Ehl-i Sünnet Hassasiyeti
Tarih: 5.10.2016 17:27:14 / 2254okunma / 0yorum
Hüseyin YAREN

Sosyal hayatımızı düzenlerken uyacağımız ideal rehber, örnek ve model insan Hz. Muhammed (s.a.v.)´dir. Nitekim Kur´ân-ı Kerim´de Ahzab Suresinin 21. ayetinde Rasûlullah (s.a.v.)´ın hayat ve şahsiyetini Müslümanlar için örnek olarak göstermiştir. Âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed(s.a.v.)´in ahlâkı ve hayatı çok güzel bir örnektir. Hayatımızın her kesitinde örneklik ve önderlik gösterir. Tasavvufî sistemde ulaşılmak istenen gaye, ahlâkın kemal mertebesine varmak için her hususta Hz. Peygamberin(s.a.v.) gittiği ve gösterdiği yoldan yürüyüp kemalata ermektir.  Sünnete ittiba ve takva ehli olmaktır. Allah Resulü (s.a.v.)´ne itaat, ancak Allaha itaatin bir gereğidir. Allah´ın bizleri sevmesinin yolunun da Peygambere Efendimize (sav) tabi olmaktan geçmektedir. Bu nokta-i nazardan bakıldığında Peygamber Efendimizi çok iyi tanımak, tabi olmak gerekir. Canımızdan, ailemizden, anne babamızdan dünyaya dair her şeyden çok sevmemiz gerekir. Ashab-ı Kiramın buyurduğu gibi “ Anam Babam sana feda olsun ya Rasulallah”… Tarih boyunca Selçuklu ve Osmanlı Ehli Sünnet konusunda çok hassas davranmış, hayatiyete geçirmiş ve muhafaza altına almıştır.

Osmanlının Ehl-i sünnet konusundaki hassasiyeti kitap, sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukaha´yı şeri delil olarak kabul eden devlet anlayışının tabii bir sonucudur. Kuran-ı Kerim´in basımı, dağıtımı, öğrenimi, öğretimi, tefsiri ve tatbiki konusunda Osmanlı yönetiminin gösterdiği hassasiyet konusunda Başbakanlık Osmanlı Arşivi´nde binlerce belge bulmak mümkündür. Belgelere göre mukaddes kitabımızın basımı, sadece Osmanlı Devlet Matbaası tarafından yapılmıştır. Böylece Kuran-ı Kerim´in tahrifine yönelik sinsi girişimler önlenmiş, basımında ve dağıtımında gerekli hürmetler gösterilmiştir. Osmanlı Sultan ve devlet adamlarının emri ile Topkapı, Dolmabahçe, Çırağan ve Yıldız Saraylarında; Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Bayezid gibi İstanbul´daki Selâtin camilerin de, Edirne Selimiye, Şam Emeviyye Camii gibi Osmanlı ülkesindeki büyük camilerde, Kâbe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhare´de her gün, her saat, her an daimi Kuran-ı Kerim hatimleri yaptırılarak, başta Resûlullah (s.a.v.) Peygamber Efendimizin, Ashab-ı Kiramın, Veliyullahın, Şühedanın mübarek ruhları olmak üzere tüm Müslümanların ruhlarına hediye edilmiştir. Bu faaliyetler için vakıflar yapılmış, tüm hassasiyetlere dikkat edilmiştir.

