Somuncu Baba Dergisi’nin 100. sayısı
Tarih: 5.2.2009 00:00:00 / 1199okunma / 0yorum
Musa Tektaş

Anadolu’dan İlim, Kültür ve Edebiyat Dünyamıza Uzun Soluklu Bir Katkı…

SOMUNCU BABA DERGİSİ’NİN 100. SAYISI

Dergicilik, önemli hazırlıklardan sonra, ne zaman nerede bitecek diye bir soru akla getirmeden devamlı ve kararlı bir şekilde koşmaya benzer… Dergicilikte, inançlı ve umutlu olmak, başarının en büyük etkenidir…

Ünlü düşünürümüz Cemil Meriç;  “Dergi, hür tefekkürün kalesidir. Düşüncenin yankısı; bir zekâlar topluluğunun ortak eseridir.” derken dergiciliğin toplumumuz üzerindeki önemli etkisine işaret etmiştir.

Nitelikli edebiyat dergilerinin dilin ve kültürün oluşumunda son derece etkin olduğu bilinen bir hakikattir. Dergiler, ülkenin mevcut sanat edebiyat mozayiğini tamamlayan parçalar konumundadır. Türk dergiciliği ince elenip sık dokunduğunda görülecektir ki, bugünkü kültür/sanat/edebiyat dergileri içinde Somuncu Baba Dergisi kendisine müstesna bir yer edinmiştir. Somuncu Baba Dergisi, gönül merkezli bir fikir ve edebiyat anlayışının sözcüsü olmakla birlikte,  muhatap alınan kitlenin sanat edebiyat meselesine bakışı da dikkate alınarak şekillendirilmiştir.

Haziran 1994`te, üç aylık olarak yayınlanmaya başlayan Somuncu Baba Dergisi, 2000 yılının Ocak ayından itibaren iki aylık periyotlarla yayın hayatına devam etmişti. Başta, dergimizin kuruluşunun gerçekleşmesi için arkadaşlarımızı ve bizi teşvik eden Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız H. Hamidettin Ateş Efendi`ye şükranlarımızı sunuyoruz... Dergimizin Kurucusu Ahmet Şemsettin Ateş ağabeyi rahmet ve saygıyla anıyoruz...

İlk günden bu ana kadar bizlere destek veren yazarlarımızı, şairlerimizi, teknik desteğini aldığımız dostlarımızı saygıyla ve minnetle anıyoruz... Dergimiz, Haziran 2005 tarihinden itibaren aylık olarak yayınlanmaktadır.

Dergimizin bu günlere gelmesi için ilk günden itibaren bizleri yüreklendiren, maddî ve manevî desteğini esirgemeyen kıymetli okuyucularımıza, basınımızın değerli temsilcilerine ve Sevgili Somuncu Baba dostlarına ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç addediyoruz.

Somuncu Baba Dergisi Haziran 2008 itibariyle 15 yaşındadır. Şubat 2009 itibariyle de 100. sayımızı neşretmenin mutluluğunu yaşıyoruz.  Somuncu Baba Dergisi; ilim kültür ve edebiyat alanında, güzel tasarımıyla, zengin muhtevasıyla gönüllere hitabeden bir aylık dergi olduğunu artık ispatlamış durumdadır.  Yayına başladığı ilk sayılarından itibaren Dergimiz,  özellikle Darende Vakıfları, tarihi ve kültürü ile Somuncu Baba hakkındaki yayınlarla, bugün araştırmacılarca kaynak olarak gösterilmekte ve önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Artık bu noktada, hiçbir maddî kaygı ve çıkar amacı gütmeden, büyük bir özveri ile hazırlanmış dergimizin okunmasını sağlamak, başkalarına tavsiye etmek, büyük bir hizmet olacaktır.  Ayrıca dergi çalışmaları vesilesiyle, fevkalade bir yazı ve 500.000’i geçen resim arşivimiz ve 15.000’e ulaşan bir okuyucu kitlemiz oluşmuştur.

Bu kültür hazinesinden haberdar olan her bir okuyucumuz yine aynı şekilde yüzlerce kişiyi teşvik etmek suretiyle, çok kısa zamanda çok sayıda insana ulaşmış olacaktır.

Küçük-büyük demeden ihlâsla bir araya getirilen çabaların ürünü olan dergimiz,  Rabbimizin de yardımıyla inşallah tüm insanlar arasında daha da yaygınlaşacaktır.

