Korkmaz Hafız´ın Kızı Bedriye Soylu ile Röportaj
Tarih: 5.10.2016 09:40:11 / 2247okunma / 0yorum
Musa Tektaş

2000 yılında bir güz günüydü. Darende´nin geçmişine tanıklık etmiş olan kimselerle röportaj çalışmalarımız esnasında Hacı Derviş Mahallesinde; Emekli Kütüphane Müdürü Orhan Soylu´nun evinde annesi Bedriye Soylu Hanım´la röportaj yapmıştık. Bu sohbete iştirak eden Orhan Soylu Ağabey de bildiklerini sohbet içerisinde nakletmişti. Aradan bir yıl geçti. Bedriye Hanım´da Hakk´a yürüdü. Bir müddet sonra Orhan Ağabey de Ankara´ya ikametini nakletti. Kayıtlarımızda bir kısa muhabbet kalmıştı. Aradan 15 yıl geçti. Arşiv kayıtlarından çıkardığımız o muhabbeti sizlerle paylaşırken, Korkmaz Hafız´ın şiiri ve birkaç hatırasını da bu vesile ile zikredelim…

Hanımefendi bize kendinizi tanıtır mısınız?

İsmim Bedriye Soylu 85 yaşındayım. İki kız bir erkek olmak üzere üç kardeşiz.

Merhum babanız Korkmaz Hafız´dan bahseder misiniz?

Babam herkes tarafından sevilen, herkese yardım ve hizmeti olan bir insandı. Bütün ilçe onu çok iyi tanırdı. Şer´iyye Mahkemesi Başkâtibi idi. Halkı çok sulh ederdi. Babamın evi gece geç saatlere kadar herkese açıktı. Herkes mahkemelik bir iş olduğu zaman ilk önce babama gelirdi. Babamda çoğu kez mahkemeye göndermeden onları sulh eder geri evlerine gönderirdi. Her yönüyle saygın bir insandı. Çevre köyler ve mahallelerdeki belli aile büyükleri babama ayrı bir değer verirlerdi. Hukukî bilgisi, dinî bilgisi yerinde olduğu için meseleler mahkemeye aksetmeden evvel mümkünse babam tarafından anlaşmayla halledilirdi.

Korkmaz Hafızın Hulûsi Efendi Hazretleri´ne yazdığı bir şiir var. Hulûsi Efendi Hazretleri´ne olan muhabbetinin kaynağı nedir, açıklar mısınız?

Babamın yaşlı bir (affedersiniz) merkebi vardı. Her Cuma ona biner namaza Hulûsi Efendi Hazretleri´nin yanına giderdi. Bir gün, “Baba, artık yaşlandın, giderken düşersin artık gitmesen olmaz mı?” dedim. Bana “Yok kızım ben ölene kadar Hulûsi Efendi Hazretleri´nin yanına giderim. Bana bir şey demeyin.” derdi. Onu canından çok severdi. Ehli beyte karşı çok sevgisi vardı, Hulûsi Efendi´nin hayranı idi. Hele hele Hulûsi Efendi´nin bir Seyyid olarak Peygamberimiz´in neslinden olmasına ayrı bir değer verir, ahlakını beğenir, tasavvufî yönünü takdir ederdi.

Şairlik yönünü de çok severdi. Hulûsi Efendi benim okul arkadaşım olduğu için zaman zaman bana selam gönderirdi. Çünkü Cumhuriyet İlkokulu´nda beraber okumuştuk. O zaman kız çocuklarını pek okutmazlardı ama babam aydın bir insandı beni ilkokula göndermişti.

Babam vefatından üç gün önce Hulûsi Efendi Hazretleri´nin yanına gidip cenaze namazını onun kıldırmasını vasiyet etmiş. Vefat edince Hulûsi Efendi cenazeye geldiğinde mahşeri bir kalabalıkla karşılaşınca vasiyetini söylemeyi çekinmiş. Çünkü cemaat içerisinde ilçenin önde gelen isimlerinden Esat Hoca, H. Mustafa Efendi gibi değerli âlim hocalar varmış. Hocaların içinden Hacı Esat Efendi  “Hulûsi Efendi gel namazı sen kıldır, Korkmaz Hafız´ın vasiyeti vardı.” deyince çok rahatlamış. (Bu olayı Hulûsi Efendi Hazretleri daha sonra bizzat bana anlattı. ) Babamı şimdiki Cumhuriyet İlkokulu´nun üst tarafında bulunan Hacıderviş Mahallesi Mezarlığı´na defnetmişler.

