Anahtar Kelimeler:

Gönüller Darende´de coştu

Gönüller Darende`de coştu

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı ve Darende Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 9.’su tertiplenen ‘Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Kültür Etkinlikleri’ iki gün süren yoğun bir program ve onbine yakın vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. 18-19 Haziran 2010 günlerinde yapılan etkinlik nedeniyle çok sayıda bürokrat, ilim adamı, gazeteciler ve vatandaşlar, iki gönül insanını anmak için bir araya geldi. Anma etkinliklerinin sonunda sağanak halde yağan yağmura rağmen kimse yerinden ayrılmayarak programın bitmesini bekledi. Çeşitli açılışlar, tanıtımlar ve kültürel etkinliklerin gerçekleştiği programlar Darende’ye bereketli günler yaşattı.

Etkinliklerin ilk günü 30’a yakın ilim adamı Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi hakkında yapılan yeni araştırmalarını sempozyum oturumları ile geniş kitlelere anlattı. İkinci gün de ise, Somuncu Baba Camisi avlusundaki dua ve anma merasiminin ardından Darende Hulûsi Efendi Devlet Hastanesi’nde hayırsever işadamı Nuri Çomu tarafından yaptırılan ‘Sunar Çomu Mamografi Merkezi’nin açılışı yapıldı. Tohma Kanyonu, Hasan Gazi Türbe ve Şehitler Abidesinin gezilmesinin ardından vakfın yurdun değişik yerlerindeki temsilciliklerinin yöresel ürünlerini sergileyip satışa sunduğu ‘Türkiye Mozayiği’ adlı kermes açıldı. Daha sonra ünlü sanatçıların katıldığı Türk Tasavvuf Musikisi konseri sunuldu.

SEMPOZYUMLAR YAPILDI

Kültür etkinliklerinin ilk gününde sempozyumlar gerçekleştirildi. Özel Birgül Lisesi salonlarında 4 ayrı oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Hulûsi Efendi Vakfı Müdürü Resul Kesenceli, tarihî, millî ve manevî değerleri sözle anlatabilmenin zor olduğun söyledi. Hacı Bayramı Veli`nin hocası olan ve yaşadığı yüzyıla ışık saçan Somuncu Baba ile onun neslinden gelen Osman Hulûsi Ateş Efendi`nin 1914-1990 yılları arasındaki 76 yıllık ömrünü insanlığa adadığını bildirdi.

‘Hulûsi Efendi’ye minnettarız’

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan Hulûsi Ateş Efendinin Darende’ye birçok hizmetleri olduğunu bunun için minnet duyduklarını ifade etti. Özkan; “Örnek hizmetler sergileyen vakfımız Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde güzel eserlere, çalışmalara imzasını atmıştır. Vakfımıza ve bu hizmetleri başlatan Hulûsi Efendi’ye minnettarız” dedi.

Darende Kaymakamı Murat Uzunparmak da, büyük bir katılımla gerçekleşen etkinliğin ilçenin değerini ortaya koyduğunu söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Darende’nin Sivas’la manevî ve çok güçlü bir bağla birbirine kenetlendiğini bildirdi.

Vefakâr insanların emeği

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Er ise sempozyum nedeniyle hep merak ettiği Darende’yi ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirtti. Ali Er; “Anadolu kurtulurken kolay olmadı. Mutlaka vatan ve millet için canını veren şehitler bu vatanı yurt edindi, bu vatanı yurt edinirken de hayır dualarını aldığımız insanlar, çalışkan insanlar vefakâr, insanlar sayesinde oldu, onun için geçmişimize hep beraber dua etmemiz gerekli minnetle onları anmamız gerekli. Bugün burada sempozyum vesilesiyle Darende’de bir kez daha görüyoruz ki Somuncu Baba ve onun neslini takdirle anmalıyız. Allah bu vatanı milleti güzel yurdu ile birlikte bahşetmiş” dedi.