Kalbinde iman ateşi,  gönlünde hizmet aşkı olan her insan, Allah`ın hoşnutluğunu kazanmak için elinden gelenin en fazlasını yapmak ister. Bir işi bitirip diğer hayırlı bir işe geçer, olabilecek en süratli, en kapsamlı şekilde hiç bir ayrım yapmadan insanlığa hatta tüm varlığa hizmet eder. İçten bağlılığını, hayatına, olabilecek en hayırlı hizmetleri sığdırarak göstermek için ciddi bir çaba harcar. Daima yaşadığı toplumdaki insanların yararını düşünür, tüm insanların barış, dostluk, güven ve huzur içinde yaşamaları için üzerine düşeni yapmaya çalışır. Bir an dahi boş kalmadan, hayır işlemek ve iyilik yapmak konusunda yarış içinde olur. Allah rızası için yapılan hizmetlerdeki bu şevk ve istek, gerçek sevgi ve hizmet anlayışının alametlerinden biridir.

Vakıf kurucumuz, örnek insan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi (k.s) nasihat gazelinin bir beytinde şöyle diyor:

Allah için herkese hürmet et de sev sevil

Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol

İnsanları bir araya getiren, kardeşliği tesis eden, samimi duyguların merkezinde sevgi, saygı ve hoşgörü vardır.

Somuncu Baba Dergisi olarak bu güzel hasletlerle insanımıza, toplumumuza ve ülkemize iyi hizmetlerde bulunmanın gurur ve mutluluğunu sizlerle birlikte paylaşıyoruz.

100. sayıya ulaşan dergimizi için çok estetik bir “Özel Ek” hazırlandı. Bu “Özel Ek” Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı H. Hamidettin Ateş Efendi’nin takdimiyle başlıyor. Hamidettin Efendi ilk önce Somuncu Baba Hazretlerini tanıtıyor… O güzel yazıdan bir kesiti birlikte okuyalım:

“Anadolu’yu manevîyatı ile aydınlatan gönül erenlerinin serdarlarından biri de, Somuncu Baba adıyla bilinen Şeyh Hâmid-i Veli Hazretleridir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’den süregelen necip bir silsilenin bu altın halkası, dünyaya geldiği Kayseri’den başlayarak uğradığı, ilim tahsil ettiği Şam ve Tebriz şehirleriyle, uzun bir müddet yaşadığı Bursa şehrimizi ve medfun bulunduğu Darende’mizi gönül nurlarıyla tenvir etmiştir.

Mekke ve Medine’yi huzur ile ziyaretin ardından miski anber kokan Darende’yi kendine yurt olarak seçmiş ve ömrünün son demlerini burada geçirmiştir.

Hicri 815, miladi 1412 tarihinde Darende’nin Zaviye (Hıdırlık ) mahallesinde âlem-i cemale intikal etmiştir. Bugün yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği Somuncu Baba / Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi zarafetiyle, sadeliğiyle insanımızın kalbinde müstesna bir yer kazanmıştır.

Bu kutlu soydan gelen Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) de ceddinin hizmet ve irşad yolunu takip etmiş, gönülleri imar etmiş, hizmetleriyle insanlığın gönül tahtında en müstesna yerini almıştır. Özüyle, sözüyle, şiiriyle, mektubuyla, hitabetiyle her zaman yaratılmışın en şereflisi olan insan üzerine eğilmiş, insan yetiştirmeye, gönül kazanmaya çalışmıştır.”

H. Hamidettin Ateş Efendi’nin şu cümleleri de “Özel Ek”in arka kapağına yazılmış:

“Cenab-ı Allah’a hamd olsun bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin değerli kültür adamları başta olmak üzere akademisyenlerimizin ve halkımızın her kesiminden büyük bir teveccüh kazanmış olan dergimiz; okunan, okunması tavsiye edilen,  beğenilen ve takdir gören bir neşriyat olarak 100. sayısına ulaşmıştır.”

Dergi hakkında birçok devlet adamı akademisyen ve edebiyatçıdan görüş talip edilmişti. O müstesna mısraları siz değerli Somuncu Baba Dostlarıyla paylaşmada büyük fayda görüyorum.

Somuncu Baba Dergisi Hakkında Görüşler

Bugüne kadar ilim, kültür ve edebiyat alanında seviyeli, kaliteli ve faydalı yayınlarında bulunan Somuncu Baba Dergisi’ni 100. sayısına ulaşması vesilesiyle kutluyorum.  Şimdiye kadar emek veren ve dergi yayıncılığını milletimize hizmet kabul eden değerli yöneticiler, bundan sonra da arkasında seçkin yazarların ve okuyucuların gücünü hissedecektir.

Türkiye’de eğitim, sağlık ve benzeri sosyal alanlarda milletimize faydalı hizmetlerde, bulunan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı’nı ve kıymetli Mütevelli Heyet Başkanı’nı tebrik ediyorum.  Somuncu Baba Dergisi’ne yayın hayatında uzun ömür ve başarılar diliyorum.

Bülent ARINÇ

22. Dönem TBMM Başkanı

Anadolu’muzda bir meşale misali kültür dünyamıza ışıklar saçan, Somuncu Baba Dergisi’ni beğenerek takip ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.