 

Orhan Ağabey siz dedeniz hakkında neler söylemek istersiniz?

Korkmaz Hafız´ın torunu Orhan Bey anlatıyor:

1952´de Demokrat Parti iktidarda iken dedem Korkmaz Hafız Efendi´yi Darende Müftüsü olarak tayin ettiler. “Bu yaştan sonra ahir ömrümde ben müftülük görevini ne edeyim.” derdi. Fakat ömrü vefa etmedi. O yıl Hakk´a yürüdü.  Dedem aynı zamanda İhramcızade İsmail Efendi´ye müntesipti. Manevî yönü gelişmiş bir insandı. Çok çalışkan birisiydi. İlerlemiş yaşına rağmen hiçbir zaman boş durmaz ilimle irfanla, zikirle, sohbetle uğraşırdı.

Korkmaz Hafız´ın başka şiirleri var mıydı?

Orhan Soylu cevaplıyor:

Halk arasında ezbere bilinenlerin yanında başka şiirleri de vardır mutlaka. Çünkü dedem, güçlü bir şair olarak bilinir. Fakat vefatından sonra bütün kitapları vasiyeti üzerine Hulûsi Efendi Hazretleri´nin kütüphanesine gönderildi. Şiirleri de o kitapların arasında olabilir diye araştırma yapıldı ama o kütüphanede henüz şiir defterine rastlanmadı. Dedem okumayı da çok severdi. Cumhuriyet İlkokulu´nun ilk mezunu annemdir. (Bedriye Hanım) Kendisi bize çocuklarımızı okutmamızı söylerdi. Biz de o öğütlerini tutmaya çalıştık.

Ben kütüphane müdürü olduğum yıllarda Hulûsi Efendi Hazretleri dedemden dolayı babamı da beni de severlerdi. Hulûsi Efendi Hazretleri bir gün bana “Bir yazı yazda bizim kütüphaneyi faaliyete geçirelim, canlandıralım.” dedi. Ben yazıyı yazdım. Cevap olarak; görevli tayin edemeyeceklerini, kitapların da muhafaza için kendilerine gönderilmesini isteyen bir yazı geldi. Ben ikinci bir yazıyla, kitapların, Somuncu Baba Vakfiyesi´ne şartlı olarak bağışlandığı için göndermeyeceğimizi bildirdim.

Hulûsi Efendi Hazretleri Belediye Başkanı Abdullah Karakurt´la beraber Sadrazam Mehmet Paşa Kütüphanesi için Ankara´ya Meclise gittiler. O zaman Turgut Özal iktidarda idi. Hulûsi Efendi Hazretleri´ni Turgut Özal Bey büyük bir saygıyla karşıladı. Yanında Kültür Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu vardı. Ona dönerek “Bak hocam ne istiyor.” dedi. O zaman söz verilmesine rağmen bir zaman kütüphane için onay çıkmadı. Bir yıl sonra yeni bir dönemde birçok ilde bile bulunmayan Sadrazam Mehmet Paşa Kütüphanesi Hulûsi Efendi Hazretleri´nin isteği ve gayreti ile yapılarak hizmete açılmış oldu.

Korkmaz Hafız´ın arkadaşlarından Esat Hoca hakkında neler biliyorsunuz, anlatır mısınız?

Orhan Soylu cevaplıyor:

Esat Hoca hukuk tahsili yapmış, Osmanlı dönemi kadılarından birisidir. Kendisi çok âlim, etrafındakilere faydalı olmak isteyen bir insandı. Biz çocukluğumuzda onun Şeyh Hamid-i Veli´de yaptığı bayram vaazlarını dinlemekten büyük zevk alırdık. 

