Darende Cumhuriyet İlkokulu Mezuniyet Albümü 1921-1951
Tarih: 5.10.2010 00:00:00 / 2332okunma / 0yorum
Musa Tektaş

Okul yılları hayatın en güzel anılarını saklar. Mezuniyet Albümleri aslında birer hatıra müzesidir. İnsan ne zaman bir eski okul arkadaşına rastlasa o günlerin anılarında bir yolculuk yapar.  Bu tarihî yolculuktan herkes büyük zevk alır. Ne zaman albümleri karıştıracak olsak albümün bir köşesine sıkışmış okul yıllarındaki küçük fotoğraflardan büyük hatıralar karşımıza çıkar. Bir yığın hatıralar geçer gözümüzün önünden. Birçok kareler dizilir, film şeridi gibi karşımıza. Okul yıllarında çekilen toplu fotoğraflara bakıldığında nice dost gönüllülerin bu fani dünyada bıraktığı tatlı hatıralar gelir aklımıza…

“Darende Cumhuriyet İlkokulu Mezuniyet Albümü 1921-1951” adlı kitap, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Muhterem H. Hamidettin Ateş Efendi’nin himayelerinde yayınlandı.

Aslında bu çalışmanın başlangıç noktası 1990 yıllarına dayanır. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin vefatından sonra kendisiyle ilgili arşiv kayıtlarının araştırılmaya başlanmasıyla, Cumhuriyet İlkokulu mezuniyet kayıtlarının bir nüshası alınmıştı. O zaman ilkokul yıllarındaki resimleri de bu vesile ile elde edilmişti. Ardan yıllar geçti, bu kayıtların bazılarının tavan arasındaki defterlerde kaybolmasına gönlü razı olamayan Okul Müdürü Osman Nuri Aytekin çok gayret sarfetti.

 

Hulûsi Efendi (k.s)’nin hatırasına vefa kitabı

Bu işi ancak vakıf yapabilirdi. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin öğrenim görmüş olduğu okula bir vefa örneği, tarihe bir kayıt düşme adına mezuniyet albümü çalışmalarının yapılmasını H. Hamidettin Ateş Efendi başlattı.

Cumhuriyetin ilanına kadar Mahalle Mektebi, İptida-i Umumi ve İlk Tedrisat Numune Mektebi adı ile eğitim-öğretim yapılan,  29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Cumhuriyet İlk Mektebi adını alan okulumuzun, harf inkılâbından ve Cumhuriyetten önceki dönemlerdeki kayıtları Osmanlıcaydı.

Öncelikle Osmanlıca defterden 100 mezun öğrencimizin adı, soyadı, ailesinin şöhreti, babasının adı, mezuniyet derecesi, derslerinin notu ve doğum tarihiyle ilgili bilgiler transkribe edilerek günümüz alfabesine aktarıldı. Sonra da kitapta bulunan toplam 691 kişinin kayıtları ve defterde bulunan 550 kişinin fotoğrafları Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı maharetiyle tek tek bilgisayara aktarıldı. Resimler üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldı.

 

Gözlerinde zekânın parlaklığı fark edilen Darendeliler

Bugün kıymetli Darendeli hemşerilerimize bir kültür hizmeti olarak vakfımızın sunduğu bu müstesna eserin takdimini, kitabın hazırlık safhalarını titizlikle yöneten Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı H. Hamidettin Ateş Efendi kaleme aldı.  Takdimden bazı bölümleri öncelikle sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Gözlerinde zekânın parlaklığı fark edilen binlerce Darende insanının, iyi yetişmiş, parlak beyinlere sahip olduğunu görüyoruz. Bunların birbirini tanıması, birbirlerini anlaması ve güvenmesi en büyük gönül birlikteliğidir. 

Özellikle Darende insanının beyin gücünü, bu büyük kudreti heder etmeden, parçalatmadan, iyi gayelere yönelik kullanması bizleri için bir başarı ve iftihar tablosudur.  Yeni bürokratlar, genç müteşebbisler olarak milletimize ve memleketimize önemli hizmetlerde bulanmaları hepimizin gayesidir. Beyinleri pırıl pırıl, işinde en başarılı olabilme azim ve gayreti içinde olan, geleceğe ümit bahşeden gençler bizleri sevindirmektedir.

