Bakanlar ve görenlerin gözüyle H. HAMİDETTİN ATEŞ
Tarih: 13.10.2008 00:00:00 / 3389okunma / 0yorum
Musa Tektaş

"Bakmak" ve "görmek" aynı şey değildir. Bakmak; insanların ve gözü olan diğer canlıların ortak özelliğidir. Ama görmek; sadece insanlara özgü bir erdemdir. Bakmak için göz lazımdır ama görmek için de akıl ve gönül gereklidir. Gözü olan herkes bakabilir, ama bunların, belki de yüzde biri görebilmektedir.

Baktığı halde göremeyenler nasipsizler, eşyadaki hakikatin sırrına eremezler. Hakiki görmenin sırrı, hakikati görmekten geçer. Hakkı göremeyene‘gör’meyi bilenler gönül gözünün açılmasının yolunu gösterirler. Hakiki görmeyi bilenler iki göz ile yetinmezler. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Dîvân’ındaki bir beytinde şöyle buyurur:

 

Başka yerden bir göz aç ki göresin sevdiğini

Bakıp ol sâf cemâle mest ü hayrân olagör

 

‘Bilinen iki gözden başka, gönül gözünü aç ki sevgilinin yüzünü görebilesin. O nazarla bakışın seni hayranlık içerisinde o saf güzelliği mest bir şekilde seyretmeye müyesser kılacaktır.’ Bütün sırlara vakıf olmanın yolunu tarif eden Hazretin sözlerine kulak verip yine Dîvân’dan iki beyit okuyalım:

 

Bu Hulûsî’nin dinle sözünü

Cehd eyleyip gör dîdâr yüzünü

 

Görmeğe anı aç cân gözünü

Vâkıf ol cümle esrâra gönlüm

Göz ise ancak sevgiliyi görene denir

Mevlânâ Celaleddin Rûmi bakalım bu konuda ne diyor, görmeyi nasıl tarif ediyor:

‘‘İki parmağının ucunu iki gözüne koy, bir şey görebilir misin dünyadan...

Görememek ayıbı, gösterememek kusuru uğursuz nefsin parmağına ait işte... Parmağını gözünden kaldır ilkin, sonra gör dilediğini böyle... Göz ise ancak Sevgiliyi görene denir...’’

Ne güzel söyletmiş Hakkı bilen gözlere görmeyi...

Sevgiliyi görmek, kat kat perdeleri açmak, her şeyi hakiki veçhesiyle temaşa eylemek. Ve gözdeki ‘yük’ü kaldırıp gönlü agâh eylemek... Zulmü ve karanlığı nura çevirirken kendinden öte yolculukta ‘öte’leri izlemek... Bir çiçeğin nazenin yaprağından nûrani parlaklığı seyretmektir bakarken görmek. Yüreğimizdeki ilahi sevginin tezahüründen hakiki sevgiliyi sezer görebilenler bakınca. O’nun sırrı inceden inceye güzelliği fısıldar duyan kulaklara, şah damarından da yakınca.

Bir Hikâye

Eski zamanların birinde bir adam hayatın anlamının ne olduğunu kendi kendine sormaya başlar. Bulduğu hiçbir cevap ona yeterli gelmez ve başkalarına sormaya karar verir... Ama aldığı cevaplar da ona yetmez. Fakat mutlaka bir cevabı olmalı der.. Ve dolaşıp herkese bunu sormaya karar verir... Köy, kasaba, ülke dolaştığı bu arada zaman da durmaz tabi ki.

Tam umudunu yitirmişken bir köyde konuştuğu insanlar ona:

- "Şu karşıki dağları görüyor musun, orada yaşlı bir bilge yaşar istersen ona git, belki o sana aradığın cevabı verebilir. " derler.

Çok zorlu bir yolculuk sonunda Bilgenin yaşadığı eve ulaşır adam. Kapıdan içeri girer ve bilgeye "Hayatın anlamının ne olduğunu" sorar... Bilge; sana bunun cevabını söylerim ama önce bir imtihandan geçmen gerekiyor, der... Adam kabul eder... Bilge bir kaşık verir adamın eline ve içine de silme bir şekilde zeytinyağı doldurur. "Şimdi çık ve bahçede bir tur at tekrar buraya gel... Yalnız dikkat et kaşıktaki zeytinyağı eksilmesin, eğer bir damla eksilirse kaybedersin."der. Adam gözü kaşıkta bahçeyi turlayıp gelir. Bilge bakar: "Evet der kaşıkta yağ eksilmemiş, peki bahçe nasıldı?"

