Anahtar Kelimeler:

Çiftçileri sevindirecek haber

Çiftçileri sevindirecek haber

1 Ocak 2010 - 30 Nisan 2010 tarihleri arasında don afetine maruz kalan, ürünleri yüzde 30 ve üzeri zarar gördüğü il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere (kamu tüzel kişileri hariç), dekar başına 150 TL don afeti desteği ödenecek.

Bakanlar Kurulunun ``2010 Yılında Meydana Gelen ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Don Afetleri Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Telafi Edici Destek Ödemesi Yapılması ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar`` Resmi Gazetede yayımlandı.

Dekar başına 150 TL

Karara göre, 1 Ocak 2010 - 30 Nisan 2010 tarihleri arasında don afetine maruz kalan ``Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İzmir, Karaman, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat`` illerinde, karar kapsamındaki ürünleri yüzde 30 ve üzeri zarar gördüğü il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere (kamu tüzel kişileri hariç), dekar başına 150 TL don afeti desteği ödenecek.

Don afeti desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, bu kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde, ÇKS bilgilerini güncelleyerek Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat edecekler.

Haksız işleme ceza

İlgili merciler kendilerine ibraz edilen ve ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, haksız yere don afeti desteği ödemesine neden olanlar ile haksız yere destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer işlemler yapılacak.

Haksız yere don afeti desteği ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacak.

Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Borçlara erteleme geliyor

Söz konusu kararların yayımı tarihi itibarıyla, borçları Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı çiftçiler ile borçları 90 günlük bekleme süresi içerisinde bulunan çiftçiler, Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde, kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıllık süre içerisinde dolacak olan çiftçiler ise vade/taksit vadesi/hesap devresinden itibaren bir ay içerisinde, ÇKS bilgilerini güncelleyerek borçlu bulundukları Banka ve/veya TKK’ye yazılı olarak müracaat edecekler.