68 mahalle için 170 Muhtar yarışıyor

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 170 muhtar adayı ilçemizin 68 mahallesinde ter dökecek. Ortalama her mahalle için 3 aday mücadele edecek.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 170 muhtar adayı ilçemizin 68 mahallesinde ter dökecek. Ortalama her mahalle için 3 aday mücadele edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyük bir ilgi gösterilen ve sosyal imkânları iyileştirilen muhtarlar, Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemini yaşıyor.

Ülkemizin her mahallesinde olduğu gibi ilçemizde de 170´e yakın muhtar adayı 68 mahalle de seçilebilmek için aday oldu.

?Cumhurbaşkanımızın ilgisi çok etkili oldu?

Dört adayın yarıştığı merkezi mahallemizde yaşayan Abdurrahman Küsmez, tüm adayların kendisini ziyaret ettiğini anlatarak, ?Cumhurbaşkanımız muhtarlara verdiği kıymetten sonra bu meslek çok revaç oldu. Köylüsünden kentlisine, emeklisinden, işsizine herkes muhtarlık peşine düştü. Şehirde ve kırsalda bulunan mahallelerde durum daha da farklı bir hal aldı. Kırsalda muhtarları ağırlıklı olarak geniş sülaleler belirliyor. İlçe merkezinde ise kim daha fazla tanınıyor ve tanıtıyorsa kendini genelde o tercih ediliyor.? dedi.

?Bu işi layıkıyla yapanlar aday olsun?

 Muhtarların, yerelde ve ulusalda önemli bir siyasi etken olduklarının altını çizen Küsmez, ?Adayların bu kadar çok olmasının bir diğer sebebi ise verilen maaşın asgari ücret seviyesine çıkartılması oldu. Mesela belediye meclis üyeleri silah ruhsatı ve maaş alamazken muhtarlara hem maaş hem de silah veriliyor. Ayrıca ücretsiz olarak yurt dışına geziye gönderiliyor. Hal böyle olunca bizim insanımız yeterli olup olmadığına bakmıyor. Baksa da vatandaşı temsil edecek hakkını hukukunu arayacak hakiki manada kişiler çoğu zaman aday olmuyor. Vaatlere bakınız, kültürel erozyona yönelik hiçbir vaat ve düşünce yok. Bizim komşuluk, mahalle kültürümüz, toplumsal değerlerimiz yitmiş gitmiş kimsenin umurunda değil. Değerlerimizi bilen ve yaşayan adayımız maalesef yoktur. Bizi biz yapan kültürel değerlerimizi yaşayamadığımız bir yeri Paris yapsan ne anlamı var ki?? diye konuştu.

?Muhtarlık için dışarıdan 3 bin 150 seçmen yazıldı?

Kırsal mahallelerimiz de yaşayan vatandaşlardan Ali Seydi Kula da belediye seçimleri gibi çok çekişmeli muhtarlık seçim dönemi yaşadıklarını dile getirerek, ?Köylerde seçim yarışı, geniş sülaleler arasında geçiyor. İl dışında olan eş dost, akraba da bu yarışa dâhil ediliyor. Köyler bölünüp insanlar akrabalarıyla karşı karşıya geliyor. Uzun yıllar sürecek küskünlük ve kırgınlıklar bize miras kalıyor. Adaylar, mahallenin sorunlarını çözmeyi vaat ederken bu seferde tamiri mümkün olmayan eş dost arasında kavgalarına ve küskünlüklere yol açıyor. Muhtarlık bir gelir kapısından ziyade gönül işi olmalı.? diye konuştu.

Muhtarlar ise hizmet edebilmek için kendilerine sunulan imkânların normal olduğunu kaydederek, vatandaşların düşündüğünün aksine büyük bir özveriyle sorunları çözmek için çalıştıklarını ifade etti.

Günümüzde olan şekli ile Muhtarlık birimlerinin temelleri ilk olarak 1829 senesinde İstanbul´da atılmıştır. II. Mahmut Yeniçeri Ocağı´nı ortadan kaldırması sonucu Yeniçerilerin yokluğunda tehlikeye meydan vermemek ve küçük birimlerin güvenliğini koruyabilmek için muhtarlık teşkilatını kurmuştur. Bu birimlerin düzenlenmesi ise yasal olarak ilk kez 1864 senesinde gerçekleşmiştir. Bu yasanın adı Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi olarak bilinmektedir. 1876 senesinde yapılan İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile muhtarların görevleri daha ayrıntılı ve net bir şekilde ortaya koyulmuştur. Ancak bu yasa ile muhtarlıklar ve mahalli yönetimler ile ilgili bütün düzenlemeler yürürlükten kaldırılmış ve bunun neticesinde muhtarlık görevleri son bulmuştur. Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri, 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu ile kaldırılmış olduğu halde, varlıklarını mahallelerdeki kamu hizmetlerinin bir gereği olarak 1933 yılına kadar fiilen sürdürmüşlerdir. Bu tarihte çıkartılan 2295 sayılı kanunla varlığı sona erdirilen kuruluşun görevlerini, zabıta ve belediye gibi bazı kuruluşların yapması öngörülmüştür. Ancak 10 yıllık bir uygulama mahalle muhtarlığının boşluğunun doldurulmasının mümkün olmadığı görüldüğünden, 1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Teşkiline Dair Kanun ile Kanunun uygulama şekil ve esaslarına dair 1945 tarihli tüzük çıkarılmıştır ve bugünkü şeklini almıştır. Günümüzde varlığını koruyan ve muhtarlık mahalle yönetimini düzenleyen yasa 05.04.2004 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Türkiye´de yaklaşık olarak 53 bin adet muhtar bulunmaktadır.