Eski Darende Kaymakamı olan Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Kurdoğlu, ilçede görev yaptığı günlerde temeli atılan hizmetlerin büyük bir inkişaf ve gelişmeyle Darende’yi imar etmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vakıf, her yönden örnek

Sivas Valisi hemşehrimiz Ali Kolat da konuşmasında Hulûsi Efendi’yi yakînen tanıma fırsatı bulduğunu ve onun bir gönül insanı olduğunu söyledi. Vali Kolat; “Hem sohbetinde bulundum ve hem sofrasında bulundum. Sadece manevî yönden değil maddî yönden de çok güzel çalışmalar yapan ve vakfın bu noktayla gelmesinde esas başlangıcı vakıf insanı olarak ortaya koyan kişidir. Yaptığı çalışmaları hep beraber gördük, çok büyük katkıları olduğunu biliyoruz, onu takip eden ve bugün Vakfın Başkanlığını aynı şekilde büyük bir hazla yürüterek insanlığa hizmeti sürdüren Hamidettin Ateş Beyefendi’yi candan kutluyorum. Gittiğim her yerde Hulûsi Efendi Vakfından ve çalışmalarından övgüyle bahsedildiğini büyük bir memnuniyetle duyuyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü de Hulûsi Efendi Vakfı’nı bir vakıf nasıl çalışır, nasıl hizmet eder, nasıl yönetilir, nasıl yönlendirilir, her yönden örnek olarak gösteriyor. Allah rahmet eylesin Hulûsi Ateş hocamız her konuda her yere hizmet etmiş, nereye hangi esere baksanız orda onun eli var, izini görürsünüz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçilen sempozyumda, Marmara, Ankara, Selçuk, Erciyes, Hitit, Cumhuriyet Üniversitelerinden 30`a yakın akademiysen ve yazar tebliğlerini sundu.

1.    oturum, akademisyenler ve konuları

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in yaptığı ‘Somuncu Baba Hazretlerinin Tesirleri ve Darende’ konulu 1. oturumda, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil: Somuncu Baba Hazretleri ve Talebeleri, Doç. Dr. Alim Yıldız: Somuncu Baba Evladından Bir Mevlid Şairi Salih Nihani, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Doğan: Somuncu Baba ve Tasavvuf Ehlinin Eğitim Metodu, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Taşdemir: Belgelerle Somuncu Baba, Yrd. Doç. Dr. Bekir Yücel: Sivas Salnamelerinde Darende, Resul Kesenceli: Somuncu Baba`dan Günümüze Yüce Nesebi konularında araştırmalarını anlattı.

2.    oturum, akademisyenler ve konuları

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Hüseyin Akkaya’nın yaptığı ‘Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi`nin Tasavvufî ve Edebî Yönü’ konulu 2. oturumda, Prof. Dr. Abdullah Kahraman: Hulûsi Efendi`nin Eserlerinde Fıkıh, Prof. Dr. Enbiya Yıldırım: Divân-ı Hulûsi-i Darendevî ve Hadis İlişkisi, Doç. Dr. H. İbrahim Şimşek: Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi`nin Eserlerinde Tasavvufî Unsurlar, Meryem Aybike Sinan: Hulûsi Efendi ve Anne Sevgisi, Hakan Yekbaş: Dîvân-ı Hulûsi-i Darendevî`de Gurbet, Musa Tektaş: Hulûsi Efendi`ye Takdim Edilen Şiirler başlıklı konularındaki araştırmalarını dinleyicilerle paylaştı.

3. oturum, akademisyenler ve konuları

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Akkuş’un yaptığı ‘Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi`nin Dîvân`ı ve Edebi Yönü’ konulu 3. oturum da Prof. Dr. Ramazan Altıntaş: Dîvân-ı Hulûsi-i Darendevî`de Esma-i Hüsna, Prof. Dr. Ali Akpınar: Dîvân-ı Hulûsi-i Darendevî`de Kur`an Âyetleri, Doç. Dr. Mahmut Yeşil: Hulûsi Efendi Dîvân`ında Hadislere Atıflar, Doç. Dr. Ünal Kılıç: Hulûsi Efendi`nin Eserlerinde Tarihi Referanslar, Dr. Abdülmecit İslamoğlu: Dîvân-ı Hulûsi-i Darendevî`de Seher Vakti, Dr. Ümran Ay: Divan-ı Hulûsi-i Darendevî`de Vatan Sevgisi’ni dile getirdi.