İsmet YILMAZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı

Somuncu Baba, taşrada yeşeren edebiyat ve kültür tarhının zarif çiçekleriyle güzel renkler ve ıtırlar kazandırdı edebiyat dünyamıza. O bir özel isimden öte derinlikli bir misyonun adı olarak anılacak zannederim. Yolunuz açık olsun.

Prof. Dr. İskender PALA

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi

Gönül ve gül kenti Darende merkezli olarak yayınlanan Somuncu Baba Dergisi, çıktığı istikamet çizgisinden sapmadan, azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Gönülleri ısıtmaya, beyinleri ışıtmaya ve yolları aydınlatmaya gayret ediyor. Estetik görünümü yanında zengin muhtevasıyla, büyük merkezlerde çıkan yayınlarla yarışırcasına hizmetini sürdürüyor. Biz bu yolda dergimizin başarılarının artarak devamını dilerken, okuyucuların da ilgisinin kesintisiz sürmesini istiyoruz. Zira yayıncı kadar, yayına muhatap olanlar da sorumluluklarının gereklerini yerine getirmelidir.

Prof. Dr. Ali AKPINAR

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

İlim ve irfan, ahlak ve edep hassasiyetinde yolculuğa başlayan Somuncu Baba Dergisi, her şeyden önce bir mekteptir.

"Amellerin en güzeli az da olsa devamlı olanıdır" düsturu gereğince uzun soluklu yayın hayatında önemli bir boşluğu dolduran dergi, her kesimden ve her yaştan insanımızı buluşturan, hakikat terennümlerini harmanlayan aşk muştusunu çağlayana dönüştüren, insanlık denen hazineyi keşfe çıkan bir arayış motorudur.

Yayın çizgisinden, yazı kalitesinden, görünüm seyrinden, kalite ve dizaynından ödün vermeden daha güzele ve daha mükemmele doğru seyir gerçekleştirmesini diliyorum.

Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Çoğu dergilerin aksine Somuncu Baba Dergisi Anadolu`da çıkıp büyük şehirlere ve yurt dışına ulaşan kökleşmiş, oturmuş, duruşu sağlam, ufku geniş, önü açık "Mektep"leşme yolunda önemli adımlar atmış, rüşdünü çoktan ispat etmiş bir kültür edebiyat ve araştırma dergisidir.

Tez zamanda ulusal bir yaygınlık kazanması da tespitimizin doğruluğunu göstermektedir. Kademli olsun.

 Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN

 Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi

Anahtar Kelimeler:
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
Irmaklı Köyü (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
Hacı Gözütok ile röportaj (12 Nisan 2018 - Perşembe)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPORTAJ - 2 (06 Mart 2018 - Salı)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPÖRTAJ (04 Şubat 2018 - Pazar)
Kamil Akgül Röportaj-3 (02 Ocak 2018 - Salı)
Kamil Akgül Röportaj-2 (02 Aralık 2017 - Cumartesi)
KAMİL AKGÜL İLE RÖPORTAJ-1 (19 Kasım 2017 - Pazar)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ –II (18 Eylül 2017 - Pazartesi)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ-1 (12 Ağustos 2017 - Cumartesi)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ-2 (06 Haziran 2017 - Salı)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ (06 Nisan 2017 - Perşembe)
ILICA ZİYARETİ VE HATIRALAR (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
PROF. DR. KEMAL DİNÇER İLE RÖPORTAJ (19 Ocak 2017 - Perşembe)
Günerliden Yankılanan Hoş Sada (28 Aralık 2016 - Çarşamba)
Atmalı Yöresinden Selam Var (14 Kasım 2016 - Pazartesi)
Dr. Sadık Özen ile röportaj (05 Ağustos 2016 - Cuma)
Memduh Önal ile röportaj 2 (25 Temmuz 2016 - Pazartesi)
Memduh Önal ile röportaj (09 Haziran 2016 - Perşembe)
Vahap Sönmezler ile röpörtaj (06 Mayıs 2016 - Cuma)
Bir muhabbet ve hizmet ehli: Osman Parlak (03 Şubat 2016 - Çarşamba)
Mehmet Arif Toprak ile Röportaj (01 Ocak 2016 - Cuma)
“Hacı Piroğlu” Hacı Hamza Çokyaşar (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
Mengelisli Kara Mustafa Dayı (15 Ekim 2015 - Perşembe)
Gürünlü Hacı Hüsnü Dayı (02 Eylül 2015 - Çarşamba)
Hakkında ne dediler? (03 Ağustos 2015 - Pazartesi)
Hulusi Efendi Çok Büyük Bir İnsandır (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
Hacı Hasan Akyol Efendi (03 Mart 2015 - Salı)
Gerçekleşen Sözler (06 Kasım 2014 - Perşembe)
Unutulmaz Hatıralar (03 Ekim 2014 - Cuma)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor-3 (09 Ağustos 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor - 2 (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor (09 Haziran 2014 - Pazartesi)
Yazıköylüler Anlatıyıor (19 Mayıs 2014 - Pazartesi)
Maraşın Kurtuluşunda Darendeliler (10 Şubat 2014 - Pazartesi)
Hulusi Efendi (k.s.) ve Cami Kitabeleri (03 Ekim 2013 - Perşembe)
Malatya kitaplığında DARENDE (04 Eylül 2013 - Çarşamba)
Gönüllerin bayramı (06 Ağustos 2013 - Salı)
Evrensel görüşleriyle bir lider Hulusi Efendi (08 Mayıs 2013 - Çarşamba)
Herkesin sevdiği ve saydığı gönül sultanı (06 Şubat 2013 - Çarşamba)
Kalkınmanın umudu Hulusi Efendi (k.s.) (07 Aralık 2012 - Cuma)
Hulusi Efendi (k.s) ve Hac hatıraları (09 Kasım 2012 - Cuma)
Aşık Mevlüt’ün ardından (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Eğitim hayırseveri Hulusi Efendi (k.s) (06 Eylül 2012 - Perşembe)
Hulusi Efendi’nin sağlık hizmetleri (04 Ağustos 2012 - Cumartesi)
Yirminci Asrın Filozofu (11 Temmuz 2012 - Çarşamba)
50 yıldır okunan bir eser (02 Haziran 2012 - Cumartesi)
Kırk yıl önceki bir gazete manşeti (10 Mayıs 2012 - Perşembe)
Darende Şairleri Antolojisi (04 Nisan 2012 - Çarşamba)
50 yıllık proje (02 Mart 2012 - Cuma)
Yeşili getiren kişi (07 Şubat 2012 - Salı)
Darendeli Hasan Rıza Paşa (07 Ocak 2012 - Cumartesi)
Tevazulu Bir İnsan Uzun Hacı (02 Aralık 2011 - Cuma)
50 yıl önce Darende’deki Öğretmenler (02 Kasım 2011 - Çarşamba)
Zaferi müjdeleyen kahraman gazilerimiz (01 Eylül 2011 - Perşembe)
Şerh Yarışması Hakkında ne dediler (02 Ağustos 2011 - Salı)
İlim ehlinin Darende izlenimleri (05 Temmuz 2011 - Salı)
Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin Onbir tavsiyesi (09 Haziran 2011 - Perşembe)
İrfani Abdullah Darendevi (07 Mayıs 2011 - Cumartesi)
Halid-i Yekta Efendi (05 Şubat 2011 - Cumartesi)
Darendeli Hacı Mahmud Efendi (11 Ocak 2011 - Salı)
Bir Darende sevdalısı Hasan Ali Göksoy (04 Aralık 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinden Belgelerle Darende (06 Kasım 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinde Darende Halkevi (02 Eylül 2010 - Perşembe)
Sağ elin sol elden gizlediği (04 Ağustos 2010 - Çarşamba)
Sempozyum Tebliğlerinden Özetler (03 Temmuz 2010 - Cumartesi)
İlim Adamları Hulusi Efendi’yi anlatıyor (07 Haziran 2010 - Pazartesi)
Devlet Arşivlerinde DARENDE (06 Mayıs 2010 - Perşembe)
Yakınlarının Diliyle: HACI VALİDE (04 Nisan 2010 - Pazar)
Memleket için büyük hizmetler yaptı (02 Ocak 2010 - Cumartesi)
Darendeli İki Alim (05 Aralık 2009 - Cumartesi)
İhramcızade Sempozyumu (03 Kasım 2009 - Salı)
Çeşmeler ve Sulama Kanalları (15 Ekim 2009 - Perşembe)
Cömertlikte yarış (04 Eylül 2009 - Cuma)
Hazeynce (15 Ağustos 2009 - Cumartesi)
Kıbrıs barış harekatı... (21 Temmuz 2009 - Salı)
Mecruh`nin şiirlerinde Peygamber sevgisi (09 Mayıs 2009 - Cumartesi)
Yemenicilik ve kunduracılık (13 Nisan 2009 - Pazartesi)
Bolu Gerede’de Darendeli İbilli Ailesi / (11 Mart 2009 - Çarşamba)
Mektuplar ve Hatıralarla Bedrettin Ateş (17 Ocak 2009 - Cumartesi)
Define meraklılarına (20 Aralık 2008 - Cumartesi)
Hacı Ömer Aydoğan ile röportaj (15 Kasım 2008 - Cumartesi)
Helvacılık (20 Aralık 2007 - Perşembe)
Sayfa:
DOLAR
5.3168
EURO
6.0318
Malatya için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:53 07:35 12:39 15:08 17:26 18:55
22 Şubat 2019 Cuma
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile..

Hz. Muhammed