Osmanlı yönetiminin Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) hakkındaki hassasiyeti de dikkat çekicidir. Saray ve büyük camilerde huzur dersleri, Hatm-i Buharilerle hadisi şerifler okunmuş, medrese ve mekteplerde Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) öğretilmiş, O´nun emir ve tavsiyeleri İstanbul´un fethinde olduğu gibi “Kurtuluş reçetesi” olarak kabul edilmiştir. Sultan I.Abdülhamid “Hz. Peygamberin (s.a.v.) emir ve işaretleri varken; nücum ehlinin, yıldız falı ile uğraşanların boynunu vururum” derken, Sultan II. Abdülhamid Fransız yazar Bornier´in “Muhammed” adlı iftira dolu piyesinin oynanmasını Paris, Londra, Roma ve Washington tiyatrolarında Osmanlının siyasî nüfuzunu kullanarak yasaklatmıştı. “Ulu Hakan”, Müslümanların halifesi olarak Avrupa sahne ve fuarlarına müdahale ederek birer birer susturmuştu. Sıbyan mektebi ile başlayan Osmanlı eğitim sisteminde; Kur´an-ı Kerim ve Hadisi Şerif eğitimi yanında; akaid´de İmam-ı Maturidi ve Ömer Nesefi, fıkıhta İmam-ı Azam, İmam-ı Yusuf, İmam-ı Muhammed ve Halebî gibi en kıymetli ehl-i sünnet âlimlerinin ve önderlerinin eserleri okutulmuş, onlara sayısız şerhler yazılmıştır. Ayrıca; ehl-i sünnet dışı medrese eğitimine de izin verilmemiştir. Büyük Selçuklularla Nişabur´da; ehl-i sünneti müdafaa için başlayan medrese geleneği; Osmanlılarda tarihinin en üst seviyesine çıkmış; bu dönemde kurulan ihtisas medreseleri ile Osmanlı uleması İslam dünyasını en muteber âlimleri olarak dikkatleri çekmişlerdir. Molla Güraniler, Molla Hüsrevler, Hoca Sadettinler, İbn-i Kemaller, Kâtip Çelebiler, Gelenbevîler, Ahmet Cevdet Paşalar, İskilipli Atıflar, Ahıskalı Ali Haydarlar bu gelenekten yetişerek; bu müstesna ilim mekânlarının kıymetli birer mahsulü olarak İslam ümmetine rehberlik ve önderlik yapmışlardır.

Tasavvufî düşüncenin temelini teşkil eden şeylerin başında ilahî rızaya ulaşabilme gayesi yer alır. Bu doğrultuda mutasavvıflar da insanların manevî eğitim ve irşadlarına katkı sağlayabilmek amacına sahiptirler. Ehli sünnet akidesi dairesinde yaşamışlar ve talebelerini de bu doğrultuda yetiştirmişlerdir. İki örnekle yazımızı tamamlayalım. Abdulhâlik-ı Gucdevânî Şahı Bahaeddin-i Nakşibendi Hazretlerine âlem-i mânâda şu nasihatte bulunur: “Oğlum Bahaeddin Zikr-i İlâhîden fariğ olma! Mahlûkata halisane hizmet et. Çünkü Hakk´a giden yol, hizmetten geçer. Ayağını şeriat seccadesine koy, emir ve nehiyde istikamet üzere ol. Daima azimetle amel et, sünnete ittiba et, ruhsatları bırak, bid´atlerden kaç. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler senden hizmet bekliyor. Hafî zikre sarıl. Allah(c.c.) yâr ve yardımcın olsun. Hutbeler isimli eserinde Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(k.s.) şu şekilde buyurmaktadır: “Hakiki bir Müslümanın gaye-i ahlâkîyesi, ne maddî bir lezzet ve menfaattir ve ne de başka bir şeydir. Bil ki, dinen uhdesine düşen vazifeleri ifa ile manevî bir kemâle ermek, rıza-i Hakk´a nailiyetle ebedî bir saadete nail olmaktır. Zira Müslüman bilir ki, asıl gaye-i hilkat Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zâriyât, 56 ) ayet-i celilesi mantukunca marifetullah ve bu sayede Hakk´ın rızasına, ebedî saadete nailiyettir.

Cenab-ı Hak cümlemizi Ehl-i Sünnet akidesine tabi olanlardan eylesin. Baki muhabbetlerimle...