Adam şaşkındır... Ama der, ben kaşıktan başka bir yere bakmadım ki... "Şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun yağ dolu kaşık yine elinde olacak ama bahçeyi inceleyip gel," der Bilge... Adam tekrar bahçeye çıkar, muhteşem bir bahçede gördüğü güzellikler karşısında hayran hayran etrafı seyreder. Geri geldiğinde bilge, adama "Bahçe nasıldı" diye sorar... Adam gördüğü güzellikler karşısında çok etkilendiğini anlatır.

Kapıları herkese açık

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, sosyal yönü çok gelişmiş bir insandı; yapmış olduğu hizmetler gerek millet tarafından gerekse devlet tarafından takdirle karşılanmıştır. Eğitime katkılarından dolayı Malatya’yı temsilen 30 Ekim 1984 tarihinde Ankara’da düzenlenen Eğitim Hayırseverleri toplantısına iştirak etmiştir. Zamanın Millî Eğitim Bakanı M. Vehbi Dinçerler tarafından kendisine şükran plaketi takdim edilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Köşkünde zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile de görüşmüştür.

Bir sevgi ve hoşgörü sembolü olan Hulûsi Efendi herkes tarafından sevilen ve hürmet edilen mümtaz şahsiyetlerdendi. Oğlu Hamidettin Efendi’yi de aynı minval üzere yetiştirdi. İkisi de partiler üstü bir görüş sahibi olması bakımından kapıları ve gönülleri herkese açık olmuştur. Onun içindir ki devlet ricalinden ve siyasî parti başkanlarından, bakanlardan, milletvekillerinden, hemşehrilerimizden birçok insan çeşitli tarihlerde ziyaretlerine gelmiş sohbet ve tavsiyelerinden istifade etmişlerdir. Yeri gelmişken, Malatya Belediye başkan Yardımcısı Ziya Kesriklioğlu’nun yeni yayınlanan "Sinerjik Kıvılcımlara Ses verin Lütfen" isimli kitabındaki Vakfın Darende’ye yaptığı hizmetleri anlatan uzun ve güzel yazısından bir bölümü buruda aktaralım: "İlçede yapılan hemen bütün hizmetler Hulusi Efendi Vakfı’nın eseri... Hulusi Efendi Vakfının Mütevelli Heyet Başkanı H. Hamidettin Ateş bey bazılarının sandığı gibi klasik bir hoca efendi değil! Son derece çağdaş, geniş ufuklu, vizyon sahibi bir aydın ve kanaat önderi..."

 

 28. 06. 1997

Ali Coşkun

İstanbul Milletvekili

 Aslen Malatyalı olan, 1983 yılında yeni bir parti kuran Turgut Özal Bey, ilk ziyaretini Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’ye yapmıştır. Görüşlerini ve hayır duaların talep etmiştir. Zaman zaman bu görüşmeler hizmete yönelik olarak karşılıklı ziyaretler halinde devam etmiştir.

Turgut Özal Bey, 1989 yılında Hulûsi Efendi’yi telefonla arar. Telefona çıkan kişi H. Hamidettin Ateş Efendi’dir. Önce onun hatırını sual eden Özal, Hulûsi Efendi’yle önemli bir konuyu görüşeceğini belirtir. Bunun üzerine Hamidettin Efendi telefonu Hulûsi Efendi’yi verir. Hulûsi Efendi şöyle bir müjde verir: "İnşallah memleketimizin Reis-i Cumhuru (Cumhurbaşkanı) siz olacaksınız." Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da devamlı irtibat hâlinde bulunur. Hatta Osman Hulûsi Efendi’nin 1990 yılında İstanbul İnternational Hospital’da tedavi gördüğü zamanlarda, bizzat telefon eder veya kendi özel doktoru Cengiz Beyi belli aralıklarla muayene ve kontrol için Efendi’ye gönderir, sağlık durumu hakkında bilgiler alır.

14 Haziran 1990’da Osman Hulûsi Efendi’nin vefatında Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Osman Hulûsi Efendi’nin mahdumu H. Hamideddin Ateş’e taziye telgrafı göndermiştir.

