp’e üçüncülük ödülü, ‘İpek Yolunda Kervan’ adlı eserle Yusuf Sönmezler’e Darende Özel Ödülü, ‘Tomurcuk’ adlı eserle de Şeyma Durmuş’a da Somuncu Baba Özel Ödülü layık görülmüştür.

Orijinal çalışmalarla katıldılar

Ebru yarışmasına ise çeşitli boyutlarda toplam 34 adet eser katılmış, bu eserler içerisinde yapılan ön değerlendirmede 9 eser sergileme dışında bırakılmış değerlendirilmeye tabi tutulan 5 eser arasında oy birliğiyle ile birincilik ve ikincilik ödüllerine layık eser bulunamamıştır. Jüri üçüncülüğü de Hümeyra Gümüşhan ile Harun Küçükbaz’a paylaştırmıştır.

Ayrıca mansiyon ödülü yerine 3 adet Jüri Özel Ödülleri verilmiştir. Buna göre; Gül Özel Ödülü ‘Gönlümün Gülü’ adlı eserle Ahmet Sobacı’ya, Lale Özel Ödülü ‘Eğik Başlı Lale’ adlı eserle Mehmet Karakurt’a, Jüri Özel Ödülü de ‘Ya Tevvab’ adlı eserle Mustafa Küçüktepe’ye verilmiştir.

Eserleri değerlendiren jüri

Ebru, Minyatür ve Yağlı Boya Resim Yarışmasını jüri olarak İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yüksel Göğebakan, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Fehmi Kolçak, Ebru Sanatçısı Fatmagül Saklavcı, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yetkilisi ve Vakıf Yarışma Düzenleme Kurulu temsilcisi M. Nazmi Değirmenci değerlendirdi.