Korkmaz Hafız ve bir Mersiye

Asıl adı Muhammed Seydi Korkmaz´dır. Korkmaz Hafız diye bilinir. 1881 yılında Darende´de doğan ve rüşdiye mezunu olan Korkmaz Hafız, Şer´iye Mahkemeleri Başkatipliği´nde bulunmuştur. En meşhur şiiri Osman Hulûsi Efendi´ye yazdığı mersiyedir. 1952 yılında Darende´de vefat etmiştir.  Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî´nin 1986 yılındaki birinci baskısının VIII. sayfasında yer alan şiir şöyledir:

 

Hazret-i Hakk bu asırda seni sultân etmiş

Hüsn-i ahlâkı Hulûsî sana ihsân etmiş

 

Almadın gerçi zâhir hocasından dersi

Okudup ilm-i ledünn fâiku´l-akrân etmiş

 

Nûr-ı vechinden yazılmış budur evlâd-ı Nebî

Cân gözüyle okuyanlar, seni cânân etmiş

 

Hâl-i hazırda Fuzûlî´liği tevfik kılıp

Şiir inşâd ile de kâmil insân etmiş 

 

Fazlını, kadrini takdîr edemezler nâdân

Zâhiren insân iseler ma´nâda hayvân etmiş

 

Kim severse seni cândan, o efendim mü´mîn

Seni rencîde eden münkiri Süfyân etmiş

 

Çok şükür Rabb´ime, cândan severim sıdk ile ben

Bu atâyâyı bana Hâlık-ı Yezdân etmiş   

 

Hakk´a binlerle şükür Dârende´yi ihyâ etti

Ehl-i tevhîdin içinden, seni kumandan etmiş

 

Seni vasf etmeğe Korkmaz´da liyâkat ne gezer

Sana karşı muhabbet anı gûyân etmiş

 

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi bir sohbette: “Korkmaz Hafız vardı. Ehli beyt aşığıydı. Bir gün camiden çıktık, eve gidiyorduk. Hafız Ağa yanındakilerle, Kerbela olayını tartışıyordu. Bana sordu: ‘Hulûsi Efendi bu hususta Molla Cami şöyle diyor; İmamı Rabbanî böyle diyor; bu işe sen ne diyorsun?´ dedi. Ben de: ‘Hafız Ağa ben onların ayak türabıyım, ne diyeyim. Sen şimdi tatlı bir şey yiyerek ağzını tatlandırdın, tekrar acı bir şey yiyerek ağzının tadını bozar mısın? Sen evlad-ı Ali´nin muhabbetiyle perverdesin, karşı tarafın buğzuyla niçin gönlünü bozuyorsun.´ dedim. Hafız Ağa elime sarılarak, ‘Şahid olun arkadaşlar, bundan sonra ben de bir daha bu mevzuyu ağzıma almayacağım.´ dedi, hepimiz sevindik. Korkmaz Hafız akıllı adamdı nice hocalarla münazara etmiş, hepsini de susturmuştu. Bu olaydan sonra bizleri terk etmedi. Hacı Esat Efendi ile beraber gelirdi. Cuma namazına gelemedikleri zaman üzülürdü. ‘Hulûsi Efendi, başka yerde kıldığımız zaman buradaki huzuru bulamıyoruz.´ derdi.” diye buyurmuşlardır.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi; “Bir Cuma sabahıydı. Her zaman olduğu gibi seher vakti semaveri yaktım. Dışarıda kar-tipi var, göz gözü görmüyordu. Bu gün çarşıdan gelen olmaz dedim. Biraz sonra kapı çalındı. Baktım ki Hacı Esat Efendi ile Korkmaz Hafız, kafalarını gözlerini sarmışlar, içeri aldım. Korkmaz Hafız; ‘Niye yalan söyleyelim Hulûsi Efendi, şurada ecdadın da var ama bu kurban senin için.´ dedi. Muhabbetle oturduk.” buyurdular. 