Darende’ye olan yakın alakası hiç eksilmeyen Turgut Özal 28 Haziran 1992 tarihinde düzenlenen sempozyuma davetine binaen yine bir telgraf göndermiştir. Telgraf metnini vererek yazımızı bitirelim:

 28 Haziran 1992

Sayın H. Hamideddin AteşEs-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Büyük mutasavvıf, Allah ve insan sevgisinin mümtaz simalarından Somuncu Baba ve Osman Hulûsi Efendi adına düzenlenen sempozyuma vaki davetinize teşekkür ederim.

Aydın kişilikleriyle Anadolu insanını birlik, beraberlik ve dostluğa çağıran ve fazilet olgusunun ustalarını bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum.

İnsanların birbirlerine hoşgörü ile bakıp, Allah ve insan sevgisini temel alan Somuncu Baba ve Osman Hulusi Efendi’nin dost ve sıcak seslerinin duyulmasına aracı olan vakfınız mensuplarına, seçkin konuklarınız ile değerli konuşmacılara, Darendeli hemşehrilerime en iyi dileklerimi ve sevgilerimi iletirim.

Turgut ÖZAL / Cumhurbaşkanı"Şahsiyetine, ilmine vukufiyetine saygı duyduğum değerli hocamız Hacı Osman Hulûsi Ateş’in kaybından duyduğumuz acı ve üzüntü sonsuzdur.

Kendisi, Milletine, Devletine ve Yüce İslâm’a örnek olacak büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Tek tesellimiz yerini doldurmaya aday olan değerli bir evlat yetiştirmiş bulunmasıdır. Ateş Hocanın (hatırası) daima kalplerimizde yaşayacaktır. Cenabı Allah’ın rahmeti üzerine olsun. 4.7.1990"

Metin EMİROĞLU

Milli Eğitim e. Bakanı

 

Allah gönüllere sultan etmiş

Hacı Hulûsi Efendi sanki yeniden yetmiş

Hamidettin Efendi’yi

Rabbim gönlümüzde sultan etti

Ne güzel kul gençliğini bu uğurda vakfetti

Rabbime sana ve seni sevenlere dua ediyorum

İnşallah Rabbimden sana ve seni

sevenlere cennetten köşk diliyorum

Gözlerim eserlerini gördükçe

sevgimi artırıyorum

Allah’ımdan size hayırlı ömür saadet diliyorum

Manevi varlığınızdan

dolayı ellerinizden öpüyorum

28 .06.2004

Kemal Aslan

 

Seni görmek ne güzel,

Manevi havanızı almak ne güzel

Hele hele duanızı almak ne güzel

Cenab-ı Allah’tan size

uzun sağlıklı günler diler,

Ellerinizden öperim.

28.06.2004

Nevzat Aslan

 

Darende’nin maneviyatının vesilesi olan siz değerli hocama hizmetlerimizden dolayı minnetlerimi ve şükranlarımı sunarım.

15.07.2006

Ecz. Öznur Çalık

 

Manevi iklimi ziyaret etmekten bir Darendeli olarak çok memnun oldum. Hizmetlere vesile olan herkesten Allah razı olsun.

15.07.2006

Av. Serap Yahşi Yaşar

 

Anadolu’yu maddeten ve manen ihya eden evlad-ı Resulün kutuplarından Şeyh Es-Seyyid Hamid-i Veli’nin beldesini gezmenin süruruna ermek, onun şecere-i tayyibesinin en son meyvelerinden Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin kütüphanesini tetkik etmek ve onun manevî mirasın devam ettiren mahdumu Es-Seyyid Hamid (Hamideddin) Efendi ile görüşmek, dünyadaki saadetlerin en güzellerindendir. Yapılacak tahkik ve tetkikler, bu şecere-i tayyibenin Anadolu ahalisine tanıtılması dileğiyle hürmetlerimi arz ediyor ve dua niyaz ediyorum.

24.03. 1992

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

 

Darende’ye bir vesile ile geldim. Cami-çarşı ve hamamı gezdim Çok etkilendim. Çok beğendim. Kıymetli Ateş ailesini ve yakın arkadaşlarını tanıma fırsatı buldum. Merhumları ziyaret ettim. Gösterilen ilgiye teşekkür ederim. Allah Darendelilerin güzel günlerini devam ettirsin. Amin.