Anahtar Kelimeler: Sünnet, Hassasiyeti
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
Dem Bu Demdir Dem Bu Dem (05 Aralık 2018 - Çarşamba)
Memleketimi sevmek bir sevdadır (22 Ekim 2018 - Pazartesi)
Gönülden sürer gamı bayram olur her demi (12 Eylül 2018 - Çarşamba)
VAKIF MEDENİYETİ (06 Ağustos 2018 - Pazartesi)
Fetih Zamanı / Mekkenin Fethi ve Afrin (04 Şubat 2018 - Pazar)
Seyyid Hasan Gazi (02 Ocak 2018 - Salı)
Akçakaya tarihi kimliğine kavuşuyor (02 Aralık 2017 - Cumartesi)
SÖZLE DEĞİL YAŞAYIŞLA ÖRNEKLİK (19 Kasım 2017 - Pazar)
EĞİTİMDEN HAYATA FARKLI BİR BAKIŞ (19 Ekim 2017 - Perşembe)
Kudüsü anlamak (18 Eylül 2017 - Pazartesi)
Kitap okumanın önemi / sırları keşfetmek (12 Ağustos 2017 - Cumartesi)
Necip Milletimiz, Cennet Vatanımız (05 Temmuz 2017 - Çarşamba)
ADİL OLMAK (06 Haziran 2017 - Salı)
Tarih şuuru / toplumsal hafıza (06 Nisan 2017 - Perşembe)
MEDENİYETİMİZE DAİR BİR KAÇ KELAM (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
Halep´in önemi (19 Ocak 2017 - Perşembe)
Petrol – Oyun – Mücadele (28 Aralık 2016 - Çarşamba)
Tarihten günümüze Musul (14 Kasım 2016 - Pazartesi)
Bilinçli olmak, şuurlu olmak (02 Eylül 2016 - Cuma)
Sala ve ezanlarla kahramanlık destanı (05 Ağustos 2016 - Cuma)
Somuncu Baba´da bayram sabahı (29 Temmuz 2016 - Cuma)
Maneviyat iklimi Ramazan ayına girerken (09 Haziran 2016 - Perşembe)
Tüm Türkiye´ye örnek olacak hizmetler (03 Şubat 2016 - Çarşamba)
Mesleklerin en güzeli öğretmenliktir (04 Aralık 2015 - Cuma)
Gençliğin / Gençlerin Kıymeti (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
Eğitim üzerine bir kaç söz (15 Ekim 2015 - Perşembe)
Adaletin toplum üzerindeki önemi (02 Eylül 2015 - Çarşamba)
Çifte Bayram (03 Ağustos 2015 - Pazartesi)
Anma Merasimi ne doğru (07 Temmuz 2015 - Salı)
Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi (ks) (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
Kutlu Doğum / lemlere Rahmet (04 Mayıs 2015 - Pazartesi)
Son Kale Çanakkale (06 Nisan 2015 - Pazartesi)
Hacı Naciye Ateş Okulları (03 Mart 2015 - Salı)
Hakikatler (06 Şubat 2015 - Cuma)
Aile huzuru toplumun huzuru (06 Ocak 2015 - Salı)
Öğretmenler Günü (10 Aralık 2014 - Çarşamba)
Hidayet kaynağı Kuran-ı Kerim (06 Kasım 2014 - Perşembe)
OKULLAR AÇILIRKEN (09 Eylül 2014 - Salı)
Bayram ve Hüzün (09 Ağustos 2014 - Cumartesi)
DÜNYAYA TEŞRİFİNİN 100. YILI ANISINA (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
BAHR-I UMMAN (09 Haziran 2014 - Pazartesi)
Sevgi Seli (19 Mayıs 2014 - Pazartesi)
Cevherin kıymetini bilmek (11 Nisan 2014 - Cuma)
Daha ileriyi görmek (13 Mart 2014 - Perşembe)
İnceliği anlamak, yakalamak (10 Şubat 2014 - Pazartesi)
Sayfa:
DOLAR
5.2601
EURO
5.9335
Malatya için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:53 07:35 12:39 15:08 17:26 18:55
18 Şubat 2019 Pazartesi
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
"Gördüklerim, Görmediğim yaratıcının varlığına inanmaya beni mecbur ediyor."