 

Mübârek Anadolu’nun bu güzel köşesi olan Darende;  üzerine düşman ayağı basmamış bir diyardır.  Ülke savunması için binlerce evladını şehid veren, veliler ve erenler yurdu Darende, aynı zamanda başarılı, atik, girişimci insanların yetiştiği önemli bir kültür ve eğitim merkezidir.

Osmanlı dönemindi sekiz medresesinden ayrı ayrı yetişen âlimler, değişik coğrafyalara ilim yaymış, bilgi meşalesi olarak etrafı aydınlatmışlardır.

Bugün ticari sahada şöhret sahibi binlerce insanımız var. Sahalarında şöhret sahibi doktor, ekonomist, hukukçu birçok beyinlerimiz var.

Darendeliler olarak bizim insanımız köklerini iyi bilir. Millî ve mânevî bilgilerle donanmış bir neslin evlatları olarak,  ahlâkî kurallara uymayı fazilet addeder,  kendi nefsini başka insanlara faydalı olabilmek için fedâ etmesinin İslâm’ın bir temel emri olduğunu anlatan velilerin torunları olarak,  fedâkarlığı ve hizmeti iyi bilir.

Elinizdeki albüm kitap 1921-1951 yılları arasında Darende Cumhuriyet İlkokulu’nda eğitim-öğretim görmüş Darendeli hemşerilerimizin okul kayıtlarını içermektedir. İsimleri bu albümde kayıtlı olan yüzlerce insanımız bugün ardamızda yaşamamaktadır, ahirete göçmüşlerdir. Bu vesile ile rahmet-i rahmana kavuşanlara Yüce Yaratıcıdan mağfiret diliyor, sağ olanlara hayırlı ömürler temenni ediyorum.

Hatıralarıyla Cumhuriyet İlkokulu’nun ve geçmişte yaşayan insanlarımızın unutulmaması, yeniden hatırlanması, evlatları, torunları tarafından tanınması ve bilinmesi için bu eser çok önemli ve değerlidir.

Her Darendeli bu eserin bir sayfasında kendi büyüklerini ismini, resmini bilgilerini gördükçe, geçmişle olman bağını tazeleyecek, Darende’ye olan muhabbet ve yakınlığı daha da artacaktır.

 Bu vesileyle bütün hemşerilerimin yetişmiş, bilgili, donanımlı ve doğduğu topraklara hizmeti kendine hak düstur kabul eden, yararlı kimseler olması temenni eder, kalbi muhabbetlerimle salamlarım.”

H. Hamidettin ATEŞ

Mütevelli Heyet Başkanı

 

Darende Cumhuriyet İlkokulu hakkında

Darende Cumhuriyet İlkokulu hakkında Osman Nuri Aytekin’in hazırlamış olduğu ve kitapta yer alan bilgilerden bir demet vermekte de fayda görüyorum:

“Cumhuriyet İlköğretim Okulunun ilk binası, bu günkü yeni binanın karşısındaki eski binanın olduğu ve Tandır Tepe adı ile bilinen tepeye inşa edilmiştir. Buradaki ilk bina iki odadan oluşmuş olup, odanın biri mescit diğeri ise mahalle mektebi olarak kullanılıyormuş.

İlçemizde ikamet eden Ermeni azınlık, bu günkü Heyiketeği Mahallesinde, dağın eteğinde hâkim bir tepe üzerine oldukça güzel bir mimari tarz da kilise ve yanına da zarif bir okul yapmışlar. O günlerde ilçemiz, Sivas ilinin bir kazasıdır. Sivas valisi ziyaret ve teftiş maksadıyla Darende’ye gelir. İlçe Kaymakamı Süleyman Sırrı İçöz Bey ve Darende’mizin ileri gelenleri Vali Bey’e Ermenilerin yaptığı kilise ve okulu göstererek, “Bizim de daha güzel bir okulumuz olsun” talebini iletirler. Tam karşıdaki Tandır Tepeyi göstererek, oranın uygun olduğu görüşünü Vali Bey’e sunarlar. Sivas Valisi Muammer Bey belirtilen tepeyi gezerek oldukça uygun bir alan olduğuna kara verir. İlk iş olarak eski mahalle mektebi ve tek odalı olan mescit yıkılır ve Cumhuriyet İlkokulunun temel inşaatına başlanılır. İnşaata başlanmasının kesin tarihi bilinmemektedir.