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yine bir sohbetlerinde şöyle anlatırlar: “Bir Cuma günü Korkmaz Hafız geldi. ‘Hulûsi Efendi, ben yolcuyum, cenazemi yıka demeyeceğim. Fakat namazımı sen kıldır, kabir taşıma da iki satır kitabe yaz.´ dedi. Hafız Ağa, Allah (c.c.) sana uzun ömürler versin, daha çok çay içeceğiz dedim. O da ‘Ben rüyamı gördüm, ben yakında yolcuyum.´ dedi. Üç gün sonra, Pazartesi günü vefat etti. Cenaze musallaya konulunca etrafta başka hocaefendiler vardı, ben sesimi çıkarmadım. Tam o sırada Hacı Esat Efendi yüksek sesle; ‘Hulûsi Efendi, Korkmaz Hafız´ın vasiyeti vardır, cenaze namazını sen kıldıracaksın.´ dedi. Sonra namazını kıldırdık, kitabesini de yazdık.”  Kitabe şöyledir:

 

Muhibb-i hanedân-ı âli Ahmed

Korkmaz-zâde Hacı Hâfız Muhammed

Fenânın koydu fâni lezzetini

Bekânın buldu bâki izzetini    “Hicri: 1371, Miladi: 1952”

Anahtar Kelimeler: Korkmaz, Hafız, Kızı, Bedriye, Soylu, Röportaj
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
Irmaklı Köyü (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
Hacı Gözütok ile röportaj (12 Nisan 2018 - Perşembe)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPORTAJ - 2 (06 Mart 2018 - Salı)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPÖRTAJ (04 Şubat 2018 - Pazar)
Kamil Akgül Röportaj-3 (02 Ocak 2018 - Salı)
Kamil Akgül Röportaj-2 (02 Aralık 2017 - Cumartesi)
KAMİL AKGÜL İLE RÖPORTAJ-1 (19 Kasım 2017 - Pazar)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ –II (18 Eylül 2017 - Pazartesi)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ-1 (12 Ağustos 2017 - Cumartesi)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ-2 (06 Haziran 2017 - Salı)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ (06 Nisan 2017 - Perşembe)
ILICA ZİYARETİ VE HATIRALAR (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
PROF. DR. KEMAL DİNÇER İLE RÖPORTAJ (19 Ocak 2017 - Perşembe)
Günerliden Yankılanan Hoş Sada (28 Aralık 2016 - Çarşamba)
Atmalı Yöresinden Selam Var (14 Kasım 2016 - Pazartesi)
Dr. Sadık Özen ile röportaj (05 Ağustos 2016 - Cuma)
Memduh Önal ile röportaj 2 (25 Temmuz 2016 - Pazartesi)
Memduh Önal ile röportaj (09 Haziran 2016 - Perşembe)
Vahap Sönmezler ile röpörtaj (06 Mayıs 2016 - Cuma)
Bir muhabbet ve hizmet ehli: Osman Parlak (03 Şubat 2016 - Çarşamba)
Mehmet Arif Toprak ile Röportaj (01 Ocak 2016 - Cuma)
“Hacı Piroğlu” Hacı Hamza Çokyaşar (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
Mengelisli Kara Mustafa Dayı (15 Ekim 2015 - Perşembe)
Gürünlü Hacı Hüsnü Dayı (02 Eylül 2015 - Çarşamba)
Hakkında ne dediler? (03 Ağustos 2015 - Pazartesi)
Hulusi Efendi Çok Büyük Bir İnsandır (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
Hacı Hasan Akyol Efendi (03 Mart 2015 - Salı)
Gerçekleşen Sözler (06 Kasım 2014 - Perşembe)
Unutulmaz Hatıralar (03 Ekim 2014 - Cuma)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor-3 (09 Ağustos 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor - 2 (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor (09 Haziran 2014 - Pazartesi)
Yazıköylüler Anlatıyıor (19 Mayıs 2014 - Pazartesi)
Maraşın Kurtuluşunda Darendeliler (10 Şubat 2014 - Pazartesi)
Hulusi Efendi (k.s.) ve Cami Kitabeleri (03 Ekim 2013 - Perşembe)