4. oturum, akademisyenler ve konuları

Oturum Başkanlığını Doç. Dr. Alim Yıldız’ın yaptığı ‘Anadolu`da Yayıncılık ve Somuncu Baba Dergisi’ konulu 4. oturum da ise, Yrd. Doç. Dr. Cemil Gülseren: Çocuk Dergileri ve Somuncu Baba Çocuk Dergisi Örneği, Muhsin İlyas Subaşı: Anadolu`da Yayıncılık ve Somuncu Baba Dergisi`nin Önemi, Mustafa Özçelik: Nasihat Yayınlarının Toplum Hayatına Etkileri, Vedat Ali Tok: Nasihat Yayınları, M. Emin Karabacak: Çocukların Manevî Eğitimi ve Somuncu Baba Çocuk Dergisi, Sırrı Er: Çocuk Edebiyatında Masal ve Hikâye, Erdal Karasu: Somuncu Baba Çocuk Dergisi ve Mizah Anlayışımız konularındaki görüşlerini ifade etti.

Ölmeden görülmeli

Sempozyumda açılış konferansını veren Hukukçu Yazar Hayati İnanç adını çok duyduğu ancak ilk defa geldiği Darende’ye hayran kaldığını belirtti. İnanç "Darende her yönüyle çok güzel bir yer¸ İlk kez geldim ve çok etkilendim. Gittiğim her yerde burayı anlatacağım. İnsanlar ölmeden Darende`yi mutlaka görmeliler" dedi.

Güzellikler ve edep şehri

Darende’deki gördüğü güzellikler ve edepli insanlarla tanışmanın kendisini çok etkilediğini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ise; "Çok iyi yetiştirilmiş insanlar, her aradığımı gördüm, buldum. Tarih¸ sanat ve estetik olarak mükemmel eserler yapılmış, bunlar ancak büyük velilerin ve güzel gönüllü insanların ürünüdür. Program çok güzel hazırlanmış, Bu çalışmaları iller bile yapamaz tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kadına hürmetin merkezi

Edebiyatçı yazar Meryem Aybike Sinan da anne şefkatinin en hasıyla büyüyen Osman Hulûsi Efendi’nin izdivacını yaparken bütün erdemlerini kendinde barındıran Hacı Naciye Ateş gibi bir melek Hanımefendiyle kaderinin birleştiğini kaydederek; “Bu ailenin kadınlarına ve hayatlarına baktığımızda en dikkat çekici bulduğum husus, kadının bu ailede İslâm`ın öngördüğü her türlü hak ve hukuka sahip olduğunu, bunların yanı sıra kadının bu ailede üst seviyede hürmet ve iltifata mazhar olduğu görülüyor" cümleleriyle hanım dinleyicilerin gönüllerini fethetti.

Törene katılanlar

Törenlere Sivas Valisi Ali Kolat, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Er, Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Kurdoğlu, Darende Kaymakamı Murat Uzunparmak, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Malatya Belediye Başkan Yardımcısı Alican Bozkurt, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Gürün Belediye Başkanı Mehmet Aktaş, sanatçı Kenan Işık ile Hulûsi Efendi Vakfı’nın Mütevelli Heyet Başkanı H. Hamidettin Ateş’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Verilen öğle arasında Cuma Namazı Somuncu Baba Camii’nde eda edildi. Anma törenleri için cami avlusuna kurulan dev çadırın altını ve mekânları dolduran vatandaşlar ülkemizin huzuru için de niyazda bulundu. İkram edilen yemeğin ardından sempozyum oturumlarına devam edildi.

ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

Etkinliklerin ikinci gününde Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi’yi anma törenleri düzenlendi. Somuncu Baba Camisi avlusunda kurulan dev çadırın altında toplanan vatandaşlar, okunan Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve ilahileri dinledi. Ömrünü insanlığa hizmete adayan 14. yüzyıl erenlerinden Somuncu Baba ile yüzyılımızın yetiştirdiği ünlü divan şairi ve mutasavvıf Hulûsi Ateş Efendi dualarla yâd edildi.

Şehitlere 2 bin hatim

İstanbul Beyazıt Camii imamı Suat Gözütok ile Bahreyn ve Mısır’dan gelen ünlü hafızların Kur’an-ı Kerim okuduğu etkinlikte duayı yapan Nevşehir Müftüsü Süleyman Aktaş, son günlerde artan terör olaylarında şehit olan vatan evlatları ile Gazze’ye yardım götürürken yapılan saldırı ile hayatını kaybedenlere okunan 2 bin Kur`an-ı Kerim hatminin sevanını bağışladıklarını ifade etti.

Dua ve anma merasiminin ardından Darende Somuncu Baba Tanıtım Merkezi gezildi. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ziyaretçi özel defterini imzaladıktan sonra beraberindeki heyetle merkezde açılan Darende fotoğrafları sergisini gezdi.

‘Çalışmaları takdirle izliyoruz’

Hilmi Güler Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi’nin manevî huzurlarında sempozyum ve anma programlarına katılmanın mutluluğu içersinde olduğunu söyledi. Güler; “Külliyeye yeni yapılan cami ve yatırımları büyük bir hayranlıkla izledim. Vakfın çalışmalarını takdirle izliyoruz. Bugün burada binlerce insan toplanmışsa, bunun bir anlamı vardır. İnsanlara hizmeti kendilerine şiar edenler her zaman hayırla yâd edilirler” dedi.

Kanyona devasa bayrak

Etkinlikler nedeniyle Somuncu Baba Camisi yanındaki Tohma Kanyonu’na 247 metrekare büyüklüğünde dev bir bayrak asıldı. Etkinliğe katılmak için gelen vatandaşlar camiye sığmayınca dışarıda mermerlerin üzerinde namaz kıldı.

MAMOGRAFİ MERKEZİ AÇILDI

Darende Hulûsi Efendi Hastanesinde hayırsever işadamı Nuri Çomu’nun kurduğu ‘Sunar Çomu Mamografi Merkezi’nin açılışı yapıldı. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, hayırsever Nuri Çomu’nun yaptığı katkının çok önemli olduğunu ifade etti. Güler; “Sağladığınız bu katkı, Darende ve bölge insanı için çok büyük önem taşıyor. Çevresindeki ilçelere de hizmet veren bu güzel hastaneye ülkemizde çok az sayıda bulunan bir merkez kurulmasına gösterdiğiniz katkı her türlü takdirin üzerindedir.  Bu tür yardımlarınızın diğer hayırseverlerimize de örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bölgedeki örnek hastane

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da bir süre önce kenti ziyaret eden Sağlık Bakanının yaptığı değerlendirmelere göre Darende Hulûsi Efendi Devlet Hastanesinin bölgede sağlık hizmeti sunan örnek bir kuruluş olduğunu iftiharla belirttiğini kaydetti. 112 Bin TL’ye malolan merkezin geliştirilmesi için yeni cihazlar alma sözünü de veren Nuri Çomu, Darende’ye olan desteğinin devamının geleceğini bildirdi.