İnşaat hızla ilerlemiş ve pencere seviyesine gelmiş iken Nami Ocakçıoğlu’na göre Balkan Savaşlarının çıkmasıyla, emekli öğretmen Muhittin Bey’e göre ise 1. Dünya Savaşının çıkmasıyla inşaat yarım kalmak zorunda bırakılmıştır.

1919 yılında yarım kalan okul binasının devamı için inşaata başlanmıştır. Bu girişime “Kürt Kaymakam” kabıyla anılan ilçemizin aslen Hisarcık Köyünden olan Darende Kaymakamı ve Nami Ocakçıoğlu önderlik yapmışlardır. Bu arada 1914-1919 yılları arasında Nami Ocakçıoğlu okulun inşaatının yarım kaldığı tarihlerde evinin okul olarak kullanılmasına izin vermiş ve öğretmenliğini de bizzat kendisi üstlenmiştir.

İnşaatın tamamlanması çabalarına Darendeli hemşerilerimiz, öğrenciler ve Samsun tarafından gelen Rum kökenli vatandaşlarımız usta ve amele olarak çalışarak büyük destek ve emek vermişlerdir. Bir kısım malzemeler eski şehirde ki Ulu Camiden temin edilmiştir.

Okul binası, pencere seviyesine kadar taş malzeme ile devamında ise kerpiç malzeme kullanılarak tamamlanmıştır. Üç odalı, düz damlı, çamur sıvalı olarak 1920 yılında tamamlanmıştır. Nami Ocakçıoğlu ise okulumuzun ilk müdürü olarak görevlendirilmiştir. “Numune Mektebi” adı ile eğitim-öğretime açılmıştır.”

 

Albüm Kitaptaki aile isimleri/şöhretler

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Nasihat Yayınları arasında neşredilen albüm kitabın ilk bölümünde soyadı kanunundan önceki öğrencilerin aile lakapları da geçmektedir: Şöyle birlikte bakılım kimler var imiş? Bu vesile ile bu listede geçen aile büyüklerinin hepsi rahmet-i rahmana kavuşmuş oldukları için cümlesini Fatiha ile analım. Zaman zaman kitabın sayfalarını çevirdikçe baba, anne, dede ve diğer aile yakınlarını hatırlamak, hayırla anmak için temin edip okuyalım, okutalım.

 

 

     Haberin Fotoğrafları için tıklayın

http://my.opera.com/Darendehaber/albums/slideshow/?album=4832332

 

