Anahtar Kelimeler: Darende enerji üssü olabilir

Darende enerji üssü olabilir

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende´de kurulması planlanan Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Sanayi Bölgesi için valilik makamında toplantı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende´de kurulması planlanan Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Sanayi Bölgesi için valilik makamında toplantı yapıldı.

Toplantıda, Darende ve Arapgir´de kurulması teknik ölçütlere göre uygun olabilecek Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Bölgesinin Malatya´da hayata geçmesi için yol haritası görüşüldü.

Vali Toprak´a yapılan bilgilendirme sunumunda; Arapgir (7.486.674 m²) ve Darende´deki (6.418.252 m²) araziler üzerine kurulması planlanan Güneş enerjisine dayalı ihtisas Endüstri Bölgesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından fizibilite raporunun hazırlandığı, bölgenin kurulması halinde İşletme Müdürlüğünün kurulacağına dair taahhüt yazısının Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış olduğu ifade edildi. Valilik Makamınca da uygun görüldüğü takdirde Bakanlığın istediği Valilik uygun görüşü ile birlikte Fizibilite raporunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına kuruluş talebinin sunulacağı belirtildi.

Darende ve Arapgir ilçelerinde önerilen alternatif Proje alanlarının her birisinde 50 adet parselde toplam 188 mwp kurulu güçte fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali yapılması planlandığı, yapılan mali ve ekonomik değerlendirmelere göre, Projenin nihai hedefi olan 188 mwp kurulu güç kapasitesi ile GES´lerin 25 yıl olarak kabul edilen faydalı ömürleri içerisinde 329.000.000 kwh/yıl (1 mw başına 1.750.000kw/h) elektrik üretilebileceği ve 188.000.000 (1 mw başına 1.000.000 $) dolar tutarında toplam net yatırım maliyeti öngörülmektedir denildi.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

?Malatya´da yerli yatırımcı olarak 20 firmanın fizibiliteye esas olmak üzere başvurunun alındığı, Yatırımın amortisman süresinin 4,3 yıl olduğu ve yatırım için planlanan alternatif proje alanlarının tarım arazisi olmayıp çayır, mera ve çoğunluğu verimsiz hazine arazilerinden oluştuğu özellikle ifade edilerek üretilen elektriğin ulusal şebekeye aktarılması yönünden de Darende´de şalt merkezine yaklaşık 10 km., Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Enerji nakil hattına olan 2 km., Arapgir´de ise  Keban Şalt merkezine yaklaşık 15 km., Türkiye Elektrik İletim A.Ş.Enerji nakil hattına da 1 km. mesafede bulunduğu bilgisi verildi.

Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Bölgesi´nin kurulması halinde ilimize ve ülkemize sağlayacağı avantajlar hakkında da bilgiler verilirken, enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzını ve enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, Ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılmasının temel amaç olduğu belirtilirken,  Proje yan sanayi ürünlerini üretecek sanayicilerin yeni teknolojiler ve ürünleri geliştirebilmeleri için ulusal ve uluslararası Ar-Ge kaynaklarından daha fazla yararlanabilmelerini, yurt dışında aynı teknolojileri kullanan ve aynı ürünleri üreten firmalarla işbirliği yaparak teknoloji transfer edebilmelerini ve nitelikli işgücünü artırabilmelerini sağlayacaktır.

Kurulacak Güneş İhtisas Endüstri Bölgesi bürokratik işlemleri tamamlanmış, altyapı sorunları giderilmiş kısaca her bakımdan pürüzsüz hale getirilmiş ve yatırımcı için cazip kılınmış olacaktır.

Malatya´da bu projenin gerçekleştirilmesi ile yan sanayide sağlanacak istihdamın yanında, her Güneş Enerjisi Santralinde ortalama 20 kişi olmak üzere 50 GES´de toplam 1.000 kişiye istihdam sağlanabilecektir, denildi.

Malatya´nın Türkiye ortalamasının üzerinde bir değere sahip olup güneş enerji potansiyeli bulunduğu ve bu bakımından avantajlı bir konumda bulunduğu Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bu projenin Bakanlıkça olumlu karşılanması durumunda hayata geçirilmesi sonucu ülkemizde 4. Güneş İhtisas Endüstri Bölgesi olacağı beyan edildi.

Vali Toprak, sunumun ardından Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Sanayi Bölgesinin kurulumunun çok önemli olduğunu, yenilenebilir enerji konusunda çalışılmasının enerji ithalatının azaltılması, ekonomik değer artışı ve istihdama katkı yanında temiz ve çevreye duyarlı enerji üretimi yönüyle de çok başarılı olacağını ifade etti.

Toprak, ivedilikle Valilik görüşünü ekleyerek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru dosyasını göndereceklerini kaydetti.