Prof. Dr. Orhan Göçer

İstanbul Teknik Üniversitesi

Manevi ilim üstadlarından olan Hulûsi Efendi’yi rahmetle yâd ediyor, bıraktığı yerden devam ettiren çok değerli ve muhteşem insan evladı Hamidettin Ateş Efendi’ye Cenab-ı Allah’tan sağlık ve saadetler diliyor tüm Somuncu Baba ahfadına saygılarımı sunuyorum.

11.08.1995

Ferudun Hatip

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü

 

Yüce Mevlâmıza hamd olsun, tekrar şirin belde Darende’yi ve en önemlisi Somuncu Baba Hazretleri ile merhum büyüğümüz Es-Seyyid Osman Hulûsi Hazretlerinin huzurunda bulunmak bu manevi sofradan nasip almak kısmet oldu. Hulûsi Efendi Hazretlerinin başlattığı örnek misafirperverliği ve diğer manevi hizmetleri yürüten Vakıf Başkanımıza ve bütün emeği geçen gönül dostlarımıza gönülden teşekkürler. Merhum büyüklerimize Allah (c.c)’tan rahmet niyaz ediyor Darendeli dostlara sevgi ve selamlarımı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Yüce Allah (c.c) razı olsun.

 

 Ziyaretçi Defterinden H. Hamedittin Ateş Efendi ile İlgili Notlar
Anahtar Kelimeler:
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
Irmaklı Köyü (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
Hacı Gözütok ile röportaj (12 Nisan 2018 - Perşembe)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPORTAJ - 2 (06 Mart 2018 - Salı)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPÖRTAJ (04 Şubat 2018 - Pazar)
Kamil Akgül Röportaj-3 (02 Ocak 2018 - Salı)
Kamil Akgül Röportaj-2 (02 Aralık 2017 - Cumartesi)
KAMİL AKGÜL İLE RÖPORTAJ-1 (19 Kasım 2017 - Pazar)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ –II (18 Eylül 2017 - Pazartesi)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ-1 (12 Ağustos 2017 - Cumartesi)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ-2 (06 Haziran 2017 - Salı)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ (06 Nisan 2017 - Perşembe)
ILICA ZİYARETİ VE HATIRALAR (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
PROF. DR. KEMAL DİNÇER İLE RÖPORTAJ (19 Ocak 2017 - Perşembe)
Günerliden Yankılanan Hoş Sada (28 Aralık 2016 - Çarşamba)
Atmalı Yöresinden Selam Var (14 Kasım 2016 - Pazartesi)
Dr. Sadık Özen ile röportaj (05 Ağustos 2016 - Cuma)
Memduh Önal ile röportaj 2 (25 Temmuz 2016 - Pazartesi)
Memduh Önal ile röportaj (09 Haziran 2016 - Perşembe)
Vahap Sönmezler ile röpörtaj (06 Mayıs 2016 - Cuma)
Bir muhabbet ve hizmet ehli: Osman Parlak (03 Şubat 2016 - Çarşamba)
Mehmet Arif Toprak ile Röportaj (01 Ocak 2016 - Cuma)
“Hacı Piroğlu” Hacı Hamza Çokyaşar (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
Mengelisli Kara Mustafa Dayı (15 Ekim 2015 - Perşembe)
Gürünlü Hacı Hüsnü Dayı (02 Eylül 2015 - Çarşamba)
Hakkında ne dediler? (03 Ağustos 2015 - Pazartesi)
Hulusi Efendi Çok Büyük Bir İnsandır (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
Hacı Hasan Akyol Efendi (03 Mart 2015 - Salı)
Gerçekleşen Sözler (06 Kasım 2014 - Perşembe)
Unutulmaz Hatıralar (03 Ekim 2014 - Cuma)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor-3 (09 Ağustos 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor - 2 (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor (09 Haziran 2014 - Pazartesi)
Yazıköylüler Anlatıyıor (19 Mayıs 2014 - Pazartesi)