TÜRKİYE MOZAYİĞİ KERMESİ

Vakfın ülkemizin değişik yörelerindeki temsilcilikleri aracılığıyla Yusuf Paşa Bedesteni’nde açılan “Türkiye Mozayiği” adlı kermeste farklı illerin yöresel ürünleri tanıtılarak satışa sunuldu. Vakıf yararına yapılan kermeste Ankara’dan getirtilen ve açık artırma ile satışa çıkarılan bir çift tiftik keçisi Bursa’dan gelen işadamı Sezai Yapıcı tarafından 16 Bin TL’ye alındı. Hatay’dan gelen işadamı Haki Selimli 8 Bin TL’ye yine açık artırma ile satışa çıkarılan Kangal Köpeği yavrusunu alırken, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da el dokuması bir halıyı 5 Bin TL’ye, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Ebru sanatı ile süslenmiş bir hat levhasını 2 Bin 500 TL’ye alarak vakfa destek sağladı. Asmay firması tarafından kermese destek amacıyla hediye edilen 100 kilogramlık Kahramanmaraş dondurması, protokoldekiler tarafından satırla kesilerek ikram edildi.

SAHADAKİ TÖRENLER

Etkinlikler daha sonra, güreş alanındaki programla devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Hulûsi Efendi Vakfı Müdürü Resul Kesenceli, sevginin hayatımızın bütün evrelerini kaplayan, aktif bir hayat düsturu olduğunu söyledi. Kesenceli; “Niyetin güzelliği sevgi ile vücut bulur, düşüncenin gerçekliği sevgi ile kâmil olur, davranışların olgunluğu sevgi ile şekil alır. Bundan 6 asır önce, Darende’yi yurt tutan bu diyarı, maneviyat ışıklarıyla aydınlatan Somuncu Baba Hazretleri bu gül diyarının medar-ı iftiharıdır. Onun varlığı bizim için en büyük değerdir. Tasavvuf tarihinin mimarları olan mutasavvıflara bakıldığında tesir alanlarının eşit olmadığı görülür. Çağımız mutasavvıflarından Osman Hulûsi Efendi’nin örnek kişiliği kadar bizlere verdiği hizmet mesajı, sevgi ve hizmet anlayışı ile onun ismi daima hayırla anılmaktadır. Bu tür etkinlikler Osman Hulûsi Efendinin irfan sofrasındaki gönül ikramlarıdır. Çünkü Allah dostlarının rızası Hakk’ın rızasıdır” diye konuştu.

Unutulmaz anlar yaşandı

Darende konulu resim ve fotoğraf yarışmasında derece alanlara ödüllerinin takdim edildiği programda, Tasavvuf Musikisi sanatçısı Sami Savni Özer ve Taha okuduğu parçalarla alanda bulunanları coştururken, aynı zamanda programın sunuculuğunu da yapan Serdar Tuncer ise şiirleriyle izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Programda Semazenler ve Kafkas oyun ekibi de bir gösteri sundu.

Gençlerden oluşan kalabalık bir grup, sloganları ile coşkuyu artırırken, son günlerde yoğunlaşan terör olaylarında verilen şehitlerde unutulmadı. Konser programının sonlarına doğru vatandaşlar sağanak haldeki yağmura rağmen, alandan ayrılmayarak törenin bitmesini sabırla bekledi.

Yurt dışından gelen misafirler etkinlikte vatandaşların ilgi odağı olurken, Darende Haber’in Haziran sayısında dağıttığı Hulûsi Efendi Özel Eki, Türk Bayrağı, Vakıf flaması ve çeşitli sloganlar yazan levhaları taşıyan katılımcılar programa ayrı bir renk kattı.

Tören sonunda Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı H. Hamidettin Ateş tarafından eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Kaptan, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya teşekkür plaketi verildi.

Etkinliğe katılanlar

Etkinliklere Malatya Valisi Ulvi Saran, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Mücahit Fındıklı, İhsan Koca, Darende Kaymakamı Murat Uzunparmak, Elbistan Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Nijerya’nın Şam Büyükelçisi Mohammed Yusuf, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, RTÜK 2. Başkanı Abdulvahap Darendeli, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü Bekir Ulubaş, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Kaptan, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı H. Hamidettin Ateş, akademisyenler, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın

http://my.opera.com/Darendehaber/albums/slideshow/?album=3583342