Malatya kitaplığında DARENDE (04 Eylül 2013 - Çarşamba)
Gönüllerin bayramı (06 Ağustos 2013 - Salı)
Evrensel görüşleriyle bir lider Hulusi Efendi (08 Mayıs 2013 - Çarşamba)
Herkesin sevdiği ve saydığı gönül sultanı (06 Şubat 2013 - Çarşamba)
Kalkınmanın umudu Hulusi Efendi (k.s.) (07 Aralık 2012 - Cuma)
Hulusi Efendi (k.s) ve Hac hatıraları (09 Kasım 2012 - Cuma)
Aşık Mevlüt’ün ardından (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Eğitim hayırseveri Hulusi Efendi (k.s) (06 Eylül 2012 - Perşembe)
Hulusi Efendi’nin sağlık hizmetleri (04 Ağustos 2012 - Cumartesi)
Yirminci Asrın Filozofu (11 Temmuz 2012 - Çarşamba)
50 yıldır okunan bir eser (02 Haziran 2012 - Cumartesi)
Kırk yıl önceki bir gazete manşeti (10 Mayıs 2012 - Perşembe)
Darende Şairleri Antolojisi (04 Nisan 2012 - Çarşamba)
50 yıllık proje (02 Mart 2012 - Cuma)
Yeşili getiren kişi (07 Şubat 2012 - Salı)
Darendeli Hasan Rıza Paşa (07 Ocak 2012 - Cumartesi)
Tevazulu Bir İnsan Uzun Hacı (02 Aralık 2011 - Cuma)
50 yıl önce Darende’deki Öğretmenler (02 Kasım 2011 - Çarşamba)
Zaferi müjdeleyen kahraman gazilerimiz (01 Eylül 2011 - Perşembe)
Şerh Yarışması Hakkında ne dediler (02 Ağustos 2011 - Salı)
İlim ehlinin Darende izlenimleri (05 Temmuz 2011 - Salı)
Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin Onbir tavsiyesi (09 Haziran 2011 - Perşembe)
İrfani Abdullah Darendevi (07 Mayıs 2011 - Cumartesi)
Halid-i Yekta Efendi (05 Şubat 2011 - Cumartesi)
Darendeli Hacı Mahmud Efendi (11 Ocak 2011 - Salı)
Bir Darende sevdalısı Hasan Ali Göksoy (04 Aralık 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinden Belgelerle Darende (06 Kasım 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinde Darende Halkevi (02 Eylül 2010 - Perşembe)
Sağ elin sol elden gizlediği (04 Ağustos 2010 - Çarşamba)
Sempozyum Tebliğlerinden Özetler (03 Temmuz 2010 - Cumartesi)
İlim Adamları Hulusi Efendi’yi anlatıyor (07 Haziran 2010 - Pazartesi)
Devlet Arşivlerinde DARENDE (06 Mayıs 2010 - Perşembe)
Yakınlarının Diliyle: HACI VALİDE (04 Nisan 2010 - Pazar)
Memleket için büyük hizmetler yaptı (02 Ocak 2010 - Cumartesi)
Darendeli İki Alim (05 Aralık 2009 - Cumartesi)
İhramcızade Sempozyumu (03 Kasım 2009 - Salı)
Çeşmeler ve Sulama Kanalları (15 Ekim 2009 - Perşembe)
Cömertlikte yarış (04 Eylül 2009 - Cuma)
Hazeynce (15 Ağustos 2009 - Cumartesi)
Kıbrıs barış harekatı... (21 Temmuz 2009 - Salı)
Mecruh`nin şiirlerinde Peygamber sevgisi (09 Mayıs 2009 - Cumartesi)
Yemenicilik ve kunduracılık (13 Nisan 2009 - Pazartesi)
Bolu Gerede’de Darendeli İbilli Ailesi / (11 Mart 2009 - Çarşamba)
Somuncu Baba Dergisi’nin 100. sayısı (05 Şubat 2009 - Perşembe)
Mektuplar ve Hatıralarla Bedrettin Ateş (17 Ocak 2009 - Cumartesi)
Define meraklılarına (20 Aralık 2008 - Cumartesi)
Hacı Ömer Aydoğan ile röportaj (15 Kasım 2008 - Cumartesi)
Helvacılık (20 Aralık 2007 - Perşembe)
Sayfa:
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
Malatya için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:53 07:35 12:39 15:08 17:26 18:55
26 Mart 2019 Salı
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Ya Ali, cenazemi sen yıkayacaksın. Borcumu sen ödeyeceksin, zimmetimi sen ifa edeceksin…

Hz. Muhammed