Şeyhzâdeoğlu Hasan Feyzi Efendi

Dülgeroğlu Abdurrahman

Çalıkoğlu Veysel

Aşıroğullarından Mehmet Efendi

Süllüoğullarından Mustafa

Benli Hacı Oğlu Osman Efendi

Kıhdırzâde Mustafa Efendi

Ocakçızâde Mehmet Sadık Efendi

Gerimterlizâde Ali Ağa

Çollu Hacı Oğlu Hafız Osman Ağa

Çalıkzâde Hacı Mustafa Efendi

Tüccaroğlu Hacı Ahmet Efendi

Kocamemik Oğullarından Mehmet

Tütüncüoğullarından Muhyiddin Efendi

Ocakçızâde Ali Efedi

Emir Ahmetzâde Muallim İsmail Efendi

Keleş Ali Oğullarından Ali

Urupluoğlu Mehmet

İsa Beyzâde Seydi Efendi

Hacı Ali Baba Oğlu Mehmet Ali

Ayanzâde Sakıp Bey

Delikurtoğlu Ali Rıza Efendi

Hacı Ebubekirzâde Mevlüt Efendi

Kihtırzâde Tevfik Efendi

Zalzâde Müteveffa Hacı Bekir Efendi

Ruhi Oğlu Süleyman Çavuş

Bayraktaroğlu Sofu Mehmet

Hacı Bekir Efendizâde Bekir Efendi

Bedik Fakı Oğlu Mevlüt Ağa

Ayvalıoğullarından Hacı Osman Efendi

Hatipzâde Nasrullah Efendi

Zaloğullarından Ahmet Efendi

Mamış Bekirzâde Hüseyin Bey

Tüccar Mustafazâde Abdullah Dalkılıç Efendi

Hacı Dervişzâde İsmail Efendi

Şekerzâde Bekir Efendi

Hatipoğlu Derviş Çavuş

Müftizâde Abdulkadir Efendi

Şekerzâde Hasan Gazi Efendi

Mucukzâde Ahmet Efendi

Çomuzâde Hacı Mehmet Efendi

Memiş Beyzâde Hüseyin Efendi

Fethullah Oğlu Hacı Mustafa Efendi

Emir Musaoğullarından İsmail

Koca Memikoğullarından Mehmet Efendi

Zontuloğullarından Osman

Hacı Dervişoğullarından Mustafa Tahir Efendi

Kevakipzâde Yusuf Efendi

Molla Seydioğullarından Mehmet Efendi

Kabasakal Oğullarından Hacı Ali

Emirzâde Hacı Tayyar Efendi

Sadıkoğullarından Mehmet

Köndeloğullarından Ali

Ormancıoğullarından Salih

Kubatoğullarından Hacı Bekir

Nacar Mustafa Oğlu Hüseyin

Hatipoğullarından Mehmet

Çomuoğullarından Hacı Mehmet Efendi

Boynueğrizâde Mehmet

Kasapbaşıoğlu Uğur

Millioğlu Mustafa

Anahtar Kelimeler:
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
Irmaklı Köyü (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
Hacı Gözütok ile röportaj (12 Nisan 2018 - Perşembe)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPORTAJ - 2 (06 Mart 2018 - Salı)
GAZİ TÜRKYILMAZ İLE RÖPÖRTAJ (04 Şubat 2018 - Pazar)
Kamil Akgül Röportaj-3 (02 Ocak 2018 - Salı)
Kamil Akgül Röportaj-2 (02 Aralık 2017 - Cumartesi)
KAMİL AKGÜL İLE RÖPORTAJ-1 (19 Kasım 2017 - Pazar)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ –II (18 Eylül 2017 - Pazartesi)
NECDET KIRCEYLAN İLE RÖPÖRTAJ-1 (12 Ağustos 2017 - Cumartesi)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ-2 (06 Haziran 2017 - Salı)
ÖMER FARUK TAŞKIN İLE RÖPORTAJ (06 Nisan 2017 - Perşembe)
ILICA ZİYARETİ VE HATIRALAR (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
PROF. DR. KEMAL DİNÇER İLE RÖPORTAJ (19 Ocak 2017 - Perşembe)
Günerliden Yankılanan Hoş Sada (28 Aralık 2016 - Çarşamba)
Atmalı Yöresinden Selam Var (14 Kasım 2016 - Pazartesi)
Dr. Sadık Özen ile röportaj (05 Ağustos 2016 - Cuma)
Memduh Önal ile röportaj 2 (25 Temmuz 2016 - Pazartesi)
Memduh Önal ile röportaj (09 Haziran 2016 - Perşembe)
Vahap Sönmezler ile röpörtaj (06 Mayıs 2016 - Cuma)
Bir muhabbet ve hizmet ehli: Osman Parlak (03 Şubat 2016 - Çarşamba)
Mehmet Arif Toprak ile Röportaj (01 Ocak 2016 - Cuma)
“Hacı Piroğlu” Hacı Hamza Çokyaşar (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
Mengelisli Kara Mustafa Dayı (15 Ekim 2015 - Perşembe)
Gürünlü Hacı Hüsnü Dayı (02 Eylül 2015 - Çarşamba)
Hakkında ne dediler? (03 Ağustos 2015 - Pazartesi)
Hulusi Efendi Çok Büyük Bir İnsandır (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
Hacı Hasan Akyol Efendi (03 Mart 2015 - Salı)
Gerçekleşen Sözler (06 Kasım 2014 - Perşembe)