Maraşın Kurtuluşunda Darendeliler (10 Şubat 2014 - Pazartesi)
Hulusi Efendi (k.s.) ve Cami Kitabeleri (03 Ekim 2013 - Perşembe)
Malatya kitaplığında DARENDE (04 Eylül 2013 - Çarşamba)
Gönüllerin bayramı (06 Ağustos 2013 - Salı)
Evrensel görüşleriyle bir lider Hulusi Efendi (08 Mayıs 2013 - Çarşamba)
Herkesin sevdiği ve saydığı gönül sultanı (06 Şubat 2013 - Çarşamba)
Kalkınmanın umudu Hulusi Efendi (k.s.) (07 Aralık 2012 - Cuma)
Hulusi Efendi (k.s) ve Hac hatıraları (09 Kasım 2012 - Cuma)
Aşık Mevlüt’ün ardından (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Eğitim hayırseveri Hulusi Efendi (k.s) (06 Eylül 2012 - Perşembe)
Hulusi Efendi’nin sağlık hizmetleri (04 Ağustos 2012 - Cumartesi)
Yirminci Asrın Filozofu (11 Temmuz 2012 - Çarşamba)
50 yıldır okunan bir eser (02 Haziran 2012 - Cumartesi)
Kırk yıl önceki bir gazete manşeti (10 Mayıs 2012 - Perşembe)
Darende Şairleri Antolojisi (04 Nisan 2012 - Çarşamba)
50 yıllık proje (02 Mart 2012 - Cuma)
Yeşili getiren kişi (07 Şubat 2012 - Salı)
Darendeli Hasan Rıza Paşa (07 Ocak 2012 - Cumartesi)
Tevazulu Bir İnsan Uzun Hacı (02 Aralık 2011 - Cuma)
50 yıl önce Darende’deki Öğretmenler (02 Kasım 2011 - Çarşamba)
Zaferi müjdeleyen kahraman gazilerimiz (01 Eylül 2011 - Perşembe)
Şerh Yarışması Hakkında ne dediler (02 Ağustos 2011 - Salı)
İlim ehlinin Darende izlenimleri (05 Temmuz 2011 - Salı)
Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin Onbir tavsiyesi (09 Haziran 2011 - Perşembe)
İrfani Abdullah Darendevi (07 Mayıs 2011 - Cumartesi)
Halid-i Yekta Efendi (05 Şubat 2011 - Cumartesi)
Darendeli Hacı Mahmud Efendi (11 Ocak 2011 - Salı)
Bir Darende sevdalısı Hasan Ali Göksoy (04 Aralık 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinden Belgelerle Darende (06 Kasım 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinde Darende Halkevi (02 Eylül 2010 - Perşembe)
Sağ elin sol elden gizlediği (04 Ağustos 2010 - Çarşamba)
Sempozyum Tebliğlerinden Özetler (03 Temmuz 2010 - Cumartesi)
İlim Adamları Hulusi Efendi’yi anlatıyor (07 Haziran 2010 - Pazartesi)
Devlet Arşivlerinde DARENDE (06 Mayıs 2010 - Perşembe)
Yakınlarının Diliyle: HACI VALİDE (04 Nisan 2010 - Pazar)
Memleket için büyük hizmetler yaptı (02 Ocak 2010 - Cumartesi)
Darendeli İki Alim (05 Aralık 2009 - Cumartesi)
İhramcızade Sempozyumu (03 Kasım 2009 - Salı)
Çeşmeler ve Sulama Kanalları (15 Ekim 2009 - Perşembe)
Cömertlikte yarış (04 Eylül 2009 - Cuma)
Hazeynce (15 Ağustos 2009 - Cumartesi)
Kıbrıs barış harekatı... (21 Temmuz 2009 - Salı)
Mecruh`nin şiirlerinde Peygamber sevgisi (09 Mayıs 2009 - Cumartesi)
Yemenicilik ve kunduracılık (13 Nisan 2009 - Pazartesi)
Bolu Gerede’de Darendeli İbilli Ailesi / (11 Mart 2009 - Çarşamba)
Somuncu Baba Dergisi’nin 100. sayısı (05 Şubat 2009 - Perşembe)
Mektuplar ve Hatıralarla Bedrettin Ateş (17 Ocak 2009 - Cumartesi)
Define meraklılarına (20 Aralık 2008 - Cumartesi)
Hacı Ömer Aydoğan ile röportaj (15 Kasım 2008 - Cumartesi)
Helvacılık (20 Aralık 2007 - Perşembe)
Sayfa:
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
Malatya için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:53 07:35 12:39 15:08 17:26 18:55
26 Mart 2019 Salı
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.

Hz. Muhammed