Anahtar Kelimeler:

Zaviye koruma altına alındı

Zaviye koruma altına alındı

Darende’de Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan Zaviye Mahallesindeki koruma amaçlı imar planı uygulamaları hakkında vatandaşlara bilgiler verildi.

Esnaf Kefalet salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Vekili Mehmet Karcı ile Zaviye Mahallesinde ikamet eden ve o bölgede mülkü bulunan vatandaşlar katıldı.

52 hektarlık alan

Toplantıda bir konuşma yapan şehir plancısı Hakan Ünlü, Hititler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden eserlerin yer aldığı Zaviye Mahallesindeki 52 hektarlık bölgenin Kentsel Sit Alanı olarak daha önceden ilan edildiğini ve bu bölgede gerçekleştirilecek her türlü yapılaşmanın belli bir düzenle, gerekli izinlerin alınması neticesinde yapılabileceğini ifade etti.

Hedefler planlanmalı

Hakan Ünlü; “Kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi açısından gösterdikleri fiziksel özellikleri ve bu özellikleri ile oluşan çevrenin dönemin sosyo ekonomik, sosyo kültürel yapılanmasına, yaşam biçimini yansıtarak bir arada bulunduran ve bu açılardan doku bütünlüğü gösteren alanlar ‘Kentsel Sit’ olarak belirlenmiştir. Bu tür yerler, doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlardır. Koruma amaçlı imar planı uygulamaları ile amaç, vizyon ve hedeflerin belirlenmesi için planlama yapılmalıdır. Sizler buradaki düzenlemelerle ilgili bilgi sahibi olarak görüşlerinizi yerel yönetimle paylaşınız. Çünkü her türlü yapılaşmada izin alınması gerekiyor” dedi. Ünlü, vatandaşların sorularına da yanıtlar verdi.