Unutulmaz Hatıralar (03 Ekim 2014 - Cuma)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor-3 (09 Ağustos 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor - 2 (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
Darendeli Esnaflar Anlatıyor (09 Haziran 2014 - Pazartesi)
Yazıköylüler Anlatıyıor (19 Mayıs 2014 - Pazartesi)
Maraşın Kurtuluşunda Darendeliler (10 Şubat 2014 - Pazartesi)
Hulusi Efendi (k.s.) ve Cami Kitabeleri (03 Ekim 2013 - Perşembe)
Malatya kitaplığında DARENDE (04 Eylül 2013 - Çarşamba)
Gönüllerin bayramı (06 Ağustos 2013 - Salı)
Evrensel görüşleriyle bir lider Hulusi Efendi (08 Mayıs 2013 - Çarşamba)
Herkesin sevdiği ve saydığı gönül sultanı (06 Şubat 2013 - Çarşamba)
Kalkınmanın umudu Hulusi Efendi (k.s.) (07 Aralık 2012 - Cuma)
Hulusi Efendi (k.s) ve Hac hatıraları (09 Kasım 2012 - Cuma)
Aşık Mevlüt’ün ardından (03 Ekim 2012 - Çarşamba)
Eğitim hayırseveri Hulusi Efendi (k.s) (06 Eylül 2012 - Perşembe)
Hulusi Efendi’nin sağlık hizmetleri (04 Ağustos 2012 - Cumartesi)
Yirminci Asrın Filozofu (11 Temmuz 2012 - Çarşamba)
50 yıldır okunan bir eser (02 Haziran 2012 - Cumartesi)
Kırk yıl önceki bir gazete manşeti (10 Mayıs 2012 - Perşembe)
Darende Şairleri Antolojisi (04 Nisan 2012 - Çarşamba)
50 yıllık proje (02 Mart 2012 - Cuma)
Yeşili getiren kişi (07 Şubat 2012 - Salı)
Darendeli Hasan Rıza Paşa (07 Ocak 2012 - Cumartesi)
Tevazulu Bir İnsan Uzun Hacı (02 Aralık 2011 - Cuma)
50 yıl önce Darende’deki Öğretmenler (02 Kasım 2011 - Çarşamba)
Zaferi müjdeleyen kahraman gazilerimiz (01 Eylül 2011 - Perşembe)
Şerh Yarışması Hakkında ne dediler (02 Ağustos 2011 - Salı)
İlim ehlinin Darende izlenimleri (05 Temmuz 2011 - Salı)
Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin Onbir tavsiyesi (09 Haziran 2011 - Perşembe)
İrfani Abdullah Darendevi (07 Mayıs 2011 - Cumartesi)
Halid-i Yekta Efendi (05 Şubat 2011 - Cumartesi)
Darendeli Hacı Mahmud Efendi (11 Ocak 2011 - Salı)
Bir Darende sevdalısı Hasan Ali Göksoy (04 Aralık 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinden Belgelerle Darende (06 Kasım 2010 - Cumartesi)
Devlet Arşivlerinde Darende Halkevi (02 Eylül 2010 - Perşembe)
Sağ elin sol elden gizlediği (04 Ağustos 2010 - Çarşamba)
Sempozyum Tebliğlerinden Özetler (03 Temmuz 2010 - Cumartesi)
İlim Adamları Hulusi Efendi’yi anlatıyor (07 Haziran 2010 - Pazartesi)
Devlet Arşivlerinde DARENDE (06 Mayıs 2010 - Perşembe)
Yakınlarının Diliyle: HACI VALİDE (04 Nisan 2010 - Pazar)
Memleket için büyük hizmetler yaptı (02 Ocak 2010 - Cumartesi)
Darendeli İki Alim (05 Aralık 2009 - Cumartesi)
İhramcızade Sempozyumu (03 Kasım 2009 - Salı)
Çeşmeler ve Sulama Kanalları (15 Ekim 2009 - Perşembe)
Cömertlikte yarış (04 Eylül 2009 - Cuma)
Hazeynce (15 Ağustos 2009 - Cumartesi)
Kıbrıs barış harekatı... (21 Temmuz 2009 - Salı)
Mecruh`nin şiirlerinde Peygamber sevgisi (09 Mayıs 2009 - Cumartesi)
Yemenicilik ve kunduracılık (13 Nisan 2009 - Pazartesi)
Bolu Gerede’de Darendeli İbilli Ailesi / (11 Mart 2009 - Çarşamba)
Somuncu Baba Dergisi’nin 100. sayısı (05 Şubat 2009 - Perşembe)
Mektuplar ve Hatıralarla Bedrettin Ateş (17 Ocak 2009 - Cumartesi)
Define meraklılarına (20 Aralık 2008 - Cumartesi)
Hacı Ömer Aydoğan ile röportaj (15 Kasım 2008 - Cumartesi)
Helvacılık (20 Aralık 2007 - Perşembe)
Sayfa:
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
Malatya için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:53 07:35 12:39 15:08 17:26 18:55
26 Mart 2019 Salı
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
"Ya yıldızların Her biri bir mühendistir veya onları yapan bir mühendis vardır!.."